Ucapan

Ucapan Majlis Sambutan 20 Tahun Invest Selangor

Senarai Salutasi (Salutasi ini tertakluk kepada pindaan)

Yang Berhormat Dato’ Teng Chang Khim Pengerusi Jawatankuasa Tetap Pelaburan, Perindustrian dan Perdagangan, Industri Kecil dan Sederhana (IKS), Negeri Selangor;

Yang Berhormat Datuk Abdul Rashid bin Asari Pengerusi Jawatankuasa Tetap Kebudayaan dan Pelancongan, Peradaban Melayu dan Warisan, Negeri Selangor;

Yang Berbahagia Dato’ Hasan Azhari bin Haji Idris Ketua Pegawai Eksekutif, Invest Selangor Berhad;

Yang Berusaha Ketua-ketua Jabatan;

Yang Berusaha Ketua-Ketua Pengarang, Wartawan dan Warga Media yang hadir pada malam ini;

Yang Berbahagia TanSri-Tan Sri, Dato’-Dato’, Tuan-Tuan dan Puan-Puan yang saya hormati sekalian.

1. Assalamualaikum warahmatullah hibarakatuh, selamat malam dan salam sejahtera.

2. Saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada pihak Invest Selangor di atas jemputan kepada saya untuk menyampaikan ucapan pada malam ini.

3. Alhamdulillah dan syukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnia-Nya dapat kita bersama-sama pada Majlis “Malam Penghargaan Media Invest Selangor Berhad 2019”

4. Sesungguhnya saya merasa amat bertuah pada malam ini, kerana dapat berhimpun di majlis ini bersama-sama rakan media yang selama ini telah banyak memberikan bantuan dan sokongan kepada kerajaan negeri Selangor dan Invest Selangor Berhad selaku sebuah agensi milik penuh Kerajaan Negeri Selangor yang bertanggungjawab sebagai pemudah cara dalam urusan berkaitan pelaburan di dalam negeri Selangor bagi pelaburan sedia ada dan yang berpotensi.

Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian,

5. Saya berpendapat bahawa media cetak, media elektronik atau media digital/online telah banyak memberikan sumbangan dan impak yang positif di dalam usaha-usaha mempromosikan pembangunan ekonomi kepada negara Malaysia secara amnya dan negeri Selangor khasnya. Ianya di mana peranan dan sumbangan pihak media adalah penting dan amat diperlukan bagi menyebarkan maklumat dan berita terkini bukan sahaja di dalam negara bahkan ke seluruh dunia. Dalam revolusi industri 4.0, pihak media memainkan peranan yang penting dalam revolusi ini dengan memperkenalkan pelbagai media seperti saluran maklumat melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram dan lain-lain.

6. Justeru itu, Kerajaan negeri Selangor sangat mengharapkan supaya pihak media dapat memberikan kerjasama dalam menyiarkan laporan yang positif, sahih dan seimbang serta menjaga sensitiviti dari pelbagai sudut keagamaan, bangsa, kaum dan ekonomi. Pihak media juga mempunyai peranan yang penting dalam usaha untuk memupuk semangat perpaduan yang erat dan mengekalkan keamanan yang berterusan di kalangan rakyat.

7. Hubungan yang akrab dan saling memerlukan antara satu sama lain di antara pihak media dan kerajaan negeri hendaklah diteruskan walaupun kita mempunyai tanggungjawab yang berbeza tetapi dengan matlamat yang sama demi membangunkan sebuah negara yang makmur dan sejahtera. Kerajaan negeri juga senantiasa mengamalkan dasar terbuka untuk menerima cadangan daripada pihak media dalam memastikan pembangunan negeri ini terus dilaksanakan demi kemajuan negeri.

Hadirin sekalian,

8. Di kesempatan ini juga, saya ingin mengucapkan syabas di atas ulang tahun kali ke-20 kepada pihak pengurusan dan kakitangan Invest Selangor Berhad pada 1 Jun 2019 yang lalu. Saya juga ingin mengucapkan tahniah kepada Invest Selangor kerana telah mencapai kejayaan dimana prestasi pelaburan Negeri Selangor bagi tahun 2018 secara keseluruhannya, adalah sangat baik dan bersejarah untuk Negeri Selangor dan Invest Selangor Berhad. Kejayaan Prestasi Pelaburan bagi tahun 2018 ini berikutan peningkatan yang diperolehi bukan sahaja melebihi sasaran tetapi juga merupakan rekod tertinggi sejak 30 tahun yang lalu.

9. Daripada statistik Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia (MIDA) bagi tahun 2018, negeri Selangor telah berjaya menarik sejumlah RM18.947 billion pelaburan dalam dan luar negara berbanding sebanyak RM5.592 bilion pada tahun 2017. Pencapaian yang tinggi ini merupakan peningkatan sebanyak 238% berbanding tahun sebelumnya dan ini merupakan pencapaian tertinggi di dalam sejarah negeri Selangor.

10. Jumlah pelaburan ini adalah berdasarkan 241 projek perkilangan yang diluluskan di Selangor bagi tahun 2018, berbanding sebanyak 202 projek perkilangan yang diluluskan pada tahun 2017. Jumlah projek yang diluluskan ini merupakan yang tertinggi di dalam Negara bagi tahun bagi tahun 2018 berbanding negeri-negeri lain. Ianya juga merupakan peningkatan sebanyak 19% dari segi bilangan projek.

11. Sebagai makluman Tuan-Puan, Negeri Selangor juga tetap menjadi pilihan utama pelabur dari segi penempatan projek pelaburan mereka. Di mana, negeri Selangor sekali lagi memperkukuhkan kedudukannya sebagai penjana ekonomi utama apabila Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) bagi negeri Selangor meningkat sebanyak 6.8% kepada RM323 billion pada tahun 2018, menyumbang kepada 23.7% kepada KDNK negara.

12. Saya berharap Invest Selangor Berhad akan terus mempertingkatkan lagi usaha untuk menarik pelaburan ke negeri Selangor dan diharap berganding erat dengan pihak media di dalam mempromosikan aktiviti-aktiviti berkaitan pelaburan.

Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati,

13. Antara inisiatif-inisiatif baru yang sedang dimuktamadkan adalah: a) Pelan Hala Tuju khusus bagi Industri Halal Negeri Selangor “Selangor Halal Action Plan” yang merupakan inisiatif kerajaan Negeri Selangor melalui Invest Selangor dalam merangka strategi serta kaedah terbaik untuk mempertingkatkan dan menambah baik ekosistem industri Halal di Negeri Selangor berdasarkan penyelidikan dan pembangunan (R&D), Industri 4.0, piawaian, pensijilan, pembiayaan dan lain-lain.

b) Pelan Tindakan Khas Hala Tuju Industri Aeroangkasa Negeri Selangor “Selangor Aerospace Action Plan” juga merupakan satu inisiatif oleh Kerajaan Negeri Selangor yang telah dicadangkan oleh Majlis Aeroangkasa Selangor menerusi Invest Selangor dalam merangka strategi serta kaedah terbaik bagi memperkasakan dan menambah baik ekosistem industri aeroangkasa di Negeri Selangor.

14. Seterusnya, Kerajaan Negeri Selangor melalui Invest Selangor juga akan menubuhkan Pelan Tindakan Khas Hala Tuju Industri Biotech Negeri Selangor “Selangor Biotech Action Plan” yang akan dilaksanakan dalam masa yang terdekat sejajar dengan pembangunan industri bioteknologi yang menjana pertumbuhan ekonomi Negeri Selangor.

Hadirin yang dihormati sekalian,

15. Semoga dengan program seperti ini boleh dijadikan medium pertemuan untuk mengeratkan lagi hubungan di antara kita bersama-sama membangunkan negeri ini demi kesejahteraan rakyat. Mudah-mudahan hubungan yang erat ini juga akan berterusan di masa-masa akan datang.

16. Akhir kata, saya, sekali lagi mewakili kerajaan negeri ingin merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada rakan media sama ada media cetak, media elektronik dan media digital/online yang sentiasa memberi kerjasama baik terhadap kerajaan Negeri Selangor dan Invest Selangor. Semoga rakan-rakan media akan terus sukses dan cemerlang di dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab.

17. Sekian, Wabillahi taufik wal-hidayah wassalamualaikum warah matullahi wabarakatuh. Terima kasih.

YAB Tuan Amirudin Shari
Dato Menteri Besar Selangor

Ucapan Dato MB Selangor_Malam Penghargaan Media Invest Selangor 2019

 

Yang Berbahagia, Dato Eric Lee Kong Sim

President of KL & Selangor Furniture Association (KSFA);

 

Mr Richard Ko Liang Joo,

Chief Executive Committee of SIFC;

 

Mr Khoo Yeow Chong,

President of Malaysian Furniture Council (MFC);

 

Yang Berbahagia Tan Sri Dato Sri Barry Goh,

Founder & Chairman of B&G Capital Resources Sdn Bhd;

 

Encik Sallehuddin Bin Ahmad,

Director of MJD Land Sdn Bhd;

 

Encik Amirul Fahmi Bin Ahmad,

CEO of MJD Land Sdn Bhd;

 

His Excellency Ambassadors & Trade Commissioners

 

Distinguished Guests, Ladies and Gentlemen

 

A very good afternoon.

 

 1. First and foremost, I would like to congratulate KL & Selangor Furniture Association (KSFA) for successfully organising this significant event. It is indeed an honour for me to be part of this historic milestone — the Launching of International Furniture City in Selangor (SIFC), located in Sungai Buaya. I hope this ceremony will kick start a wonderful adventure for KSFA in playing a big role to the furniture industry in Malaysia.

 

Ladies and Gentlemen,

 

 1. For decades, the timber industry has played an important role in the socioeconomic development of Malaysia. I remember the days when Malaysia used to just export logs without much value-adding dimension. It is inspiring to see all the changes now.

 

 1. The Malaysian furniture industry has undergone transformational changes over the years and has become a vibrant industry that contributes significantly to the Malaysian economy. Please give a big applause to every single one of you.

 

 1. The government pursues to establish policies and regulations in order to ensure different industries remain efficient and competitive in the market. According to the 2019 “Doing Business” report, the World Bank has placed Malaysia in the 15th position among 190 world economies. The World Economic Forum (WEF) also ranked Malaysia as the 25th most competitive nation among 140 countries in 2018.

 

 1. Not only that, Malaysia is also the second most competitive nation among the ASEAN countries. In furniture industry alone, Malaysia is amongst the top 12 furniture exporters reaching over 160 global markets. The Malaysian wood and furniture industry have grown steadily in the last five years with RM7.35 Billion in 2013 to the peak of RM10.13 Billion in 2017.

 

 1. Despite a slight decline in 2018, the total export value for furniture products last year still recorded a staggering amount of RM9.83 billion which is only a slight reduction of 3%, with Selangor contributing over 30% of that total export.

 

 1. That same year, the record for domestic consumption is worth RM9.6 billion. I remain optimistic of the subsequent growth in the furniture industry as Malaysian furniture producers have been known to be reliable suppliers and producers of quality furniture.

 

 1. These attributes have contributed to the preference for Malaysian furniture by majority of the international buyers. This does not happen overnight but it is the result of continuous uphill battles and great effort by the government and industry players for the past several decades.

 

 1. Now we could see some sparkle from the latest statistic: the total export value for furniture products reached RM4.13 billion for the first 5 months this year–an increase of 9.6% from RM3.77 billion over the same period of last year. It is really a good sign!

 

 1. Trust me: Malaysia will continue to undertake significant measures to strengthen the resilience of the furniture industry. These include strategic moves by our government to strengthen the focus on labour, raw materials, mechanization and automation issues which will further propel the growth of the furniture industry.

 

 1. It is without doubt that the establishment of SIFC will certainly boost up and accelerate our furniture export and domestic consumption.

 

 

 

 

Ladies and Gentlemen,

 

 1. Selangor is one of the main hubs in Malaysia’s furniture industry. Home to the 12th busiest global container port and 2 international airports, and a major innovation/manufacturing hub with excellent ICT ecosystem and communication infrastructure, Selangor is indeed a prime investment location in Malaysia and provides an excellent value proposition for the manufacturers and businesses. In short, an ideal gateway into the global market.

 

 1. Apart from the infrastructure and connectivity advantages of the state, Selangor also boasts itself of having the ability to attract diversified and fitting workforce that are skilled, talented and multilingual. Selangor is home to a labour force of 3.4 million people employed in various fields: the largest workforce in Malaysia.

 

 1. These skilled workers are the foundation of Selangor economic growth, with the adaptive flexibility to manage technological and economic changes.

 

 1. The development of SIFC will generate employment opportunities to the industrial and business development and with this extension, it is believed that SIFC will be able to stimulate domestic sales and economic cycle to the state eventually.

 

Ladies and Gentlemen,

 

 1. The furniture industry is purely a “Made in Malaysia” business venture as we fully utilize local raw materials in the local production. This further raise the value of those locally-produced materials while contributing immensely to the country’s economic growth.

 

 1. Nevertheless, there are a lot of concerns on illegal factories, foreign labours, factory compliance, industrial facilities and bumiputera participation. These issues are prevalent not only in Sungai Buloh and Klang Valley but the whole country.

 

 1. I believe that the development of SIFC will give a big hand to the state by helping to solve some of the issues mentioned. The cluster concept of SIFC will completely enhance the reputation of the furniture industry with a world-class furniture estate.

 

 1. I believe SIFC will be a feasible plan, in line with the government’s goal to achieve a volume of RM20 billion worth of furniture exports by 2025 and it will be another testimony to both the state and KSFA commitments in creating a conducive eco-system and platform for business engagement and collaboration.

 

 1. SIFC also provides the avenue for the state to showcase its capabilities as the preferred investment destination and regional trading hub.

 

 1. The Government is recently putting more concerns on the foreign workers management. People came all the way from their motherlands to our beloved country to earn a livelihood. They are valuable assets to a company as they contributed to our production. They deserve a decent living condition and they deserve to be respected.

 

 1. The standard dormitories provided by SIFC to the labourers are playing a right role in ensuring their comfort and security, resulting in an enhanced productivity and efficiency that are in parallel with the company’s growth.

 

 1. As such, I am confident that the establishment of SIFC will not only drastically enhance the standard of Malaysian furniture industry. It will be a catalyst to increased contribution in the nation’s GDP.

 

 

Ladies and Gentlemen,

 

 1. Before I conclude my speech, I would like to applaud the efforts and hard work by SIFC Organizing committee and KSFA once again for making this event a success and congratulate them on this historic milestone. To all participating guests, I wish every success and prosperity in your businesses.

 

 1. On this note, it is my pleasure to officiate the launch of the International Furniture City in Selangor (SIFC).

 

Thank you.

 

YAB Tuan Amirudin bin Shari

Chief Minister of Selangor

19 August 2019

SIFC Speech

Kenyataan Media berkenaan Sesi Libat Urus RMKe12 bersama Kementerian Ehwal Ekonomi

KENYATAAN MEDIA
9 OGOS 2019
SESI LIBAT URUS BERSAMA KEMENTERIAN EHWAL EKONOMI  BAGI PENYEDIAAN RANCANGAN MALAYSIA KEDUA BELAS DALAM RANGKA MENJADIKAN SELANGOR NEGERI PINTAR TERULUNG
Kerajaan Negeri Selangor Darul Ehsan dan Kementerian Hal Ehwal Ekonomi telah mengadakan sesi libat urus penyediaan Rancangan Malaysia Kedua Belas, 2021-2025 (RMKe-12)   bersama Kerajaan Persekutuan yang telah dipengerusikan bersama oleh YB Dato’ Seri Mohamed Azmin Ali, Menteri Hal Ehwal Ekonomi dan YAB Tuan Amirudin Shari, Dato’ Menteri Besar Selangor. Sesi libat urus kali ini adalah negeri yang kelapan setelah beberapa negeri lain seperti Perak, Johor dan Pulau Pinang.
Mesyuarat pagi ini dimulakan dengan perkongsian tentang prestasi Selangor dan bagaimana kerjasama erat Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Selangor dapat melonjakkan Selangor sebagai sebuah negeri pintar terulung ke peringkat yang lebih tinggi. Sebagai sebuah negeri utama yang menjadi pengemudi atau enjin utama ekonomi Malaysia, kemajuan serta kemakmuran Selangor amatlah penting untuk kemajuan Malaysia amnya dan Selangor khususnya.
Mesyuarat kali ini turut mengenalpasti lima industri utama di Selangor yang memerlukan sinergi antara Kerajaan Negeri Selangor Darul Ehsan dengan Kerajaan Persekutuan iaitu sains hayat, jentera dan kejuruteraan, elektrik dan elektronik, makanan & minuman serta pengangkutan & peralatan selaras dengan pendekatan Klusterisasi Ekonomi yang diilhami Dato’ Menteri Besar Selangor.
Pembangunan serta perancangan RMKe-12 yang dirangka dalam sesi libat urus ini merupakan suatu ‘game changer’ yang bakal membuka lebaran baru buat ekonomi negara, sekaligus melimpahkan kemakmuran ekonomi buat semua.
Kerajaan Negeri Selangor berharap beberapa inisiatif dan projek misalnya yang membabitkan pembangunan infrastruktur seperti Jalan Bertingkat yang menghubungkan North Port dengan Pulau Indah, Jajaran WCE Banting – KLIA – Tanjung Sepat, Pulau Indah Ring Road Fasa ke 3, penggantian paip air di kawasan Bio Bay, dana yang membabitkan Selangor Maritime Gateway, solusi kepada pemilikan rumah mampu milik, peningkatan kapasiti jalur lebar di seluruh Selangor, beberapa projek pengurusan banjir termasuklah Pelaksanaan Rancangan Tebatan Banjir dan Subang Airport Regeneration 2025 akan dipertimbangkan dan diluluskan Kementerian Hal Ehwal Ekonomi.
Kerajaan Negeri Selangor ingin merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada YB Menteri Hal Ehwal Ekonomi, Dato Seri Azmin Ali atas inisiatif Sesi Libat Urus ini yang menekankan prinsip federalisme dan perana Kerajaan Negeri dalam pembentukan dasar Kerajaan Persekutuan.
Turut hadir di sesi libat urus ini ialah Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor, Dato’ Mohd Amin bin Ahmad Ahya, Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor, Dato’ Saiful Anuar bin Lebai Hussen, Ketua Setiausaha Kementerian Hal Ehwal Ekonomi, Pegawai-pegawai Kerajaan Negeri Selangor dan Jabatan Persekutuan di Selangor.
YAB TUAN AMIRUDIN SHARI
DATO’ MENTERI BESAR SELANGOR

Ucapan Perasmian ‘Selangkah ke Universiti’ Yayasan Pelajaran MARA

Salam sejahtera,

Terima kasih Saudara/Saudari Pengacara Majlis.

 

 1. YB TUAN NG SUEE LIM

ADUN SEKINCHAN/SPEAKER DEWAN

 

 1. YDH DATO’ HJ. BAHARIN B. HJ. MAT AKHIR

DATO’ ORANG KAYA MAHA BIJAYA

ORANG BESAR DAERAH SABAK BERNAM (OBD)

 

 1. ENCIK MOHAMMAD BIN MOHD YATIM

PENGARAH MARA NEGERI SELANGOR

 

 1. TUAN MUHAMAD RADZI BIN ABDULLAH

TIMBALAN PENGARAH PENDIDIKAN

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

 

 1. ENCIK ZAINAL RASHID BIN ZAKARIA

PENGURUS KANAN BAHAGIAN PEMBANGUNAN DANA

YAYASAN PELAJARAN MARA

 

 1. EDDIE AHMAD KHODZALI

KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF YAYASAN SELANGOR

 

 1. BARISAN JAWATANKUASA

 

 1. DATO’, DATIN, TUAN-TUAN DAN PUAN-PUAN YANG DIHORMATI SEKALIAN

Bersyukur kita kepada Allah SWT kerana dengan izinNya dapatkita bertemu diProgram Selangkah ke Universiti Anjuran Yayasan Pelajaran MARA dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Selangor danMajlis Guru Kaunseling Kebangsaan Selangor (MGKK S). Program ini juga merupakan sebuah program tajaan Yayasan Selangor.

Hadirin yang dihormati sekalian,

Pemilihan kerjaya yang tepat memerlukan persediaan yang rapi bagi membolehkan seseorang pelajar itu melibatkan diri dalam bidang pekerjaan yang terbaik dan bersesuaian dengan minat dan kecenderungan mereka.Walaubagaimanapun, proses untuk memilih dan mendapatkan kesesuaian itu bukanlah sesuatu yang boleh diambilmudah apatah lagi pada zaman di mana teknologi menguasai pemilihan anak-anak kita. Mereka terdedah dan boleh dipengaruhi oleh pelbagai dapatan carian, terutamanya maklumat-maklumat yang mudah didapati daripada media sosial. Kebijaksanaan menilai dan memilih itulah yang perlu mereka kuasai disamping mengambilkira faktor-faktor yang ada di persekitaran mereka.Kemajuan negara dan dunia yang begitu pesat juga menyebabkan bidang pengkhususan pekerjaan dan pendidikan berkembang tanpa diduga.

Oleh demikian, Yayasan Pelajaran MARA (YPM) telah merangka satu program iaituProgram Selangkah Ke Univerisiti 2019. Ia adalah merupakan satu program yang menghimpunkan pelajar-pelajar sekolah sekitar kawasan terpilih iaitu Sabak Bernam dan Kuala Selangor untuk dibantu dalam meneruskan peningkatan kecemerlangan pendidikan. Pelajar-pelajar ini akan mengikuti beberapa program yang telah disediakandi bawah bimbingan YPM. Antara program yang dilaksanakan adalah seminar keibubapaan dan program motivasi serta halatuju kerjaya pelajar selepas tamat peperiksaan SPM.

Syabas diucapkan kepada pihak penganjur iaitu Yayasan Pelajaran MARA kerana telah berjaya menghimpunkan pelajar-pelajar sekolah disekitar kawasan terpilih iaitu Sabak Bernam dan Kuala Selangor dalam usaha meneruskan peningkatan kecemerlangan pendidikan buat anak-anak kita ini. Saya yakin sepanjang program berlangsung, sedikit-sebanyak maklumat telah berjaya dikongsi dengan para peserta. Pihak YPM dengan kerjasama MARA juga telah membuka booth pameran IPTA/IPTS/IPMA untuk memberi pendedahan kepada pelajar-pelajar untuk memilih bidang pengajian yang bersesuaian.

Saya dimaklumkan bahawa objektif dan matlamat bagi program ini adalah untuk memberi pendedahan awal tentang peluang melanjutkan pelajaran dalam bidang yang diminati dan maklumat berkaitan kerjaya-kerjaya yang ingin diceburi oleh para pelajar.      Saya pasti, program ini telah memberi maklumat dan menyuntik motivasi kepada para ibubapa dalam menyokong pembelajaran anak-anak setelah mengetahui peluang-peluang yang bersesuaian untukmelanjutkan pelajaran selepas SPM.

Selain itu, program ini juga berfungsi sebagai platform yang amat berguna bagi seseorang pelajar membuat persediaan awal bagi menempuh alam kerjaya yang lazimnya bermula dengan pemilihan kursus untuk menyambung pelajaran di IPTA/IPTS.Pelajar juga diberi pendedahan berkenaansyarat kelayakan kelulusan yang perlu dimiliki untuk menyambung pengajian selepas SPM.

Hadirin yang dihormati sekalian,

Program ini bukan hanya bermanfaatkepadapelajar-pelajar yang bakal menamatkan pembelajaran mereka di sekolah, malah masyarakat setempat juga turut berpeluanguntuk mendapatkan maklumat dan informasi terkini berkaitan perkhidmatan yang ditawarkan oleh agensi dan jabatan di bawah Kementerian Sumber Manusia serta agensi dan jabatan di bawah Kerajaan Negeri Selangor.

Ini adalah salah satu inisiatif bagi membantu memudahkan pencarian pekerjaan sekaligus usaha kerajaan dalam menurunkan kadar pengangguran dikalangan belia. Kerajaan turut menyediakan kemudahan pencarian kerjaya secara atas talian melalui perkhidmatan portal JobsMalaysia. Selain itu, komitmen kerajaan dalam mewujudkan peluang pekerjaan dibuktikan dengan penubuhan Pusat JobsMalaysia/JobsMalaysia Center (JMC)iaitupusatsehentiyangberperanandalam menyediakan maklumat dan informasi terkini berhubung peluang-peluang pekerjaan dari semasa ke semasa.Perkhidmataniniditawarkansecarapercumakepadamajikan danparapencarikerja.Terdapat21buahpusatJobsMalaysia diseluruhMalaysiadanJMCadalahsalahsatupusatsehenti yang ditempatkan bersama-sama badan-badan dan agensi- agensi kerajaan yang lain di UTC bagi kemudahan rakyat.

Oleh yang demikian, marilah kita manfaatkan kemudahan yang telah disediakan olehkerajaan dalam usaha meningkatkan kualiti hidup.

Hadirin yang dihormati sekalian,

Selaku Menteri Besar Selangor yang turut memegang portfolio Pendidikan, sudah semestinya agenda Pendidikan adalah fokus utama saya dan pentadbiran ini. Saya yakin di bawah era Malaysia Baharu, agensi Pendidikan kerajaan negeri dan persekutuan seperti Yayasan Pelajaran MARA dan Yayasan Selangor akan mengorak langkah dalam menjalinkan kerjasama yang erat demi manfaat kepada rakyat khususnya anak muda.

Baru-baru ini saya telah melancarkan Program Tuisyen Rakyat yang telah diubah suai dan diberi penambah baikan agar dapat memberi manfaat kepada hamper 10,000 pelajar di seluruh Selangor. Selangor juga terus menjadikan agenda TVET sebagai agenda utama buat golongan belia. Program TVET ini memerlukan kerjasama dan peranan penting dari industry agar dapat memberi suntikan jitu kepada golongan sasaran.

Kerajaan Negeri Selangor akan terus merencana polisi dan dasar Pendidikan khusus buat anak-anak muda pemimpin masa hadapan. Walaupun dengan limitasi seperti peruntukan, kami yakin di era Malaysia Baharu ini, kerjasama erat akan menjayakan visi Pendidikan buat rakyat negeri Selangor.

Sebagai mengakhiri ucapan, sekali lagi, saya ingin merakamkan penghargaan kepada semua pihak terutamanya Yayasan Pendidkan MARA, Jabatan Pendidikan Selangor dan Majlis Guru Kaunseling Kebangsaan Selangor (MGKK S) yang telah menjayakan program ini, danjuga kepada semua yang terlibat, mahupun secara langsung atau tidak langsung. Program sebeginilah yang dapat mendekatkan perkhidmatan awam kepada rakyat tempatan khususnya bagi yang tinggal di luar bandar.

Harapan saya agar program ini dapat dilaksanakan dengan sempurna dan mencapai objektif seperti yang telah disasarkan. Semoga usaha murni ini dapat diteruskan, diberkati segala perancangan, dipermudahkan dan terlaksana dengan jayanya.

Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, dengan sukacitanya saya merasmikan Program Selangkah Ke Universiti 2019 Anjuran Yayasan Pelajaran MARA dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Selangor dan Majlis Guru Kaunseling Guru Kebangsaan Selangor (MGKK S)ini.

Sekian. Wabillahi Taufik Walhidayah, Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ucapan Perasmian Program Selangkah ke Universiti YPM

Ucapan Dato’ Menteri Besar Selangor sempena Pelancaran Program Sayangi Generasiku

Yang Berhormat, Barisan Exco Kerajaan Negeri Selangor

Yang Berhormat, Puan Juwairiyah binti Zulkifli Ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Bukit Malawati

Yang Dihormatkan Dato Muhammad Yaakub bin Dato Hj Ismail Datuk Penggawa Paduka Mahabijaya Orang Besar Daerah Kuala Selangor

Yang Berbahagia En.Muhammad Faizal bin Abdul Raji
Pegawai Daerah Kuala Selangor Merangkap Pengerusi PEMADAM Daerah Kuala Selangor

Yang Berbahagia Puan Rahilah binti Rahmat
Yang Dipertua Majlis Daerah Kuala Selangor

Yang Berbahagia Pn Hjh Marpuaton binti Sastero
Ketua Pegawai Pendidikan Daerah Kuala Selangor

Yang Berusaha Ketua-ketua Jabatan Agensi Kerajaan Daerah Kuala Selangor

Yang Berusaha En. Zainal bin Kasim
Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Kuala Selangor

Yang Berusaha Pengetua-pengetua Sekolah Menengah Daerah Kuala Selangor

Yang Dihormati Ahli Jawatankuasa PEMADAM Daerah Kuala Selangor

En. Sarifuddin bin Yusof
Yang Dipertua PIBG SMK Kuala Selangor

Para guru SMK Kuala Selangor

Dan para hadirin yang dikasihi sekalian.

Alhamdulillah, syukur ke hadrat Allah s.w.t atas limpah kurnia-Nya, kita semua masih lagi dapat menikmati hidup dengan aman serta merdeka di bumi Malaysia yang tercinta ini. Pada petang ini, kita dapat berkumpul bersama-sama dalam memeriahkan dan menjayakan majlis Pelancaran “Kempen Sayangi Generasiku” anjuran PEMADAM Kuala Selangor bertempat di SMK Kuala Selangor.

Terlebih dahulu saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan syabas dan tahniah kepada ahli jawatankuasa PEMADAM Kuala Selangor, barisan pentadbir dan pendidik SMK Kuala Selangor serta semua pihak yang terlibat dalam menjayakan program “Sayangi Generasiku”. Mudah-mudahan kerjasama erat ini akan berterusan pada masa-masa akan datang sebagai satu wadah untuk memerangi dadah dan meningkatkan jati diri bangsa dan negara kita.

Pelbagai pembangunan telah kita kecapi, pelbagai kejayaan telah kita rasai dan pelbagai cabaran juga telah kita atasi demi menjadikan kita bangsa Malaysia yang matang dan berani menghadapi apa jua rintangan yang mendatang. Namun demikian kejayaan yang dinikmati pada hari ini tidak akan berkekalan sekiranya negara terus dibelenggu dengan masalah sosial khasnya penagihan dadah.

Para hadirin yang dihormati sekalian,

Kita sedia maklum bahawa Persatuan Mencegah Dadah Malaysia (PEMADAM) khususnya di Selangor memainkan peranan aktif membantu polis dan Agensi Anti Dadah Kebangsaan (AADK) menangani isu penyalahgunaan dadah di negeri ini. Masalah penyalahgunaan dadah perlu ditangani dengan lebih berkesan dengan pembabitan PEMADAM secara lebih menyeluruh bagi membantu pihak berkuasa. Masalah ini perlu ditangani kerana jika kita membiarkannya ia akan membarah dan mengagalkan segala usaha Kerajaan Negeri untuk menjadikan negeri ini sebagai Smart Selangor.

Sesungguhnya dalam memacu pembangunan negara, kerajaan tidak lupa untuk memastikan rakyat Malaysia terhindar daripada pelbagai masalah sosial yang boleh membawa kepada kejatuhan moral seperti masalah penagihan dadah. Oleh hal yang demikian, saban tahun kerajaan melalui Agensi Antidadah Kebangsaan, Kementerian Dalam Negeri menganjurkan Sambutan Hari Antidadah Kebangsaan. Sambutan Hari Antidadah Kebangsaan yang disambut pada 19 Februari setiap tahun bertujuan untuk memperingatkan masyarakat Malaysia akan peranan dan tanggungjawab kita berhadapan dengan ancaman bahaya dadah kepada negara.

Peranan dan tanggungjawab perlu dipikul secara bersama bagi memastikan komuniti tempat tinggal kita selamat dan bebas daripada permasalahan dadah. Justeru itu, ahli masyarakat tidak seharusnya meletakkan tanggungjawab memerangi penyalahgunaan dadah hanya di bahu kerajaan semata-mata. Ini kerana pencegahan awal perlu dimulakan di peringkat masyarakat setempat untuk menggerakkan aktiviti kemasyarakatan yang berupaya menghindari berlakunya masalah dadah, sosial dan jenayah dalam masyarakat. Saya menyeru warga sekolah terutamanya menanamkan kesedaran dalam diri anak-anak didik agar mereka mempunyai kesedaran tentang bahaya dadah sekiranya tidak dibendung sejak dari awal, ibarat melentur buluh biarlah dari rebungnya dan cegah sebelum parah.

Penglibatan seluruh anggota masyarakat dalam membanteras penagihan dadah sangat penting kerana ia adalah elemen utama dalam menjayakan misi negara bebas dadah. Ibu bapa dan keluarga adalah entiti paling kecil dalam masyarakat yang perlu memainkan peranan paling serius dalam memastikan anak-anak mereka tidak terlibat dengan gejala dadah. Masalah dadah boleh menimpa sesiapa sahaja, ia merentas status dan latar belakang serta kepercayaan seseorang. Kejayaan membanteras masalah dadah juga memerlukan pendekatan yang seimbang dan menyeluruh dengan dasar yang relevan berdasarkan amalanamalan terbaik.

Akhir kata, marilah kita bersama-sama berganding bahu menjadikan komuniti kita selamat dari ancaman dadah dan anak-anak kita dapat membesar dan menjadi generasi yang berdaya saing serta berjaya.
Pasang pelita di malam raya, Cantik berhias di halaman rumah; Dadah durjana perosak bangsa, Wajib dibanteras selamatkan ummah.

Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan program ‘Sayangi Generasiku’ pada petang ini.
Sekian. Wabillahitaufiq wal hidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

YAB Tuan Amirudin Shari
Dato’ Menteri Besar Selangor

Sayangi Generasiku

Officiating Speech for Groundbreaking Ceremony of The Facility Extension Project at Airfoil Services Sdn Bhd

1. Yang Berbahagia Dato’ Mohd Sayuthi Bin Bakar, Mayor of Petaling Jaya

2. Tuan Zahirul Ishak, MIDA Transportation Technology Division Director

3. Mr Philip Mende, Chairman of the Board of Directors of Airfoil Services Sdn Bhd (ASSB)

4. Holger Sindemann, Board of Directors of Airfoil Services Sdn Bhd

5. Mr Wim Van Beers, CEO of Airfoil Services Sdn Bhd

6. Mrs Lee Chui Hiong, CFO of Airfoil Services Sdn Bhd

7. Dr. Guido Gravenkoetter, COO of Airfoil Services Sdn Bhd

8. Distinguished guests

Ladies and Gentlemen,

First of all I would like to express my gratitude to be invited to this momentous occasion, the ground-breaking ceremony of the facility extension project at Airfoil Services Sdn Bhd. I hope this ceremony will kick start a wonderful adventure for Airfoil Services SdnBhd in playing a big role to the aerospace and aircraft industry in Malaysia.

Speaking of the aircraft industry, I have recently concluded my working trip to Toulouse, France. There, we visited the famous Airbus Bizlab. Airbus BizLab is a global network of aerospace accelerators. Here, start-ups and Airbus “intrapreneurs” speed up the transformation of innovative ideas into valuable businesses. Since 2015,it has accelerated start-ups in worth of 19.5€ million

Ladies and Gentleman,

Aircraft parts and components export activities in Malaysia have increased significantly in the last four years with RM2.88 billion in 2014 to RM8.48 billion last year. Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) sector recorded RM6.6 billion which representing 46% of last year national total revenue of RM14.4 billion for the aerospace industry. The government aims to generate up to RM16 billion this year from this industry. This can be achieved by having a rapid increase of foreign investors in Malaysia. Among some of the key advantages of choosing Malaysia as an investment destination is the improved protection of Intellectual Property Rights.

Furthermore, the political sphere of Malaysia is rather creating a very conducive and open environment for foreign investors. A smooth transition in the change of government last year, and a stable economic and political landscape have ensured continued confidence in Malaysia as a country to invest. We have almost 230 aerospace companies and some have grown significantly. This is something that we should be proud of considering how new we are in this industry compared to other main players such as United States and other European countries.

Selangor, specifically, has been the main hub for Malaysia’s aerospace and aviation industry as it is the base of more than 62% of the Malaysian aerospace players and we’re working hard on outlining strategies and the best methods to toughen and improve the aerospace ecosystem in the state. Selangor State Government has managed to come up with 30 plans under the Selangor Aerospace Action Plan with the aim to be the major hub for the aerospace industry in South-East Asia while targeting seven areas – infrastructure, regulations, market access, incentive, funding, education and training in strengthening the industry’s ecosystem in the state.

These action plans which drafted by Invest Selangor Bhd requires a collaboration and collective efforts from Invest Selangor themselves, state authorities and all relevant agencies to further promote Selangor as a strategic investment destination; in line with the Malaysian Aerospace Industry Blueprint 2030. Selangor as well plans to have a fully integrated logistics system for the aviation and aerospace industry, using the Internet of Things to put in place a value-added manufacturing system and provide a more conducive ecosystem for investors.
Ladies and Gentleman, Honourable Guests

I have been informed that ASSB has been established from 1991 and formerly based in Shah Alam and has moved to this current facility in 2007. Within 12 years in this existing facility, it is fascinating to know ASSB has tripled the serviceable output from 270,000 parts in 2007 to 650,000 parts per year last year and planned to have a plant ready to service 900,000 parts per year by 2020.

This new facility of ASSB will be ready to be equipped with high tech machineries which will gradually make ASSB ready to service up to 1.2 million parts per year; which almost doubling up its current capacity.The new technologies and machineries which will brought in together with expansion will undoubtedly increase the foreign investment in this state. The exchange of knowledge and introduction of these new technologies will be brought in greater value than the investment itself, which has vast potential in the country’s industrialisation and technological development programmes.

This rapid growth of ASSB brings not only great investment to state, but at the same time providing highly skilled job opportunities for its citizen. This extension is believe to be able to provide additional 200 headcounts in the next 3 years which brings the total headcounts to around 700. This definitely helps in increasing the current number of about 24,500 highly skilled workers who are currently serving the industry.

I am happy to note the development and on-going extensive engagement with Selangor Human Resource Development Centre (SHRDC). This engagement will not only benefiting Selangor state through new job creations but will also help local supply chain development.

ASSB has shared earlier to me that this fast track 2 years project still on-time as per schedule as what they have planned in last June 2019 and believe it’s still feasible to have the extended facility up and running by June 2020. They acknowledged the help and supports from this state local authorities, Invest Selangor, SHRDC, MIDA and all other relevant agencies which their representatives are here with us today to celebrate this milestone together.

I would like to congratulate ASSB management team, led by Mr Phillip Mende on this magnificent achievements of setting another milestone in your company’s history here in Malaysia.Before I end my speech, I would like to once again express my sincere appreciation to ASSB, especially to Mr Wim Van Beers, CEO of ASSB; for inviting me to officiate this ground-breaking ceremony of your facility extension project. I wish ASSB all the best!

Thank you

YAB Tuan Amirudin Shari
Chief Minister of Selangor

Speech YAB Tuan Amirudin Shari – Airfoil Services Sdn Bhd

Ucapan YAB Dato’ Menteri Besar Selangor sempena Majlis Perasmian PERHEBAT ke-54

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera.

Yang Berbahagia Leftenan Jeneral Dato’ Sri Abdul Aziz Ibrahim
Pengerusi PERHEBAT

Yang Berbahagia Leftenan Jeneral Dato’ Suhaimi bin Hj Mohd Zuki
Panglima Markas Angkatan Bersama Mewakili Panglima Angkatan Tentera

Yang Berhormat Tuan Mohd Khairudiin bin Othman
Pengerusi Jawatankuasa Tetap Pembangunan Generasi Muda & Sukan dan Pembangunan Modal Insan Negeri Selangor

Yang Berbahagia Kapten Datuk Sharuddin bin Omar
Presiden Persatuan Veteran ATM merangkap Ahli Lembaga Pengarah PERHEBAT

Yang Berbahagia Leftenan Jeneral Dato’ Hasagaya bin Abdullah
Timbalan Panglima Tentera Udara mewakili Panglima Tentera Udara

Yang Berusaha Mejar Rosdin bin Mohammad
Pemangku Ketua Pengarah PERHEBAT

Dif-dif Jemputan

Para graduan yang diraikan

Tuan-tuan dan puan-puan

1. Alhamdulillah syukur ke hadrat Allah Subhanahu Wata’ala kerana dengan limpah kurniaNya dapat kita bersama-sama meraikan Majlis Konvokesyen PERHEBAT Ke-54.

2. Saya merakamkan ucapan terima kasih kepada PERHEBAT di atas kesudian mengundang saya bagi menyampaikan sijil kepada graduan yang selepas ini bergelar veteran ATM. Tahniah dan syabas diucapkan kepada semua graduan kerana menamatkan Latihan Peralihan PERHEBAT dengan jayanya.

3. Ini kali kedua saya menjejakkan kaki ke PERHEBAT setelah kunjungan singkat saya ke sini pada 30 Januari lalu. Saya berkesempatan meninjau bengkel-bengkel latihan dan kemudahan di kompleks yang banyak jasanya di dalam melahirkan ribuan veteran-veteran yang dapat mengembangkan bakat dan kemampuan mereka dalam pelbagai bidang selepas bersara.

Tuan-tuan dan puan-puan sekalian,

4. Malaysia adalah sebuah negara yang bertuah yang dianugerahkan dengan pelbagai sumber alam dan masyarakat yang berbilang bangsa dan agama. Perbezaan agama dan bangsa ini perlu diuruskan dengan baik berteraskan Perlembagaan dan juga Rukunegara agar keharmonian dan keamanan dapat terus dikekalkan. Tanpa keamanan Malaysia tidak mencapai cita-cita menjadi sebuah negara yang maju yang dapat memberikan kemakmuran bersama kepada seluruh rakyat Malaysia.

5. Begitu juga di Selangor setelah setahun saya menggalas amanah sebagai Menteri Besar Selangor, saya sentiasa mengingatkan diri saya bahawa jawatan ini adalah tanggungjawab (taklif) bukannya kemegahan (tasyrif). Kerana itu saya selalu mengambil pendekatan untuk turun ke bawah untuk memahami dan melihat sendiri permasalahan yang dihadapi oleh rakyat. Alhamdulillah dalam masa setahun ini, saya telah turun ke semua sembilan daerah di Selangor melalui program Jelajah Maju Bersama. Kesempatan untuk bertemu dengan mendengar terus daripada rakyat dalam sesi townhall memberikan kekuatan kepada saya untuk berkhidmat dengan lebih baik.

6. Begitu juga dalam usaha untuk merancakkan perkembangan ekonomi di negeri Selangor. Menerusi pembentangan Belanjawan Negeri Selangor 2019, saya telah meletakkan dasar klusterisasi atau penggugusan ekonomi Selangor kepada 10 gugusan yang telah dikenalpasti. Klusterisasi ini bukan sahaja menumpukan kepada pembangunan di bandar tetapi juga membugar potensi yang ada di luar bandar dan kampung-kampung.

7. Ini kerana saya percaya bahawa seluruh rakyat di negeri Selangor perlu mendapat manfaat daripada limpahan kemajuan ekonomi Selangor seperti mana yang terkandung dalam slogan Selangor Maju Bersama.

8. Kerana itu menyokong penuh peranan dan inisiatif PERHEBAT dalam membimbing bakal pesara dan veteran ATM untuk meningkatkan kemahiran dan ekonomi mereka dalam menghadapi kerjaya kedua selepas tamat perkhidmatan.

9. Saya difahamkan, Malaysia adalah satu-satunya negara di dunia yang melaksanakan inisiatif persediaan persaraan kepada tentera secara inklusif dan berstruktur bermula semasa dalam perkhidmatan sehingga selepas bersara iaitu melalui kewujudan PERHEBAT.

Tuan-tuan dan puan-puan sekalian,

10. Saya melihat peranan PERHEBAT amat relevan bersandarkan kepada pencapaian yang dicatat setakat ini. Tahun lalu, 67.6 peratus pelatih PERHEBAT mendapat pekerjaan dan menjadi usahawan selepas 6 bulan tamat latihan. Ia bersamaan dengan 1,014 orang daripada jumlah keseluruhan 1,500 pelatih.

11. Hari ini saya mengumumkan bahawa kerajaan Selangor akan bekerjasama dengan PERHEBAT dengan menawarkan program-program latihan dan penempatan pekerjaan khusus untuk veteran tentera dan keluarga di negeri ini.

12. Kerajaan negeri amat memerlukan sokongan padu daripada syarikat swasta yang beroperasi di Selangor untuk memberi perhatian khusus dengan menawarkan pekerjaan kepada veteran ATM dan keluarga.

13. Saya yakin veteran ATM generasi baharu hari ini memiliki pengalaman dan kepakaran yang tinggi dalam pelbagai bidang daripada sektor pembuatan makanan sehingga ke aeroangkasa.

14. Tentera yang bersara berumur antara 34 ke 42 tahun dan dalam usia yang masih muda mereka mampu menjadi sebahagian tenaga kerja mahir kepada majikan. Kumpulan sasar ini mampu menyumbang kepada perkembangan Revolusi Industri 4.0 negara seterusnya mengurangkan kebergantungan kepada tenaga kerja asing.

Tuan-tuan dan puan-puan,

15. Akhir kata, saya mengucapkan tahniah dan selamat maju jaya kepada semua veteran ATM yang menamatkan Latihan Peralihan PERHEBAT dengan jayanya. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya merasmikan Majlis Konvokesyen PERHEBAT Ke 54.

Sekian, Wabillahhitaufik Walhidayah, Wasssalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Terima kasih.

YAB Tuan Amirudin Shari
Dato’ Menteri Besar Selangor

Ucapan YAB Dato’ Menteri Besar Selangor – Konvensyen PERHEBAT 54

Ucapan YAB Dato’ Menteri Besar Selangor sempena Majlis Perasmian dan Penyerahan Loji Rawatan Air Labohan Dagang

Yang Berhormat Tuan Ng Swee Lim
Speaker Dewan Negeri Selangor;

Yang Berhormat Dato’ Mohd Amin bin Ahmad Ahya
Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor

Yang Berhormat Dato’ Masri Bin Mohd Daud
Penasihat Undang-Undang Negeri Selangor;

Yang Berhormat Dato’ Nor Azmie bin Diron
Pegawai Kewangan Negeri Selangor;

Yang Berhormat Dato’ Teng Chang Khim
Pengerusi Jawatankuasa Tetap Pelaburan, Perindustrian dan Perdagangan, Industri Kecil dan Sederhana (IKS);

Yang Berhormat Puan Rodziah binti Ismail
Pengerusi Jawatankuasa Tetap Pembangunan Usahawan, Pembangunan Luar Bandar, Desa dan Kampung Tradisi;

Yang Berhormat Tuan Ganabatirau A/L Veraman
Pengerusi Jawatankuasa Tetap Pemberdayaan dan Pembangunan Sosio Ekonomi dan Kerajaan Prihatin;

Yang Berhormat Datuk Abdul Rashid bin Asari
Pengerusi Jawatankuasa Tetap Kebudayaan dan Pelancongan, Peradaban Melayu dan Warisan;

Yang Berhormat Tuan Mohd Khairuddin Bin Othman
Pengerusi Jawatankuasa Tetap Pembangunan Generasi Muda & Sukan dan Pembangunan Modal Insan;

Yang Berhormat Tuan Ng Sze Han
Pengerusi Jawatankuasa Tetap Kerajaan Tempatan, Pengangkutan Awam Dan Pembangunan Kampung Baru;

Yang Berhormat Puan Haniza binti Talha
Pengerusi Jawatankuasa Tetap Perumahan dan Kehidupan Bandar’

Yang Berhormat Dr Siti Mariah binti Mahmud
Pengerusi Jawatankuasa Tetap Kesihatan, Kebajikan, Pemberdayaan Wanita dan Keluarga;

Yang Berhormat Tuan Hee Loy Sian
Pengerusi Jawatankuasa Tetap Alam Sekitar, Teknologi Hijau, Sains, Teknologi Dan Inovasi (STI) dan Hal Ehwal Pengguna.

Yang Berusaha Haji Suhaimi Kamaralzaman,
Ketua Pegawai Eksekutif Air Selangor ;

Yang Berusaha Tuan Mohd Jusni bin Hashim,
Pegawai Daerah Kuala Langat ;

Yang Berusaha Tuan Mohamad Zain bin A. Hamid Yang Dipertua Majlis Daerah Kuala Langat;

Ketua-Ketua Jabatan semua peringkat ;

Tuan-tuan dan puan-puan sekalian.

Assalammualaikum& Salam Sejahtera,

1. Alhamdulillah marilah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran ke hadrat Ilahi kerana dengan keizinanNyadapatlah kita bersama-sama hari ini dalam Majlis Perasmian Penyerahan Loji Rawatan Air Labohan Dagang.

2. Sebelum ini, pada 23 Oktober 2016, kita semua juga telah berkumpul di sini untuk Pelancaran Majlis Pecah Tanah Projek Pembangunan ini. Alhamdulillah hari ini projek ini telah berjaya disempurnakan dengan baik.

3. Majlis petang ini merupakan suatu “momentousevent” kerana ia menjadi bukti kepada kesungguhan Kerajaan Negeri dalam memastikan perkhidmatan air yang berkualiti dan cemerlang terutamanya perkhidmatan bekalan air berterusan untuk keperluan pengguna domestik dan industri.

4. Perkhidmatan bekalan air adalah agenda utama Kerajaan Negeri dan komitmen ini diterjemahkan melalui peruntukan tahunan Kerajaan Negeri. Semenjak tahun 2016, Kerajaan Negeri telah memperuntukkan hampir 1.5 bilion untuk pembangunan perkhidmatan bekalan air sehingga tahun 2020.

5. Setakat ini, dua Pembangunan Loji Rawatan Air telah disempurnakan dan dibiayai sepenuhnya oleh Kerajaan Negeri menggunakan rizab Negeri iaituLoji Rawatan Air Semenyih 2 dan Loji Rawatan Air Labohan Dagang yang jumlah keseluruhannya diperuntukkan sebanyak RM800 juta.

6. Hari ini, dengan bangganya Kerajaan Negeri dapat menyiapkan Loji Rawatan Air Labohan Dagang (Fasa 1) dengan kapasiti air terawat sebanyak 200 JLH. Pembinaan Loji Rawatan Air Labohan Dagang ini dimulakan pada bulan Julai 2017 dengan kos pembangunan termasuk kos pengambilan tanah dianggarkan sebanyak RM587 juta.

7. Kerajaan Negeri akur bahawa kejayaan sesuatu projek pembangunan bukan berlandaskan kepada saiz atau nilai sesebuah projek semata-mata. Kejayaannya harus diukur berdasarkan kepada impak pembangunan kepada rakyat.

8. Kita harus memastikan setiap ringgit yang dibelanjakan benar-benar memberi manfaat kepada rakyat. Falsafah pembangunan yang syumul sebegini harus sentiasa menjadi asas kepada agenda pembangunan negeri.

Ahli ekonomi terkenal Mariana Mazzucato dalam bukunya The Value of Everything yang pernah saya ungkapkan sebelum ini dalam Ucapan Belanjawan turut menekankan peranan utama yang dimainkan oleh kerajaan dalam mencipta nilai kepada ekonomi dan pembangunan kepada rakyat.

Hadirin yang dihormati sekalian,

9. Walaupun perancangan projek ini dibuat dalam waktu yang singkat, pelaksanaannya masih tidak mengenepikan sama sekali prinsip ketelusan, kebertanggungjawaban, efisien dan kos efektif. Justeru itu, bagi mendapatkan kontraktor yang berkemampuan, mahir dan berpengetahuan serta menawarkan harga yang value for money, kontraktor telah dipilih melalui tender terbuka yang telus.

10. Loji Rawatan Air Labohan Dagang ini dibina di atas tanah seluas 26 hektar. Loji ini telah dibangunkan dengan rekabentuk dan dilengkapi komponen-komponen serta peralatan berteknologi tinggi dan dioperasikan sepenuhnya secara otomatik bagi menyalurkan bekalan air terawat ke Wilayah Kuala Langat yang selama ini menerima bekalan melalui LRA Semenyih, LRA Labu dan LRA Sg. Selangor.

11. Loji inimemiliki empat unit Kolam Takungan Utama, empat unit Rumah Pam Air Mentah, sebuah Tangki Pengudaraan, dua unit Tangki Percampuran yang dilengkapi ‘Static Mixer’ dan lapan unit Tangki Pengentalan atau ‘Flokulasi’ danlapanTangki Enapan jenis ‘plain sedimentation tank’yang dilengkapi dengan ‘hydraulic scrapper’ dan ‘air lift system’.

12. Loji ini juga dilengkapi dengan dua puluh unit Tangki Penapis dari jenis ‘Rapid Sand Gravity’ beserta sebuah Tangki Pembasmian Kuman dan air bersihselain memiliki kemudahan bagi proses rawatan enapcemar.

13. Loji ini juga memiliki empat unit pam yang akan mengepam dan menyalurkan air terawat ke Kolam Imbangan dan seterusnya ke sistem agihan.

14. Sebuah Tangki Menaradengan kapasiti2.3Juta Liter Sehari (JLH) bagi kegunaandalaman,bangunan kimia, surau, kuarters kakitangan, bangunan pentadbiran, bangunan stor &bengkel, bangunan Telekom, sub stesen elektrik dan pondok pengawal selain pembinaan Kolam Imbangan Bukit Jugra juga telah siap dibina.

15. Idea Pembangunan Loji Rawatan Air Labohan Dagang dicetuskan selaras dengan kerangka pemodenan industri air di Negeri Selangor yang merupakan satu langkah strategik bagi menangani isu dan persoalan bekalan air yang semakin mencabar. Kalau dulu, empangan kita bina di hulu sungai, tetapi hari ini, dengan pembangunan pesat dan guna tanah yang semakin berleluasa untuk tujuan pembangunan, air di hulu sungai semakin berkurangan.

16. Loji Rawatan Air Labohan Dagang ini menggunakan konsep pembangunan air dihiliran untuk dijadikan sumber air. Pembangunan takungan air larian di hiliran sungai boleh memberi kesan kepada budaya rakyat dalam mengamalkan sikap tidak membazir kepada sumber air sedia ada dan pada masa yang sama memupuk semangat cintakan alam sekitar di mana rakyat akan menjadi lebih bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan sungai-sungai yang merupakan sebahagian dari sumber air mereka.

17. Konsep pembangunan air dihiliran yang dibangunkan oleh Kerajaan Negeri ini melalui pembangunan HORAS, Semenyih 2 telah mula menjadi ikutan di Negeri-Negeri lain dalam mengatasi masalah sumber air.

18. Pihak Kerajaan Negeri Selangor melalui Pengurusan Air Selangor akan terus memberikan komitmen bagi memberikan perkhidmatan pembekalan air yangefisien, efektif, berdaya saing dan mampan demi memelihara kepentingan kepada pengguna.

19. Bagi menutup bicara petang ini, saya ingin menyampaikan komitmen bahawa selaku kerajaan yang peduli rakyat, Kerajaan Negeri Selangor sentiasa meletakkan kepentingan masyarakat sebagai keutamaan no. 1 dan Pembangunan Labohan Dagang ini merupakan manifestasi Kerajaan Negeri dalam melaksanakan agenda tersebut seterusnya ke arah menjadikan Negeri Selangor sebagai Smart State dengan kemudahan infrastruktur yang holistik dan mampan.

20. Pada awal perancangan Pembangunan Loji ini, Kerajaan Negeri dikecam kerana projek ini dianggap satu pembaziran. Namun segala kecaman dan dakwaan itu adalah tidak berasas mereka yang membuat kecaman itu tidak memahami perancangan jangka panjang yang menjadi tanggungjawab sesebuah kerajaan.

21. Dengan siapnya Loji Rawatan Air Labohan Dagang (Fasa 1) ini, Daerah Kuala Langat khususnya kan mendapat bekalan air sendiri. Sebelum ini, Daerah Kuala Langat merupakan kawasan dihujung sistem bekalan air dan tidak ada satu loji khusus untuk menapung permintaan air di Kuala Langat. Daerah Kuala Langat termasuk kawasan Klang merupakan kawasan terakhir dalam sistem agihan air dari Loji Rawatan Air Sungai Selangor Fasa 1 dan 3.

22. Justeru itu, sekiranya ada gangguan bekalan air, kawasan Kuala Langat merupakan kawasan yang terakhir akan pulih.

Dengan adanya LRA Labohan Dagang, masalah bekalan air di kawasan Kuala Langat dan Klang dapat diatasi dan bekalan air daripada Sungai Selangor Fasa 1 dan 3 boleh ditumpukan kepada kawasan Lembah Klang.

23. Loji ini juga secara berfasa akan mengambilalih bekalan air dari LRA Sg. Semenyih ke kawasan Beranang, sebahagian kawasan Hulu Langat dan pembangunan baharu di sepanjang Lebuh Raya Lekas. Dengan kaedah ini, LRA Semenyih boleh membantu pembekalan ke kawasan Subang Jaya. Manakala bekalan air dari Loji Labu boleh ditumpukan sepenuhnya untuk menampung permintaan pengguna yang semakin pesat di KLIA.

24. Alhamdullillah dengan usaha, kerjasama dan komitmen semua pihak loji ini dapat disiapkan dan saya merakamkan penghargaan dan sekalung tahniah kepada semua yang terlibat dan mengambil kesempatan bersempena kita masih berada di bulan Syawal untuk mengucapkan Selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin kepada semua hadirin.

25. Dengan lafaz Bismillah saya dengan ini merasmikan Majlis Penyerahan dan Perasmian Loji Rawatan Air Labohan Dagang.

Sekian, wassalammualikum wbt.

YAB Tuan Amirudin Shari
Dato’ Menteri Besar Selangor

Ucapan YAB Dato’ Menteri Besar Selangor – Labohan Dagang

/ In Selangor, Ucapan / By Wan Firdaus / Comments Off on Ucapan YAB Dato’ Menteri Besar Selangor sempena Majlis Perasmian dan Penyerahan Loji Rawatan Air Labohan Dagang

Ucapan YAB Dato’ Menteri Besar Sempena Sambutan Hari Wesak 2019 Peringkat Negeri Selangor

UCAPAN YAB MENTERI BESAR SELANGOR DI SAMBUTAN HARI WESAK PERINGKAT NEGERI SELANGOR

PADA 2.30 PETANG, 26HB MEI 2019 DI AUDITORIUM MBSA, SHAH ALAM.

Terima kasih kepada Saudara Pengerusi Majlis.

 

Yang Berhormat Tuan Hee Loy Sian, Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor merangkap Pengerusi Bersama Jawatankuasa Hal EhwalSelain Islam Negeri Selangor;

 

Yang Berhormat Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor;

 

Yang Berhormat Ahli-ahli Dewan Undangan Negeri;

 

Yang Berusaha Pegawai-pegawai kerajaan negeri;

 

Yang Berusaha Encik Loka Ng Sai Kai,

Pengerusi Selangor Buddhist Development Committee;

 

Yang dihormati para pemimpin pertubuhan Agama Buddha

 

Para Pemimpin Masyarakat;

 

Seterusnya Dato’-Dato’, Datin-Datin, Wakil-Wakil Media, Tuan-Tuan dan Puan-Puan yang dihormati sekalian.

Assalamualaikum, Salam sejahtera kepada semua dan selamat menyambut Hari Wesak kepada semua penganut Agama Buddha.

 

Pada petang ini kita bersama-sama meraikan hari yang paling penting untuk penganut beragama Buddha, iaitu Hari Wesak. Saya difahamkan hari Wesak memperingati tiga peristiwa penting dalam kehidupan Gautama Buddha iaitu Kelahirannya, Pencerahan Penuh (Enlightenment) dan Kemangkatannya (Maha-Parinibbana).

 

Saya difahamkan masyarakat agama Buddha telah menyambut Hari Wesak sepanjang minggu lepas dan saya percaya sambutan tahun ini telah dijalankan dengan meriah dan tenteram seperti tahun-tahun lepas dengan kerjasama dan bantuan banyak pihak.

 

Hadirin yang dihormati,

 

Ajaran Buddha memberikan perhatian yang amat penting terhadap ciri-ciri kesederhanaan dan keharmonian dalam kehidupan seseorang insan. Saya rasa ciri-ciri sebegini yang juga wujud di dalam ajaran agama-agama utama di dunia ini mestilah didekati dan diamalkan demi kesejahteraan dan kedamaian sejagat.

 

Agama Buddha menitikberatkan sifat keamanan serta menolak sebarang kekerasan dan kelakuan ekstrem yang boleh memudaratkan masyarakat dan mengancam keamanan negara.

 

Menyedari masyarakat kita yang terdiri dari pelbagai kepercayaan dan latar belakang sosio-budaya, di sini saya ingin menyarankan agar kita harus menjauhi dan menyingkir amalan ekstremis yang tidak bertanggungjawab yang boleh menimbulkan suasana yang tidak tenteram dalam kalangan masyarakat kita yang ingin hidup dengan harmoni serta saling menyayangi antara satu sama lain; tidak kira kaum, bangsa mahupun agama.

 

Kesentosaan dan keamanan yang wujud di Selangor ini haruslah kita hargai dan menjadi tanggungjawab kita untuk memastikannya berterusan demi generasi yang akan datang. Ini mengingatkan saya kepada pesan-pesan yang terkandung dalam salah satu daripada tiga Pali Canon iaitu Abbidhamma Pitaka. Dalam buku kedua Abbidhamma Pitaka iaitu Buku Vibhanga, perihal 293, kita diberitahu bahawa demi memperolehi maqam kebaikan makanya perlu ada absence of hatred, ditiadakan kebencian, dan untuk itu kita perlu membuang sifat membenci dan berniat jahat.

 

Justeru amatlah mustahak rakyat Negeri Selangor menghayati pesan-pesan baik sebegini bagi memastikan kebencian tidak membelenggu kita, bagi memastikan kemarahan tidak membakar kita serta bagi memastikan kejahatan tidak menguasai kita.

 

Saya amat bangga kerana pihak Kerajaan Negeri telah berjaya menganjurkan sambutan Hari Wesak peringkat negeri secara terus menerus sejak tahun 2011 hingga hari ini, bagi meraikan dan menghormati masyarakat beragama Buddha di negeri Selangor.

Di sini juga saya ingin tekankan bahawa budaya memupuk perasaan kasih-sayang dan hormat-menghormati antara satu sama lain harus kita amalkan dalam kehidupan harian kita agar masyarakat boleh bersama-sama bergerak maju ke depan.

Kerajaan Negeri Selangor sedar dan prihatin dengan keperluan serta cabaran yang dihadapi oleh masyarakat agama Buddha. Saya difahamkan keperluanmasyarakat agama Buddha terutamanya dari segi keperluan tanah dan prasarana rumah ibadat telah meningkat sejak 40 tahun kebelakangan ini disebabkan peningkatan penganut dan anak-anak muda yang menyertai program keagamaan, pendidikan dan kebajikan keagamaan yang diuruskan oleh pertubuhan-pertubuhan agama Buddha di negeri ini.

Sehubungan dengan itu,pihak kerajaan negeri sejak tahun 2008 telah menubuhkan sebuahJawatankuasa Hal Ehwal Selain Islam yang juga turut dianggotai oleh wakil-wakil dari pertubuhan agama selain Islam termasuk dari agama Buddha.

Jawatankuasa ini bermesyuarat sekurang-kurangnya 6 kali setahun bagi membincangkan dan menyelesaikan perkara-perkara berkaitan permohonan tanah dan hal ehwal berkaitan rumah ibadat selain Islam agar ia dapat diuruskan dengan lebih efisyen dan berkesan.

Kerajaan Negeri juga telah memberi peruntukan kepada pelbagai pertubuhan agama untuk membaik pulih rumah-rumah ibadat dan menjalankan aktiviti keagamaan masyarakat selain Islam.

Padatahun 2019, pihak Kerajaan Negeri telah memperuntukkan sebanyak RM6 juta bagi bantuan kewangan kepada rumah-rumah ibadat selain Islam di negeri Selangor termasuklah kepadaTokong, Kuil, Gereja dan Gudwara yang diselaraskan oleh Jawatankuasa Hal Ehwal Selain Islam.

Bagi pihak Kerajaan Negeri, saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua pemimpin dan penganut agama Buddha di atas segala peranan dan program yang telah dijalankan di negeri Selangor. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada semua terutamanya para pegawai kerajaan Negeri dan pihak pertubuhan agama Buddha yang telah bersama-sama menjayakan program malam ini.

Oleh itu, dengan sukacitanya saya merasmikan Sambutan Hari Wesak Peringkat Negeri Selangor Tahun 2019.Selamat Menyambut Hari Wesak.

Sekian. Terimakasih.

Ucapan YAB Menteri Besar Wesak 2019

Ucapan sempena Majlis Rapat Ramadan Penjawat Awam bersama Dato’ Menteri Besar Selangor

Assalamualaikum warahmatullahiwabarakatuh dan Salam Sejahtera.

Alhamdulillah syukur ke hadrat Allah S.W.T kerana dengan limpah rahmat dan kurnia-Nya kita dapat bersama-sama pada hari ini untuk mengadakan Majlis Rapat Ramadan bagi tahun 2019 yang kini telah menjadi tradisi bagi Kerajaan Negeri Selangor.

Terima kasih juga saya ucapkan kepada Pejabat Tanah dan Galian Negeri Selangor selaku tuan rumah kerana telah berjaya menyelaras Penganjuran Perhimpunan Rapat Ramadan Penjawat Awam Negeri Selangor pada kali ini.

Kita telah menghampiri pertengahan bulan Ramadan yang penuh Rahmat ini. Selepas mengharungi 12 hari berpuasa, saya berharap semoga Allah S.W.T memberkati ibadah kita dan melimpahkan segala kebaikan yang ada di bulan ini kepada kita semua. Bulan ini adalah bulan penyucian jiwa yang menawarkan pengampunan dosa olehNya.

Pengisian Ramadan wajar dipenuhi dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, setiap individu akan mendapat taqwa dan kembali kepada keadaan fitrah yang suci jiwanya. Setiap insan yang bertaqwa akan membina benteng bagi mengawal cabaran nafsu.

Menurut sarjana Islam tersohor yang mengajar di Cambridge Syeikh Abdul Hakim Murad atau nama Inggerisnya Timothy Winter, Ramadan merupakan suatu “disruption” dan “continuation”. Ianya satu disruption kepada kebiasaan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Taala. Kebiasaan kita yang penuh leka dan lalai terhadap perintah serta laranganNya telah “diganggu”, “disrupted” oleh keberkatan Ramadan. Manakala selepas melalui tarbiyah sepanjang Ramadan adalah menjadi cita-cita kita agar amal itu kekal berterusan pula sehingga kita menemui Ramadan sekali lagi.

Setiap hari kita terbiasa makan dan minum, kita terbiasa dengan mengumpat, kita terbiasa dengan perkara-perkara yang tidak disukai Allah Subhanahu wa Taala. Namun sebulan berpuasa, kita bukan sekadar berlapar, bukan sekadar menahan dahaga di tengah teriknya matahari “global warming”, kita juga dianjurkan meningkatkan amal ibadat kita, selain ibadat wajib, ditambah pula dengan solat tarawih, zikir yang membasahi lidah dan bangun pada waktu malam merayu-rayu keampunan Yang Maha Esa.

“Disruption” pada bulan Ramadan juga menuntut kita melakukan perubahan besar kepada pemikiran kita. Madrasah Ramadan yang telah menyusun semula rutin harian, turut melakukan suatu proses “reformat” terhadap ruh ataupun jiwa kita. Seluruh kehidupan kita pada waktu Ramadan ini sedang melalui proses penjajaran semula; untuk kita kembali kepada fitrah.

Oleh itu Ramadan juga sewajarnya adalah tempoh terbaik untuk kita menghisab kembali atau menginsafi bagaimana kita berinteraksi dengan manusia dan juga dengan alam sekitar.

Marilah kita mengambil peluang ketika Ramadan ini, suatu tempoh di mana Allah Subhanahu wa Taala membuka seluas-luasnya pintu keampunan dan rahmatNya, untuk bertafakur serta menilai semula segala pembaziran yang berlaku di sekeliling kita. Ianya tidak mudah, tidak juga mudah bagi saya dan keluarga, namun kita berusaha perlahan-lahan, bermula dengan mereka yang dekat dengan kita untuk tidak terjerumus dalam pembaziran dan pencemaran alam sekitar. Janganlah membazir ketika membeli juadah berbuka.

Cubalah sebaik mungkin untuk tidak menggunakan bag plastik. Bawalah bekas atau bag dari rumah. Darat dan laut dipenuhi jutaan tan plastik yang kemudiannya dimakan pula ikan-ikan yang kemudiannya kita pula memakan ikan-ikan tersebut. Bahan-bahan kimia yang terkandung dalam plastik-plastik itu akhirnya merebak dalam badan kita. Tidak hairanlah kita sering mendengar ramai yang menderita penyakit barah atau kanser.

Justeru bersempena bulan yang mulia ini, marilah kita bersama-sama berusaha menolak amalan pembaziran dan mengisafi peranan kita sebagai Khalifah di muka bumi. Peranan sebagai khalifatullahi fil ard ini bukan bermakna kita boleh melakukan kerosakan sewenang-wenangnya! Bahkan kitalah bertanggungjawab menghentikan kerosakan tersebut. Al Quran surah Baqarah ayat 30 mengingatkan kita bahawa:
ِ ةَكِئ َ اَ لََمْلِ ل َكُّبَ ر َ الَ ق ْذِإَو يه ِ ف ُدِسْفُ ن ي َ ا م َ يه ِ ف ُلَعْجَتَ وا أ ُ ال َ ق ۖ ًةَ يف ِلَ خ ِضْرَ ْ ي الْ ِ ف ٌلِ اع َ ي ج ِنِ إ َ ون ُمَلْعَ ت َ ا لَ َ م ُمَلْعَ ي أ ِنِ إ َ الَ ق ۖ َكَ ل ُ سِدَقُنَ و َكِدْمَحِ ب ُ حِبَسُ ن ُنْحَنَ و َ اء َ مِ الد ُكِفْسَيَ و Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada Malaikat; “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi”. Mereka bertanya: “Adakah Engkau (Ya Tuhan kami) hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah (berbunuhbunuhan), padahal kami sentiasa bertasbih dengan memujiMu dan mensucikanMu?”. Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahuinya”.

Bertepatan dengan peranan kita sebagai makhluk Allah SWT yang dipertanggungjawabkan untuk melakukan kebaikan dan menghentikan kemudaratan, makanya besarlah pengharapan saya agar kita dapat melipatgandakan lagi azam dan tekad untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat terutama dalam bulan yang penuh keberkatan ini.

Marilah kita bersama menginsafi dan mensyukuri nikmat keamanan dan keharmonian yang masih dikecapi. Direnung kembali. masih ada lagi saudara-saudara kita yang hidup dalam keadaan bergolak dan serba kedaifan.Negara kita adalah sebuah negara yang prihatin dan sentiasa menghulurkan bantuan kemanusiaan kepada yang memerlukan, Marilah kita sama-sama mendoakan agar kita sentiasa dilindungi dan diberi kemudahan dalam segala urusan.

Sabda Rasulullah SAW:
“Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri.”
(HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik)

Sebagai penjawat awam, kita dipertanggungjawabkan dengan amanah yang akan dipersoalkan kelak. Justeru, setiap daripada kita adalah pemimpin kepada diri kita sendiri, keluarga dan organisasi. Kita harus bertanggungjawab atas setiap tindakan kita lakukan kerana setiap keputusan dan perbuatan akan mendatangkan kesan.

Bagi maksud ini, saya yakin dan percaya bahawa Penjawat Awam di Negeri Selangor mempunyai integriti yang tinggi dalam mentadbir urus Negeri yang kita sayangi ini. Saya menyeru, seluruh warga Perkhidamatan Awam Negeri Selangor menjalankan tanggungjawab yang diberikan dengan penuh amanah.

Sektor Perkhidmatan Awam adalah tulang belakang pelaksanaan dasar negara dan negeri. Kita tahu bahawa negara-negara maju mempunyai sektor Perkhidmatan Awam yang disegani, berfungsi secara profesional demi kepentingan rakyat. Jadi saya yakin dengan kebolehan dan komitmen penjawat awam negeri ini kita dapat melonjakkan lagi tahap Penyampaian Perkhidmatan Awam ke satu tahap yang lebih tinggi atau sehingga ke world class level.
Saya yakin ketekunan Penjawat Awam Negeri Selangor bukan hanya kerana mengejar imbuhan semata. Keikhlasan dan komitmen warga Perkhidmatan Awam Negeri Selangor adalah berdasarkan tanggungjawab untuk meneruskan kecemerlangan dan melaksanakan tuntutan-tuntutan perubahan yang diingini oleh rakyat selari dengan ikhtiar Kerajaan untuk Merancakkan Ekonomi, Memberdayakan Rakyat dan Mensejahterakan Negeri. Beruntunglah rakyat Negeri Selangor kerana hasil kekayaan Negeri turut diagih bersama rakyat dalam menyediakan perkhidmatan, kemudahan dan infrastruktur terbaik.

Hadirin yang dikasihi sekalian,

Hasil daripada urusan tanah adalah merupakan penyumbang terbesar pendapatan kepada Negeri ini. Pencapaian kutipan premium sehingga 30 April 2019 adalah sebanyak RM 455,663,264.66 (42.5%) berbanding RM 185,385,939.31 (17%) pada tahun 2018. Terdapat perbezaan peningkatan sebanyak 25.5% dalam tempoh yang sama.

Manakala kutipan cukai tanah semasa termasuk tunggakan sehingga 30 April 2019 berjumlah RM245,323,997.98 dan kutipan cukai petak dan tunggakan berjumlah RM8,079,881.10. Jumlah keseluruhan yang telah dikutip adalah sebanyak RM 253,403,879.08 berbanding RM 250,595,101.63 dalam tempoh yang sama pada tahun 2018.
Berpaksikan agenda Merancakkan Ekonomi, Memberdayakan Rakyat dan Mensejahterakan Negeri, Kerajaan Negeri Selangor telah menggariskan strategi di dalam menguruskan belanjawan negeri melalui strategi berikut

i. Memacu Pembangunan Ekonomi Negeri.
ii. Penjajaran Inisiatif Peduli Rakyat: Dari Pemberian Kepada Pemberdayaan.
iii. Agenda Pencerahan Selangor dan Pembangunan SeniBudaya.
iv. Melestarikan Alam Sekitar
v. Rakyat Bahagia Negeri Sejahtera

Demi mencapai hasrat tersebut, saya menyeru seluruh warga Perkhidmatan Awam Negeri Selangor berganding bahu membantu Kerajaan Negeri dalam merealisasikan strategi yang telah dirancang dalam usaha penjajaran serta peningkatan keberkesanan programprogram peduli rakyat.

BANTUAN KHAS KEWANGAN

Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh jentera pentadbiran dan pengurusan tanah khususnya kepada PTGS dan PDT dan seluruh anggota pentadbiran Kerajaan Negeri yang telah bersama-sama bertungkus lumus memastikan pentadbiran Kerajaan Negeri Selangor berada pada tahap yang membanggakan.

Justeru bersempena bulan Ramadan yang mulia ini, saya dengan sukacitanya mengumumkan bantuan khas kewangan yang dipanggil Insentif Mahabbah Selangor sebanyak satu bulan gaji kepada 19 244 penjawat awam Negeri Selangor dan kepada 739 kakitangan Persekutuan yang berkhidmat di Selangor akan menerima RM 1000 akan dibayar pada 7hb Jun 2019. Ini akan melibatkan implikasi kewangan sebanyak RM 33.84 juta. Kerajaan Negeri juga telah membuat keputusan memuktamadkan jumlah bantuan khas kewangan untuk tahun ini adalah sebanyak 3 bulan gaji. Ini bermakna bantuan khas kewangan pada akhir tahun ini adalah penambahan dua bulan gaji berasaskan mata pencapaian prestasi yang diperolehi oleh ketua-ketua jabatan.

Bantuan Khas Kewangan satu bulan gaji juga akan diberikan kepada kakitangan beberapa GLC serta organisasi strategik negeri seumpama UNISEL, Yayasan Hijrah Selangor, Tourism Selangor, Invest Selangor, CCSB Sdn Bhd, Yayasan Warisan Anak Selangor, Inspens, Landasan Lumayan, SSDU Inovations, SmartSel Sdn Bhd, Bukit Beruntung Golf & Country Resort Berhad, Institut Darul Ehsan dan Pusat Jagaan Rumah Puteri Arafiah yang melibatkan jumlah pembayaran sebanyak RM 5, 621, 200.75 (RM 5.621 juta). Jumlah kakitangan yang menerima pemberian ini adalah seramai 1521 anggota kerja.

Sukacitanya lagi saya mengumumkan suatu bantuan khas kewangan Insentif Mahabbah Ramadan yang melibatkan 2053 surau dan 390 masjid di Negeri Selangor Darul Ehsan membabitkan sejumlah RM 4.1715 juta. Petugas masjid kariah terdiri daripada nazir, imam satu dan imam dua, bilal satu dan dua serta siak satu dan siak akan menerima setiap seorang RM 400. Manakala petugas surau pula yang terdiri daripada pengerusi surau, imam satu dan imam dua, seorang bilal dan seorang siak surau akan menerima setiap seorang RM 300. Bayaran ini merangkumi seramai 12 995 petugas masjid dan surau seluruh Selangor.

SELAMAT HARI RAYA AIDILFITRI

Bersempena perayaan Aidilfitri yang bakal kunjung tiba tidak lama lagi, saya ingin berpesan kepada seluruh warga Perkhidmatan Awam Negeri Selangor agar sentiasa menjaga kesihatan dan keselamatan khususnya di jalan raya.

Saya mendoakan saudara-saudari pulang ke pangkuan keluarga dengan selamat untuk berhari raya dalam suasana penuh gembira dan bahagia. Disamping itu, besarlah harapan saya agar semasa kita saling mengunjungi rumah sanak saudara, kesempatan ini diambil untuk menyebar luas dasar-dasar Kerajaan dan kejayaan program-program Kerajaan negeri Selangor yang telah dilaksanakan.

Akhir kata di kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri Maaf Zahir dan Batin kepada seluruh warga Perkhidmatan Awam Negeri Selangor dan berhati-hati ketika memandu untuk pulang ke kampung halaman tercinta.

Sekian. Wabillahi Taufik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Ucapan YAB MB Selangor-Rapat Ramadan Penjawat Awam