Ucapan Majlis Sambutan 20 Tahun Invest Selangor

Senarai Salutasi (Salutasi ini tertakluk kepada pindaan)

Yang Berhormat Dato’ Teng Chang Khim Pengerusi Jawatankuasa Tetap Pelaburan, Perindustrian dan Perdagangan, Industri Kecil dan Sederhana (IKS), Negeri Selangor;

Yang Berhormat Datuk Abdul Rashid bin Asari Pengerusi Jawatankuasa Tetap Kebudayaan dan Pelancongan, Peradaban Melayu dan Warisan, Negeri Selangor;

Yang Berbahagia Dato’ Hasan Azhari bin Haji Idris Ketua Pegawai Eksekutif, Invest Selangor Berhad;

Yang Berusaha Ketua-ketua Jabatan;

Yang Berusaha Ketua-Ketua Pengarang, Wartawan dan Warga Media yang hadir pada malam ini;

Yang Berbahagia TanSri-Tan Sri, Dato’-Dato’, Tuan-Tuan dan Puan-Puan yang saya hormati sekalian.

1. Assalamualaikum warahmatullah hibarakatuh, selamat malam dan salam sejahtera.

2. Saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada pihak Invest Selangor di atas jemputan kepada saya untuk menyampaikan ucapan pada malam ini.

3. Alhamdulillah dan syukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnia-Nya dapat kita bersama-sama pada Majlis “Malam Penghargaan Media Invest Selangor Berhad 2019”

4. Sesungguhnya saya merasa amat bertuah pada malam ini, kerana dapat berhimpun di majlis ini bersama-sama rakan media yang selama ini telah banyak memberikan bantuan dan sokongan kepada kerajaan negeri Selangor dan Invest Selangor Berhad selaku sebuah agensi milik penuh Kerajaan Negeri Selangor yang bertanggungjawab sebagai pemudah cara dalam urusan berkaitan pelaburan di dalam negeri Selangor bagi pelaburan sedia ada dan yang berpotensi.

Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian,

5. Saya berpendapat bahawa media cetak, media elektronik atau media digital/online telah banyak memberikan sumbangan dan impak yang positif di dalam usaha-usaha mempromosikan pembangunan ekonomi kepada negara Malaysia secara amnya dan negeri Selangor khasnya. Ianya di mana peranan dan sumbangan pihak media adalah penting dan amat diperlukan bagi menyebarkan maklumat dan berita terkini bukan sahaja di dalam negara bahkan ke seluruh dunia. Dalam revolusi industri 4.0, pihak media memainkan peranan yang penting dalam revolusi ini dengan memperkenalkan pelbagai media seperti saluran maklumat melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram dan lain-lain.

6. Justeru itu, Kerajaan negeri Selangor sangat mengharapkan supaya pihak media dapat memberikan kerjasama dalam menyiarkan laporan yang positif, sahih dan seimbang serta menjaga sensitiviti dari pelbagai sudut keagamaan, bangsa, kaum dan ekonomi. Pihak media juga mempunyai peranan yang penting dalam usaha untuk memupuk semangat perpaduan yang erat dan mengekalkan keamanan yang berterusan di kalangan rakyat.

7. Hubungan yang akrab dan saling memerlukan antara satu sama lain di antara pihak media dan kerajaan negeri hendaklah diteruskan walaupun kita mempunyai tanggungjawab yang berbeza tetapi dengan matlamat yang sama demi membangunkan sebuah negara yang makmur dan sejahtera. Kerajaan negeri juga senantiasa mengamalkan dasar terbuka untuk menerima cadangan daripada pihak media dalam memastikan pembangunan negeri ini terus dilaksanakan demi kemajuan negeri.

Hadirin sekalian,

8. Di kesempatan ini juga, saya ingin mengucapkan syabas di atas ulang tahun kali ke-20 kepada pihak pengurusan dan kakitangan Invest Selangor Berhad pada 1 Jun 2019 yang lalu. Saya juga ingin mengucapkan tahniah kepada Invest Selangor kerana telah mencapai kejayaan dimana prestasi pelaburan Negeri Selangor bagi tahun 2018 secara keseluruhannya, adalah sangat baik dan bersejarah untuk Negeri Selangor dan Invest Selangor Berhad. Kejayaan Prestasi Pelaburan bagi tahun 2018 ini berikutan peningkatan yang diperolehi bukan sahaja melebihi sasaran tetapi juga merupakan rekod tertinggi sejak 30 tahun yang lalu.

9. Daripada statistik Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia (MIDA) bagi tahun 2018, negeri Selangor telah berjaya menarik sejumlah RM18.947 billion pelaburan dalam dan luar negara berbanding sebanyak RM5.592 bilion pada tahun 2017. Pencapaian yang tinggi ini merupakan peningkatan sebanyak 238% berbanding tahun sebelumnya dan ini merupakan pencapaian tertinggi di dalam sejarah negeri Selangor.

10. Jumlah pelaburan ini adalah berdasarkan 241 projek perkilangan yang diluluskan di Selangor bagi tahun 2018, berbanding sebanyak 202 projek perkilangan yang diluluskan pada tahun 2017. Jumlah projek yang diluluskan ini merupakan yang tertinggi di dalam Negara bagi tahun bagi tahun 2018 berbanding negeri-negeri lain. Ianya juga merupakan peningkatan sebanyak 19% dari segi bilangan projek.

11. Sebagai makluman Tuan-Puan, Negeri Selangor juga tetap menjadi pilihan utama pelabur dari segi penempatan projek pelaburan mereka. Di mana, negeri Selangor sekali lagi memperkukuhkan kedudukannya sebagai penjana ekonomi utama apabila Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) bagi negeri Selangor meningkat sebanyak 6.8% kepada RM323 billion pada tahun 2018, menyumbang kepada 23.7% kepada KDNK negara.

12. Saya berharap Invest Selangor Berhad akan terus mempertingkatkan lagi usaha untuk menarik pelaburan ke negeri Selangor dan diharap berganding erat dengan pihak media di dalam mempromosikan aktiviti-aktiviti berkaitan pelaburan.

Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati,

13. Antara inisiatif-inisiatif baru yang sedang dimuktamadkan adalah: a) Pelan Hala Tuju khusus bagi Industri Halal Negeri Selangor “Selangor Halal Action Plan” yang merupakan inisiatif kerajaan Negeri Selangor melalui Invest Selangor dalam merangka strategi serta kaedah terbaik untuk mempertingkatkan dan menambah baik ekosistem industri Halal di Negeri Selangor berdasarkan penyelidikan dan pembangunan (R&D), Industri 4.0, piawaian, pensijilan, pembiayaan dan lain-lain.

b) Pelan Tindakan Khas Hala Tuju Industri Aeroangkasa Negeri Selangor “Selangor Aerospace Action Plan” juga merupakan satu inisiatif oleh Kerajaan Negeri Selangor yang telah dicadangkan oleh Majlis Aeroangkasa Selangor menerusi Invest Selangor dalam merangka strategi serta kaedah terbaik bagi memperkasakan dan menambah baik ekosistem industri aeroangkasa di Negeri Selangor.

14. Seterusnya, Kerajaan Negeri Selangor melalui Invest Selangor juga akan menubuhkan Pelan Tindakan Khas Hala Tuju Industri Biotech Negeri Selangor “Selangor Biotech Action Plan” yang akan dilaksanakan dalam masa yang terdekat sejajar dengan pembangunan industri bioteknologi yang menjana pertumbuhan ekonomi Negeri Selangor.

Hadirin yang dihormati sekalian,

15. Semoga dengan program seperti ini boleh dijadikan medium pertemuan untuk mengeratkan lagi hubungan di antara kita bersama-sama membangunkan negeri ini demi kesejahteraan rakyat. Mudah-mudahan hubungan yang erat ini juga akan berterusan di masa-masa akan datang.

16. Akhir kata, saya, sekali lagi mewakili kerajaan negeri ingin merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada rakan media sama ada media cetak, media elektronik dan media digital/online yang sentiasa memberi kerjasama baik terhadap kerajaan Negeri Selangor dan Invest Selangor. Semoga rakan-rakan media akan terus sukses dan cemerlang di dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab.

17. Sekian, Wabillahi taufik wal-hidayah wassalamualaikum warah matullahi wabarakatuh. Terima kasih.

YAB Tuan Amirudin Shari
Dato Menteri Besar Selangor

Ucapan Dato MB Selangor_Malam Penghargaan Media Invest Selangor 2019

 

Yang Berbahagia, Dato Eric Lee Kong Sim

President of KL & Selangor Furniture Association (KSFA);

 

Mr Richard Ko Liang Joo,

Chief Executive Committee of SIFC;

 

Mr Khoo Yeow Chong,

President of Malaysian Furniture Council (MFC);

 

Yang Berbahagia Tan Sri Dato Sri Barry Goh,

Founder & Chairman of B&G Capital Resources Sdn Bhd;

 

Encik Sallehuddin Bin Ahmad,

Director of MJD Land Sdn Bhd;

 

Encik Amirul Fahmi Bin Ahmad,

CEO of MJD Land Sdn Bhd;

 

His Excellency Ambassadors & Trade Commissioners

 

Distinguished Guests, Ladies and Gentlemen

 

A very good afternoon.

 

 1. First and foremost, I would like to congratulate KL & Selangor Furniture Association (KSFA) for successfully organising this significant event. It is indeed an honour for me to be part of this historic milestone — the Launching of International Furniture City in Selangor (SIFC), located in Sungai Buaya. I hope this ceremony will kick start a wonderful adventure for KSFA in playing a big role to the furniture industry in Malaysia.

 

Ladies and Gentlemen,

 

 1. For decades, the timber industry has played an important role in the socioeconomic development of Malaysia. I remember the days when Malaysia used to just export logs without much value-adding dimension. It is inspiring to see all the changes now.

 

 1. The Malaysian furniture industry has undergone transformational changes over the years and has become a vibrant industry that contributes significantly to the Malaysian economy. Please give a big applause to every single one of you.

 

 1. The government pursues to establish policies and regulations in order to ensure different industries remain efficient and competitive in the market. According to the 2019 “Doing Business” report, the World Bank has placed Malaysia in the 15th position among 190 world economies. The World Economic Forum (WEF) also ranked Malaysia as the 25th most competitive nation among 140 countries in 2018.

 

 1. Not only that, Malaysia is also the second most competitive nation among the ASEAN countries. In furniture industry alone, Malaysia is amongst the top 12 furniture exporters reaching over 160 global markets. The Malaysian wood and furniture industry have grown steadily in the last five years with RM7.35 Billion in 2013 to the peak of RM10.13 Billion in 2017.

 

 1. Despite a slight decline in 2018, the total export value for furniture products last year still recorded a staggering amount of RM9.83 billion which is only a slight reduction of 3%, with Selangor contributing over 30% of that total export.

 

 1. That same year, the record for domestic consumption is worth RM9.6 billion. I remain optimistic of the subsequent growth in the furniture industry as Malaysian furniture producers have been known to be reliable suppliers and producers of quality furniture.

 

 1. These attributes have contributed to the preference for Malaysian furniture by majority of the international buyers. This does not happen overnight but it is the result of continuous uphill battles and great effort by the government and industry players for the past several decades.

 

 1. Now we could see some sparkle from the latest statistic: the total export value for furniture products reached RM4.13 billion for the first 5 months this year–an increase of 9.6% from RM3.77 billion over the same period of last year. It is really a good sign!

 

 1. Trust me: Malaysia will continue to undertake significant measures to strengthen the resilience of the furniture industry. These include strategic moves by our government to strengthen the focus on labour, raw materials, mechanization and automation issues which will further propel the growth of the furniture industry.

 

 1. It is without doubt that the establishment of SIFC will certainly boost up and accelerate our furniture export and domestic consumption.

 

 

 

 

Ladies and Gentlemen,

 

 1. Selangor is one of the main hubs in Malaysia’s furniture industry. Home to the 12th busiest global container port and 2 international airports, and a major innovation/manufacturing hub with excellent ICT ecosystem and communication infrastructure, Selangor is indeed a prime investment location in Malaysia and provides an excellent value proposition for the manufacturers and businesses. In short, an ideal gateway into the global market.

 

 1. Apart from the infrastructure and connectivity advantages of the state, Selangor also boasts itself of having the ability to attract diversified and fitting workforce that are skilled, talented and multilingual. Selangor is home to a labour force of 3.4 million people employed in various fields: the largest workforce in Malaysia.

 

 1. These skilled workers are the foundation of Selangor economic growth, with the adaptive flexibility to manage technological and economic changes.

 

 1. The development of SIFC will generate employment opportunities to the industrial and business development and with this extension, it is believed that SIFC will be able to stimulate domestic sales and economic cycle to the state eventually.

 

Ladies and Gentlemen,

 

 1. The furniture industry is purely a “Made in Malaysia” business venture as we fully utilize local raw materials in the local production. This further raise the value of those locally-produced materials while contributing immensely to the country’s economic growth.

 

 1. Nevertheless, there are a lot of concerns on illegal factories, foreign labours, factory compliance, industrial facilities and bumiputera participation. These issues are prevalent not only in Sungai Buloh and Klang Valley but the whole country.

 

 1. I believe that the development of SIFC will give a big hand to the state by helping to solve some of the issues mentioned. The cluster concept of SIFC will completely enhance the reputation of the furniture industry with a world-class furniture estate.

 

 1. I believe SIFC will be a feasible plan, in line with the government’s goal to achieve a volume of RM20 billion worth of furniture exports by 2025 and it will be another testimony to both the state and KSFA commitments in creating a conducive eco-system and platform for business engagement and collaboration.

 

 1. SIFC also provides the avenue for the state to showcase its capabilities as the preferred investment destination and regional trading hub.

 

 1. The Government is recently putting more concerns on the foreign workers management. People came all the way from their motherlands to our beloved country to earn a livelihood. They are valuable assets to a company as they contributed to our production. They deserve a decent living condition and they deserve to be respected.

 

 1. The standard dormitories provided by SIFC to the labourers are playing a right role in ensuring their comfort and security, resulting in an enhanced productivity and efficiency that are in parallel with the company’s growth.

 

 1. As such, I am confident that the establishment of SIFC will not only drastically enhance the standard of Malaysian furniture industry. It will be a catalyst to increased contribution in the nation’s GDP.

 

 

Ladies and Gentlemen,

 

 1. Before I conclude my speech, I would like to applaud the efforts and hard work by SIFC Organizing committee and KSFA once again for making this event a success and congratulate them on this historic milestone. To all participating guests, I wish every success and prosperity in your businesses.

 

 1. On this note, it is my pleasure to officiate the launch of the International Furniture City in Selangor (SIFC).

 

Thank you.

 

YAB Tuan Amirudin bin Shari

Chief Minister of Selangor

19 August 2019

SIFC Speech

Ucapan Perhimpunan Bulanan Ogos 2019

Saudara Pengacara Majlis

 

Yang Berhormat Tuan Ng Suee Lim

Tuan Speaker Dewan Negeri Selangor

 

Yang Berhormat Dato’ Mohd Amin bin Ahmad Ahya

Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor

 

Yang Berbahagia Dato’ Mohd Sayuthi bin Bakar

Datuk Bandar, Majlis Bandaraya Petaling Jaya

 

Yang Berbahagia Puan Latheefa Koya

Ketua Pesuruhjaya, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM)

 

Yang Berhormat Dato’ Masri bin Mohd Daud

Penasihat Undang-undang Negeri Selangor

 

Yang Berbahagia Dato’ Nor Azmie bin Diron

Pegawai Kewangan Negeri Selangor

 

Yang Berhormat Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor

 

Yang Berusaha Ketua-ketua Jabatan Negeri Dan Daerah

 

Yang Berbahagia Dato’-Dato’, Datin Paduka seterusnya

Tuan-tuan dan Puan-puan Penjawat Awam Negeri Selangor Yang Dihormati Sekalian.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

 

 1. Segala puji bagi Allah Penguasa Semesta Alam. Maha Kuasa Dia yang memberi kekuasaan kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya. Selawat dan salam atas junjungan termulia, Pemimpin Ulung kita Nabi Muhammad S.A.W. Amma ba’du.

 

 1. Pagi ini saya sangat bersyukur dapat bersama-sama ketua-ketua jabatan kerajaan negeri. Peluang ini jangan disia-siakan agar dasar dan polisi kerajaan negeri dapat diterangkan dengan jelas. Semoga dengan sesi kali ini setiap dari kita yang bernaung di bawah payung Tuanku Sultan mendapat pencerahan berkenaan halatuju ekonomi Negeri Selangor Darul Ehsan.

 

Tuan-tuan dan puan-puan,

Perubahan dasar pembangunan negeri

 

 1. Penting untuk dirakam di sini betapa tingginya penghargaan pentadbiran ini kepada para penjawat awam. Sejumlah RM33.2 juta telah diperuntukkan khusus buat anda semua, para penjawat awam. Ini menandakan tekad kerajaan dalam memelihara dan menyokong tulang belakang pentadbiran ini.

 

 1. Sudah tentulah, dengan jumlah yang begitu besar, terdapat beberapa expectation atau harapan yang tidak kurang tingginya kepada para penjawat awam. “With great allocation, comes great responsibility” kalau boleh saya sadur daripada cogankata Spiderman.

 

 1. Selangor berada di landasan yang betul. Polisi-polisi pro-rakyat kita sangat terkesan kepada para penduduk di negeri bertuah ini, sehinggakan ia menjadi semacam bentuk template atau acuan kepada negeri-negeri lain di Malaysia.

 

 1. Selangor merupakan Gedung Ekonomi Malaysia. Kita adalah syurga perkilangan. Toyota akan membuka kilang bernilai RM2 bilion di negeri. Kita mempunyai marjin terbesar dalam industri perkhidmatan. IKEA Ketiga Terbesar juga akan dibuka di sini. Tetapi kita perlu faham bahawa masih banyak ruang untuk diperbaiki terutamanya ke arah menjadikan Selangor berteknologi tinggi dan siap siaga untuk Industri 4.0

 

 1. Kita tidak boleh berpuas hati dengan keadaan status quo sekarang. Selangor perlu berubah. Ia perlu menjadi pencetus keajaiban ekonomi dan berada di baris paling hadapan dalam barisan kemakmuran ASEAN.

 

 1. Sebagai pemimpin, menjadi tanggungjawab saya untuk membuat tindakan yang betul bagi kebajikan dan maslahat jumlah terbesar kalangan rakyat. Walaupun langkah yang dilakukan dijangka tidak popular, tetapi bagi memastikan kelangsungan pentadbiran ini, kita bertekad untuk meneruskan polisi-polisi yang betul dalam menjamin masa depan anak cucu kita nanti.

 

Tuan-tuan dan puan-puan,

 

 1. Umum mengetahui bahawa satu-satu penyelesaian itu tidak begitu sesuai untuk semua jenis masalah. Begitu juga dengan Selangor. We are in a transition dan corak pentadbiran yang terlalu welfare-heavy harus ditukar daripada pentadbiran kebajikan semata-mata kepada pentadbiran yang menitikberatkan growth (pertumbuhan) dan sustainability (kelestarian).

 

 1. Bukanlah berniat untuk mengkritik kebijakan masa lepas, namun kita harus melihat kesesuaian masa atau relevancy dalam memberikan hak kepada yang berhak tanpa menafikan keselesaan kepada semua.

 

Tuan-tuan dan puan-puan,

 

Klusterisasi Ekonomi

 

 1. Benar, Kerajaan Negeri Selangor merintis pentadbiran peduli rakyat. Rizab meningkat ke RM2.3 bilion. Jumlah sebesar RM32.5 juta dimaanfaatkan setakat 2018 untuk skim kesihatan awam. Banyak lagi petikan angka boleh saya sebutkan. Yang saya ingin tekankan adalah ini: Kita hanya dianggap berjaya jika kita berjaya membuktikan betapa pengurusan kewangan yang bertanggungjawab membolehkan kita betul-betul membantu orang yang susah, dan yang mengupayakan mereka yang lain dengan pemberian peluang yang lebih baik.

 

 1. Oleh sebab itu, Kerajaan Negeri bercadang untuk melaksanakan dasar pembangunan negeri yang lebih bertanggungjawab dan lestari bagi menghadapi cabaran mendatang. Antara strategi utama dalam dasar ini seperti yang terkandung dalam dokumen Belanjawan Selangor 2019 ialah klusterisasi ekonomi.

 

 1. Izinkan saya memberi sebuah analogi dalam menjelaskan konsep ini: sekiranya tuan-tuan boleh tinggalkan semua tugas hakiki tuan-tuan dan fokus hanya kepada satu perkara, katakan contohnya menulis kaligrafi. Dari siang ke malam, dari pagi ke petang—setiap hari without fail anda hanya mempersiapkan alat tulis bagi tujuan ini, tidakkah tuan-tuan akan berkemahiran serta mutu kaligrafinya mantap?

 

 1. Mungkin pada awalnya sukar, tetapi setiap usaha, setiap percubaan, setiap kegagalan yang tuan-tuan hadapi menjadikan tuan-tuan lebih dekat dengan impian akhir atau endgame: untuk menjadi pakar kaligrafi Cina.

 

 1. Begitu juga dengan klusterisasi yang dizonkan pihak Kerajaan Negeri. Mengambil kira ‘bakat semula jadi’ yang terpendam dalam sesebuah gugusan yang ada, apa yang diuruskan oleh Kerajaan Negeri hanyalah menjadi pemudahcara dalam menggalakkan serta menyediakan prasarana yang sesuai untuk ekosistem ekonomi yang berkaitan.

 

 1. Faedahnya nanti: setiap gugusan yang sedia kala sudah pun mencapai kemakmuran ekonominya, bakal bertambah economic volume-nya secara berganda. Peluang pekerjaan meningkat, perbelanjaan domestik menjadi meriah dan the rest, they say, will be history.

 

 1. Kalau kita berjaya, Malaysia juga berjaya. Sekiranya kita gagal, ianya hanyalah satu lagi pelajaran berharga buat kita semua. Kita harus mendakap pendekatan ‘berani gagal’ ini, walau pelik didengar. Ia lebih mudah untuk difahami, berbanding gesaan radikal CEO Uniqlo, Tadashi Yanai yang terkenal dengan mantra beliau “Change or Die”.

 

 1. Pokoknya, kita perlukan perubahan paradigma untuk kekal relevan. Yang disebut ‘connectivity’ pada waktu ini contohnya–isunya bukan lagi infrastruktur fizikal semata tetapi kelajuan internet 5G. Perlu diinsafi bagaimana Nokia dittinggalkan jauh ke belakang Apple, atau Friendster dilupakan dengan Facebook. Kalau kita tak bersedia untuk berinovasi, kita akan gagal mendapat pembangunan yang lebih maju daripada apa yang kita nikmati sekarang.

 

Tuan-tuan dan puan-puan,

 

Merdeka & erti pengorbanan

 

 1. Saya ingin tarik perhatian kita kepada erti pengorbanan dalam kerukunan hidup bernegara. Mengambil semangat Hari Raya Aidiladha serta Hari Merdeka, marilah kita renung sejenak kepada persoalan nasional yang kita hadapi saat ini.

 

 1. Saya ulang sekali lagi pertanyaan tadi: Apakah erti kenegaraan? Kalau boleh saya jawabkan dengan jujur dalam cara yang paling sederhana. Begini: Jika ikutkan hati, kita mungkin memilih untuk tidak membayar cukai. Mungkin kita mahu hidup bersama-sama kaum kita sahaja tanpa kaum-kaum lain. Kita juga mungkin tidak mahu bahasa lain dituturkan sama sekali. Di situlah letaknya erti bernegara: setiap dari kita perlu berkorban agar kecintaan kepada watan diutamakan berbanding yang lain.

 

 1. Semangat pengorbanan itulah yang ditunjukkan para pejuang kemerdekaan dahulu. Semangat perjuangan itulah yang membolehkan kita menikmati keadaan yang aman dan selesa sekarang. Tanpa pengorbanan, tiada kemerdekaan. Tanpa kemerdekaan, kemajuan tidak bermakna dan hidup menjadi tidak bererti.

 

 1. Dengan itu, saya ingin menggesa tuan-tuan dan puan-puan untuk bersemangat cintakan negara kita. Marilah kita zahirkan patriotisme kita dalam Bulan Kemerdekaan ini. Ayuh kibarkan Jalur Gemilang di rumah, pejabat, kenderaan serta mana-mana sahaja bagi memeriahkan sambutan kemerdekaan kita.
 2. Sebelum berundur diri, kita akui kelemahan yang ada yakni dasar yang kita bawa tidak begitu jelas di dalam benak fikiran anda semua, para tulang belakang pentadbiran ini. Sekarang, kita semua secara kolektif harus mengambil tanggungjawab untuk sedaya-upaya memahami dasar serta polisi ekonomi kerajaan negeri dan menjelaskannya ke bawah.

.

 1. Akhirul kalam, saya mengajak tuan-puan dan diri saya sendiri agar terus berusaha sebaik yang mungkin untuk berkhidmat kepada rakyat. Semoga usaha kita diberkati Yang Maha Kuasa. Wassalam.

Ucapan Perhimpunan Bulanan 2019

Perutusan Aidiladha

PERUTUSAN AIDILADHA 2019
Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar!
Ribuan tahun dahulu, junjungan kita Nabi Ibrahim A.S dengan penuh taat, telah tunduk dan patuh pada arahan Allah S.W.T untuk mengorbankan anak baginda sendiri, Nabi Ismail A.S. Pengorbanan tersebut, yang merupakan manifestasi cubaan dan ujian yang begitu besar, secara simboliknya menandakan kemuncak keimanan seorang hamba kepada tuhannya.
Hari ini, umat Islam menyambut Aidiladha bagi memperingati peristiwa besar tersebut. Kita diajak untuk memperbaharui akad dan mengulangi tekad dalam penyerahan total kepada Sang Pencipta seperti yang diucapkan lima kali sehari dalam setiap solat:
“Sesungguhnya solatku, pengabdianku, hidupku, matiku, semata-mata untuk Allah penguasa alam semesta”
(Surah Al-An’am: 162)
Di Tanah Suci, para Tetamu Allah sedang meraikan salah satu daripada dua hari kebesaran Islam ini setelah berwukuf di Padang Arafah dengan penuh sabar dan tabah. Anak Adam dari pelbagai bangsa, ras dan warna kulit tidak mengira kaya atau miskin bersama-sama menzahirkan ketaatan mereka kepada Tuhan Semesta Alam dalam satu pakaian, satu suara dan satu niat yang sama: mendapatkan keredhaan Allah.
Pengalaman beragama sebegini memberikan kita keinsafan bahawa tiada yang lebih mulia sesama kita, kecuali yang lebih bertaqwa. Tanpa mengira kaum dan kepercayaan, setiap warga adalah jiwa yang bermaruah dan mempunyai hak yang selayaknya.
Dalam gagasan #SelangorMajuBersama, tiada sesiapa yang ditinggalkan dalam usaha merancakkan ekonomi dan mensejahterakan negeri. Rakyat Selangor tanpa mengira latar belakang layak untuk menikmati kemakmuran bersama hasil daripada kerajaan negeri.
Menginsafi hakikat ini, marilah kita terus berkorban jiwa raga dan sama-sama memajukan diri serta negara untuk mencapai tahap yang lebih baik. Buat penjawat awam Selangor: bersiap sedia kerana banyak yang perlu dilakukan dalam menjayakan Rancangan Malaysia Ke-12.
Buat para jemaah haji: semoga rukun Islam kelima kita menjadi sempurna dan setiap ibadah korban kita diterima hendaknya.
Selamat Hari Raya Aidiladha buat semua muslimin dan muslimat dan selamat bercuti dan berhujung minggu buat semua.
YAB Tuan Amirudin Shari
Dato’ Menteri Besar Selangor
10 Zulhijjah 1440H

Kenyataan Media berkenaan Sesi Libat Urus RMKe12 bersama Kementerian Ehwal Ekonomi

KENYATAAN MEDIA
9 OGOS 2019
SESI LIBAT URUS BERSAMA KEMENTERIAN EHWAL EKONOMI  BAGI PENYEDIAAN RANCANGAN MALAYSIA KEDUA BELAS DALAM RANGKA MENJADIKAN SELANGOR NEGERI PINTAR TERULUNG
Kerajaan Negeri Selangor Darul Ehsan dan Kementerian Hal Ehwal Ekonomi telah mengadakan sesi libat urus penyediaan Rancangan Malaysia Kedua Belas, 2021-2025 (RMKe-12)   bersama Kerajaan Persekutuan yang telah dipengerusikan bersama oleh YB Dato’ Seri Mohamed Azmin Ali, Menteri Hal Ehwal Ekonomi dan YAB Tuan Amirudin Shari, Dato’ Menteri Besar Selangor. Sesi libat urus kali ini adalah negeri yang kelapan setelah beberapa negeri lain seperti Perak, Johor dan Pulau Pinang.
Mesyuarat pagi ini dimulakan dengan perkongsian tentang prestasi Selangor dan bagaimana kerjasama erat Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Selangor dapat melonjakkan Selangor sebagai sebuah negeri pintar terulung ke peringkat yang lebih tinggi. Sebagai sebuah negeri utama yang menjadi pengemudi atau enjin utama ekonomi Malaysia, kemajuan serta kemakmuran Selangor amatlah penting untuk kemajuan Malaysia amnya dan Selangor khususnya.
Mesyuarat kali ini turut mengenalpasti lima industri utama di Selangor yang memerlukan sinergi antara Kerajaan Negeri Selangor Darul Ehsan dengan Kerajaan Persekutuan iaitu sains hayat, jentera dan kejuruteraan, elektrik dan elektronik, makanan & minuman serta pengangkutan & peralatan selaras dengan pendekatan Klusterisasi Ekonomi yang diilhami Dato’ Menteri Besar Selangor.
Pembangunan serta perancangan RMKe-12 yang dirangka dalam sesi libat urus ini merupakan suatu ‘game changer’ yang bakal membuka lebaran baru buat ekonomi negara, sekaligus melimpahkan kemakmuran ekonomi buat semua.
Kerajaan Negeri Selangor berharap beberapa inisiatif dan projek misalnya yang membabitkan pembangunan infrastruktur seperti Jalan Bertingkat yang menghubungkan North Port dengan Pulau Indah, Jajaran WCE Banting – KLIA – Tanjung Sepat, Pulau Indah Ring Road Fasa ke 3, penggantian paip air di kawasan Bio Bay, dana yang membabitkan Selangor Maritime Gateway, solusi kepada pemilikan rumah mampu milik, peningkatan kapasiti jalur lebar di seluruh Selangor, beberapa projek pengurusan banjir termasuklah Pelaksanaan Rancangan Tebatan Banjir dan Subang Airport Regeneration 2025 akan dipertimbangkan dan diluluskan Kementerian Hal Ehwal Ekonomi.
Kerajaan Negeri Selangor ingin merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada YB Menteri Hal Ehwal Ekonomi, Dato Seri Azmin Ali atas inisiatif Sesi Libat Urus ini yang menekankan prinsip federalisme dan perana Kerajaan Negeri dalam pembentukan dasar Kerajaan Persekutuan.
Turut hadir di sesi libat urus ini ialah Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor, Dato’ Mohd Amin bin Ahmad Ahya, Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor, Dato’ Saiful Anuar bin Lebai Hussen, Ketua Setiausaha Kementerian Hal Ehwal Ekonomi, Pegawai-pegawai Kerajaan Negeri Selangor dan Jabatan Persekutuan di Selangor.
YAB TUAN AMIRUDIN SHARI
DATO’ MENTERI BESAR SELANGOR

Kenyataan Media Pakatan Harapan Selangor

KENYATAAN MEDIA PAKATAN HARAPAN SELANGOR

8 Ogos 2019

Pakatan Harapan Negeri Selangor mengulangi tekad dan keazaman untuk memastikan Negeri Selangor Darul Ehsan terus maju sebagai sebuah Negeri Pintar Terulung menjelang 2025 (Premier Smart State) selain dari mengutamakan agenda memberdayakan rakyat agar berkeupayaan mendepani segala cabaran yang mendatang terutamanya berkaitan dengan pembangunan sosio-ekonomi negeri ini.

Kami bertekad untuk meneruskan usaha menggarap dan melaksanakan polisi-polisi yang akan melonjakkan pertumbuhan ekonomi negeri serta memastikan kebajikan rakyat terbela. Justeru amatlah mustahak kesentosaan, ketenteraman serta kestabilan negeri ini dipelihara demi aspirasi pembangunan ekonomi negeri dan juga kemaslahatan rakyat.

Oleh kerana itu, Pakatan Harapan Negeri Selangor menzahirkan sokongan padu dan sepenuh keyakinan terhadap YAB Tuan Haji Amirudin Shari sebagai Dato’ Menteri Besar Selangor serta Pengerusi Pakatan Harapan Selangor. Sokongan dan keyakinan ini juga ditujukan pentadbiran yang diterajui beliau yang berkeupayaan memimpin Negeri Selangor ke satu aras kemajuan yang lebih tinggi sekaligus menjamin kemaslahatan rakyat negeri ini.

Pakatan Harapan Selangor turut menolak sekeras-kerasnya desas-desus yang ditimbulkan akhir-akhir ini terutamanya melibatkan usaha menggantikan Speaker Dewan Negeri Selangor, keretakan hubungan parti komponen dan juga usaha menggugat kepimpinan YAB Tuan Haji Amirudin Shari. Desas-desus ini mempunyai agenda jahat dari musuh politik bagi memecahbelahkan perpaduan dan keharmonian dalam Pakatan Harapan Selangor. Kami sepakat bagi meneruskan gerak kerja dalam melaksanakan agenda untuk manfaat rakyat dan Negeri Selangor Darul Ehsan.

Dipersetujui Bersama,

Pengerusi Parti Keadilan Rakyat (KEADILAN) Selangor Pengerusi Parti Tindakan Demokratik (DAP) Pengerusi Parti Amanah Negara (AMANAH) Selangor Pengerusi Parti Pribumi Bersatu Malaysia (BERSATU) Selangor

8 OGOS 2019 – KENYATAAN MEDIA PAKATAN HARAPAN SELANGOR

Ucapan Perasmian ‘Selangkah ke Universiti’ Yayasan Pelajaran MARA

Salam sejahtera,

Terima kasih Saudara/Saudari Pengacara Majlis.

 

 1. YB TUAN NG SUEE LIM

ADUN SEKINCHAN/SPEAKER DEWAN

 

 1. YDH DATO’ HJ. BAHARIN B. HJ. MAT AKHIR

DATO’ ORANG KAYA MAHA BIJAYA

ORANG BESAR DAERAH SABAK BERNAM (OBD)

 

 1. ENCIK MOHAMMAD BIN MOHD YATIM

PENGARAH MARA NEGERI SELANGOR

 

 1. TUAN MUHAMAD RADZI BIN ABDULLAH

TIMBALAN PENGARAH PENDIDIKAN

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

 

 1. ENCIK ZAINAL RASHID BIN ZAKARIA

PENGURUS KANAN BAHAGIAN PEMBANGUNAN DANA

YAYASAN PELAJARAN MARA

 

 1. EDDIE AHMAD KHODZALI

KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF YAYASAN SELANGOR

 

 1. BARISAN JAWATANKUASA

 

 1. DATO’, DATIN, TUAN-TUAN DAN PUAN-PUAN YANG DIHORMATI SEKALIAN

Bersyukur kita kepada Allah SWT kerana dengan izinNya dapatkita bertemu diProgram Selangkah ke Universiti Anjuran Yayasan Pelajaran MARA dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Selangor danMajlis Guru Kaunseling Kebangsaan Selangor (MGKK S). Program ini juga merupakan sebuah program tajaan Yayasan Selangor.

Hadirin yang dihormati sekalian,

Pemilihan kerjaya yang tepat memerlukan persediaan yang rapi bagi membolehkan seseorang pelajar itu melibatkan diri dalam bidang pekerjaan yang terbaik dan bersesuaian dengan minat dan kecenderungan mereka.Walaubagaimanapun, proses untuk memilih dan mendapatkan kesesuaian itu bukanlah sesuatu yang boleh diambilmudah apatah lagi pada zaman di mana teknologi menguasai pemilihan anak-anak kita. Mereka terdedah dan boleh dipengaruhi oleh pelbagai dapatan carian, terutamanya maklumat-maklumat yang mudah didapati daripada media sosial. Kebijaksanaan menilai dan memilih itulah yang perlu mereka kuasai disamping mengambilkira faktor-faktor yang ada di persekitaran mereka.Kemajuan negara dan dunia yang begitu pesat juga menyebabkan bidang pengkhususan pekerjaan dan pendidikan berkembang tanpa diduga.

Oleh demikian, Yayasan Pelajaran MARA (YPM) telah merangka satu program iaituProgram Selangkah Ke Univerisiti 2019. Ia adalah merupakan satu program yang menghimpunkan pelajar-pelajar sekolah sekitar kawasan terpilih iaitu Sabak Bernam dan Kuala Selangor untuk dibantu dalam meneruskan peningkatan kecemerlangan pendidikan. Pelajar-pelajar ini akan mengikuti beberapa program yang telah disediakandi bawah bimbingan YPM. Antara program yang dilaksanakan adalah seminar keibubapaan dan program motivasi serta halatuju kerjaya pelajar selepas tamat peperiksaan SPM.

Syabas diucapkan kepada pihak penganjur iaitu Yayasan Pelajaran MARA kerana telah berjaya menghimpunkan pelajar-pelajar sekolah disekitar kawasan terpilih iaitu Sabak Bernam dan Kuala Selangor dalam usaha meneruskan peningkatan kecemerlangan pendidikan buat anak-anak kita ini. Saya yakin sepanjang program berlangsung, sedikit-sebanyak maklumat telah berjaya dikongsi dengan para peserta. Pihak YPM dengan kerjasama MARA juga telah membuka booth pameran IPTA/IPTS/IPMA untuk memberi pendedahan kepada pelajar-pelajar untuk memilih bidang pengajian yang bersesuaian.

Saya dimaklumkan bahawa objektif dan matlamat bagi program ini adalah untuk memberi pendedahan awal tentang peluang melanjutkan pelajaran dalam bidang yang diminati dan maklumat berkaitan kerjaya-kerjaya yang ingin diceburi oleh para pelajar.      Saya pasti, program ini telah memberi maklumat dan menyuntik motivasi kepada para ibubapa dalam menyokong pembelajaran anak-anak setelah mengetahui peluang-peluang yang bersesuaian untukmelanjutkan pelajaran selepas SPM.

Selain itu, program ini juga berfungsi sebagai platform yang amat berguna bagi seseorang pelajar membuat persediaan awal bagi menempuh alam kerjaya yang lazimnya bermula dengan pemilihan kursus untuk menyambung pelajaran di IPTA/IPTS.Pelajar juga diberi pendedahan berkenaansyarat kelayakan kelulusan yang perlu dimiliki untuk menyambung pengajian selepas SPM.

Hadirin yang dihormati sekalian,

Program ini bukan hanya bermanfaatkepadapelajar-pelajar yang bakal menamatkan pembelajaran mereka di sekolah, malah masyarakat setempat juga turut berpeluanguntuk mendapatkan maklumat dan informasi terkini berkaitan perkhidmatan yang ditawarkan oleh agensi dan jabatan di bawah Kementerian Sumber Manusia serta agensi dan jabatan di bawah Kerajaan Negeri Selangor.

Ini adalah salah satu inisiatif bagi membantu memudahkan pencarian pekerjaan sekaligus usaha kerajaan dalam menurunkan kadar pengangguran dikalangan belia. Kerajaan turut menyediakan kemudahan pencarian kerjaya secara atas talian melalui perkhidmatan portal JobsMalaysia. Selain itu, komitmen kerajaan dalam mewujudkan peluang pekerjaan dibuktikan dengan penubuhan Pusat JobsMalaysia/JobsMalaysia Center (JMC)iaitupusatsehentiyangberperanandalam menyediakan maklumat dan informasi terkini berhubung peluang-peluang pekerjaan dari semasa ke semasa.Perkhidmataniniditawarkansecarapercumakepadamajikan danparapencarikerja.Terdapat21buahpusatJobsMalaysia diseluruhMalaysiadanJMCadalahsalahsatupusatsehenti yang ditempatkan bersama-sama badan-badan dan agensi- agensi kerajaan yang lain di UTC bagi kemudahan rakyat.

Oleh yang demikian, marilah kita manfaatkan kemudahan yang telah disediakan olehkerajaan dalam usaha meningkatkan kualiti hidup.

Hadirin yang dihormati sekalian,

Selaku Menteri Besar Selangor yang turut memegang portfolio Pendidikan, sudah semestinya agenda Pendidikan adalah fokus utama saya dan pentadbiran ini. Saya yakin di bawah era Malaysia Baharu, agensi Pendidikan kerajaan negeri dan persekutuan seperti Yayasan Pelajaran MARA dan Yayasan Selangor akan mengorak langkah dalam menjalinkan kerjasama yang erat demi manfaat kepada rakyat khususnya anak muda.

Baru-baru ini saya telah melancarkan Program Tuisyen Rakyat yang telah diubah suai dan diberi penambah baikan agar dapat memberi manfaat kepada hamper 10,000 pelajar di seluruh Selangor. Selangor juga terus menjadikan agenda TVET sebagai agenda utama buat golongan belia. Program TVET ini memerlukan kerjasama dan peranan penting dari industry agar dapat memberi suntikan jitu kepada golongan sasaran.

Kerajaan Negeri Selangor akan terus merencana polisi dan dasar Pendidikan khusus buat anak-anak muda pemimpin masa hadapan. Walaupun dengan limitasi seperti peruntukan, kami yakin di era Malaysia Baharu ini, kerjasama erat akan menjayakan visi Pendidikan buat rakyat negeri Selangor.

Sebagai mengakhiri ucapan, sekali lagi, saya ingin merakamkan penghargaan kepada semua pihak terutamanya Yayasan Pendidkan MARA, Jabatan Pendidikan Selangor dan Majlis Guru Kaunseling Kebangsaan Selangor (MGKK S) yang telah menjayakan program ini, danjuga kepada semua yang terlibat, mahupun secara langsung atau tidak langsung. Program sebeginilah yang dapat mendekatkan perkhidmatan awam kepada rakyat tempatan khususnya bagi yang tinggal di luar bandar.

Harapan saya agar program ini dapat dilaksanakan dengan sempurna dan mencapai objektif seperti yang telah disasarkan. Semoga usaha murni ini dapat diteruskan, diberkati segala perancangan, dipermudahkan dan terlaksana dengan jayanya.

Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, dengan sukacitanya saya merasmikan Program Selangkah Ke Universiti 2019 Anjuran Yayasan Pelajaran MARA dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Selangor dan Majlis Guru Kaunseling Guru Kebangsaan Selangor (MGKK S)ini.

Sekian. Wabillahi Taufik Walhidayah, Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ucapan Perasmian Program Selangkah ke Universiti YPM

Kenyataan Media berkenaan Hadiah Pengajian Institut Pengajian Tinggi

KENYATAAN MEDIA
25 Julai 2019
Selaras dengan tekad bagi memberdaya rakyat negeri Selangor menerusi agenda pendidikan yang holistik, Kerajaan Negeri Selangor telah membuka semula permohonan bagi Hadiah Pengajian Institut Pengajian Tinggi (HPIPT) atau lebih dikenali dengan Hadiah Masuk Universiti.
Mahasiswa yang telah mendaftar untuk sesi pengajian boleh memohon Hadiah Pengajian Institut Pengajian Tinggi berjumlah RM1,000 daripada Kerajaan Negeri Selangor bermula hari ini. Syarat kelayakan dari segi pendapatan minimum isi rumah juga telah *dinaikkan* daripada RM3,000 ke bawah kepada RM5,000 ke bawah.
Penambahbaikan program Hadiah Pengajian IPT ini berasaskan tekad Kerajaan Negeri Selangor agar lebih ramai pelajar dan keluarga yang akan menerima manfaat dari hasil Kerajaan Negeri.
Kerajaan Negeri Selangor sentiasa prihatin dengan masa depan anak-anak yang bakal melanjutkan pelajaran sekaligus menjadi pemimpin masa hadapan. Oleh itu program berasaskan agenda pendidikan seperti Program Tuisyen Rakyat Selangor (PTRS) dan Hadiah Masuk Universiti, TVET dan Peduli Siswa akan terus ditambah baik demi manfaat rakyat negeri Saelangor.
Mahasiswa boleh memohon bagi menerima Hadiah Masuk Universiti ini di laman sesawang rasmi : hpipt.selangor.gov.my . Tarikh tutup permohonan ialah pada  27 Ogos 2019.
YAB Tuan Amirudin Shari
Dato’ Menteri Besar Selangor

Officiating Speech on Selangor International Business Summit 2019

Assalamualaikum Warah Matullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera And Very Good Morning.

Yang Berhormat Dato’ Mohd Amin bin Ahmad Ahya
Selangor State Secretary

Yang Berhormat, Dato’ Nor Azmie Bin Diron
Selangor State Financial Officer

Yang Berhormat Dato’ Teng Chang Khim
Selangor State Executive Councillor (EXCO) for Investment, Industry and Commerce and SMEs;

Yang Berhormat, Selangor State Executive Councillors

Yang Berbahagia, Dato’ Hasan Azhari Bin Hj. Idris
Chief Executive Officer, Invest Selangor Berhad

Yang Mulia Raja Shahreen Bin Raja Othman
Chief Executive Officer, MBI Selangor

Representatives of foreign Embassies and High Commissions

Tan Sri-Tan Sri, Dato’-Dato’, distinguished guests, ladies and gentlemen

Media representatives;

Ladies and Gentlemen,

Good morning and a very warm welcome.

I would like to extend my heartfelt appreciation to Y.B Dato’ Teng Chang Khim and Invest Selangor for their continuous effort in organising the Selangor International Business Summit series. Selangor International Business Summit or SIBS in short, is having its third year this year. Invest Selangor as the organiser of the summit is working hard to ensure the Summit continues to provide the perfect avenue for businesses to meet, network and collaborate with their counterparts in the region, for their mutual benefits. It also brings me great pleasure to see Menteri Besar Incorporated is once again playing an active role in co-organising the Summit this year.

Selangor International Business Summit continues to be a testimony of the state’s commitment in creating a conducive eco-system and platform for business engagement and collaboration. SIBS also provide the avenue for the state to showcase its capabilities as the preferred investment destination and regional trading hub.

Home to the 12th busiest global container port and 2 international airports, a major innovation and manufacturing hub with excellent ICT ecosystem and communication infrastructure, Selangor is indeed a prime investment location in Malaysia and provide an excellent value proposition for the manufacturers and businesses, as an ideal gateway into ASEAN markets.

Apart from the infrastructure and connectivity advantages of the state, Selangor also boasts itself having the ability to attract the right and diversified workforce that are skilled, talented and multilingual. Selangor is home to a labour force of 3.4 million employed in various fields, the largest workforce in Malaysia. These skilled workers are the foundation of Selangor economic growth, with the adaptive flexibility to manage technological and economic changes.

As a result, Selangor continues to raise the bar as the largest economic driver in Malaysia, with 23% contribution to Malaysia’s GDP in 2017. In terms of investment, we recorded our best performance in history with a RM18.9 billion, with 241 approved projects in 2018. In 2019, we are targeting to receive a total investment valued at RM10 billion, a conservative forecast due to various global economic uncertainties.

According to MIDA, for the first three months of 2019, Selangor has already secured an inflow of investment valued at RM1.5 billion. These investments generated from 75 approved manufacturing projects, which contributed the highest from a single state in Malaysia, (at 35%), in the same period. With aggressive and comprehensive economic development initiatives introduced when the State Budget was tabled earlier and undertaken during the first six months of this year, we are confident, despite the various global economic scenarios, that Selangor will be able to achieve its target of total investment in 2019.

Selangor Economic Clusters were introduced to address part of these concerns. The distribution of economic growth and activities via regional comparative advantages within the state will allow us to focus on preparing the required infrastructure and eco-system more efficiently, based upon the vast potential of each cluster and its designated region.

Ladies and Gentlemen,

By organising Selangor International Business Summit, Selangor will continue to chart itself to be the gateway to ASEAN region as part of the state’s globalisation and trade initiatives. The summit, with a theme of “Your Gateway to ASEAN” will run in October 2019 and will be organised at MITEC, Kuala Lumpur. As mentioned earlier by Y.B Dato’ Teng, SIBS 2018 attracted over 23,000 visitors from the region, with RM194.6 million in negotiated business transaction value generated from the event. With more events and side programs planned this year, we hope to attract higher scales in numbers in terms of regional visitors and business negotiations during SIBS 2019.

SIBS2019 is also positioned as an event with the gathering of economic experts, government delegations and high-profile business leaders from the region, especially at the Selangor ASEAN Business Conference. We look forward to hear from our Honourable Prime Minister, Yang Amat Berhormat Tun Dr Mahathir Mohamad, who has confirmed his attendance as the keynote speaker at the conference. I was also made to understand that several key Ministers and industry leaders have also agreed to speak during the conference with topics focusing generally on ASEAN economic integration and cooperation.

Another key highlight of the summit this October, would be the introduction of Selangor R&D and Innovation Expo as Selangor is giving further emphasis on creating value through collaboration and advancement in product research and innovation. This latest addition in SIBS series is planned to be the platform to gather and match the academia and research centres within the Selangor Education Cluster, with the relevant industries not only in Selangor but also in the region.

Ladies and Gentlemen,

It is my hope that Selangor International Business Summit will help strengthen Malaysia’s profile internationally as the strategic partner for businesses to enter the ASEAN market, and Selangor specifically as a solid proposition to be the hub in the region, where businesses are able to gather, engage and network in one place, that is Selangor, The Gateway to ASEAN.

In view of that, the state government will line up a few new initiatives in 2020 to validate the proposition and strengthen our position, which we hope, would be able to announce during the State Budget 2020 presentation.

Before I end my speech, I would like to once again congratulate Y.B Dato’ Teng Chang Khim and Invest Selangor for their continuous efforts in driving trade and investment promotion into Selangor, including the organisation of this Selangor International Business Summit series.

Subsequently, I would like to extend my gratitude to the sponsors, supporting partners from local and foreign business chambers, trade associations and embassies that are working closely together towards the event in October.

I would like to also invite every entrepreneur not only from Selangor but also from the region to come and attend the summit as it will be a great opportunity for them to connect and expand their networking with target markets. Use Selangor as your base and expand your market regionally.

With that and lafaz Bismillahirahmanirahim, it is my pleasure to officiate the launch of the Selangor International Business Summit 2019.

Thank you!

YAB Tuan Amirudin Shari
Chief Minister of Selangor

Ucapan Dato’ Menteri Besar Selangor sempena Pelancaran Program Sayangi Generasiku

Yang Berhormat, Barisan Exco Kerajaan Negeri Selangor

Yang Berhormat, Puan Juwairiyah binti Zulkifli Ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Bukit Malawati

Yang Dihormatkan Dato Muhammad Yaakub bin Dato Hj Ismail Datuk Penggawa Paduka Mahabijaya Orang Besar Daerah Kuala Selangor

Yang Berbahagia En.Muhammad Faizal bin Abdul Raji
Pegawai Daerah Kuala Selangor Merangkap Pengerusi PEMADAM Daerah Kuala Selangor

Yang Berbahagia Puan Rahilah binti Rahmat
Yang Dipertua Majlis Daerah Kuala Selangor

Yang Berbahagia Pn Hjh Marpuaton binti Sastero
Ketua Pegawai Pendidikan Daerah Kuala Selangor

Yang Berusaha Ketua-ketua Jabatan Agensi Kerajaan Daerah Kuala Selangor

Yang Berusaha En. Zainal bin Kasim
Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Kuala Selangor

Yang Berusaha Pengetua-pengetua Sekolah Menengah Daerah Kuala Selangor

Yang Dihormati Ahli Jawatankuasa PEMADAM Daerah Kuala Selangor

En. Sarifuddin bin Yusof
Yang Dipertua PIBG SMK Kuala Selangor

Para guru SMK Kuala Selangor

Dan para hadirin yang dikasihi sekalian.

Alhamdulillah, syukur ke hadrat Allah s.w.t atas limpah kurnia-Nya, kita semua masih lagi dapat menikmati hidup dengan aman serta merdeka di bumi Malaysia yang tercinta ini. Pada petang ini, kita dapat berkumpul bersama-sama dalam memeriahkan dan menjayakan majlis Pelancaran “Kempen Sayangi Generasiku” anjuran PEMADAM Kuala Selangor bertempat di SMK Kuala Selangor.

Terlebih dahulu saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan syabas dan tahniah kepada ahli jawatankuasa PEMADAM Kuala Selangor, barisan pentadbir dan pendidik SMK Kuala Selangor serta semua pihak yang terlibat dalam menjayakan program “Sayangi Generasiku”. Mudah-mudahan kerjasama erat ini akan berterusan pada masa-masa akan datang sebagai satu wadah untuk memerangi dadah dan meningkatkan jati diri bangsa dan negara kita.

Pelbagai pembangunan telah kita kecapi, pelbagai kejayaan telah kita rasai dan pelbagai cabaran juga telah kita atasi demi menjadikan kita bangsa Malaysia yang matang dan berani menghadapi apa jua rintangan yang mendatang. Namun demikian kejayaan yang dinikmati pada hari ini tidak akan berkekalan sekiranya negara terus dibelenggu dengan masalah sosial khasnya penagihan dadah.

Para hadirin yang dihormati sekalian,

Kita sedia maklum bahawa Persatuan Mencegah Dadah Malaysia (PEMADAM) khususnya di Selangor memainkan peranan aktif membantu polis dan Agensi Anti Dadah Kebangsaan (AADK) menangani isu penyalahgunaan dadah di negeri ini. Masalah penyalahgunaan dadah perlu ditangani dengan lebih berkesan dengan pembabitan PEMADAM secara lebih menyeluruh bagi membantu pihak berkuasa. Masalah ini perlu ditangani kerana jika kita membiarkannya ia akan membarah dan mengagalkan segala usaha Kerajaan Negeri untuk menjadikan negeri ini sebagai Smart Selangor.

Sesungguhnya dalam memacu pembangunan negara, kerajaan tidak lupa untuk memastikan rakyat Malaysia terhindar daripada pelbagai masalah sosial yang boleh membawa kepada kejatuhan moral seperti masalah penagihan dadah. Oleh hal yang demikian, saban tahun kerajaan melalui Agensi Antidadah Kebangsaan, Kementerian Dalam Negeri menganjurkan Sambutan Hari Antidadah Kebangsaan. Sambutan Hari Antidadah Kebangsaan yang disambut pada 19 Februari setiap tahun bertujuan untuk memperingatkan masyarakat Malaysia akan peranan dan tanggungjawab kita berhadapan dengan ancaman bahaya dadah kepada negara.

Peranan dan tanggungjawab perlu dipikul secara bersama bagi memastikan komuniti tempat tinggal kita selamat dan bebas daripada permasalahan dadah. Justeru itu, ahli masyarakat tidak seharusnya meletakkan tanggungjawab memerangi penyalahgunaan dadah hanya di bahu kerajaan semata-mata. Ini kerana pencegahan awal perlu dimulakan di peringkat masyarakat setempat untuk menggerakkan aktiviti kemasyarakatan yang berupaya menghindari berlakunya masalah dadah, sosial dan jenayah dalam masyarakat. Saya menyeru warga sekolah terutamanya menanamkan kesedaran dalam diri anak-anak didik agar mereka mempunyai kesedaran tentang bahaya dadah sekiranya tidak dibendung sejak dari awal, ibarat melentur buluh biarlah dari rebungnya dan cegah sebelum parah.

Penglibatan seluruh anggota masyarakat dalam membanteras penagihan dadah sangat penting kerana ia adalah elemen utama dalam menjayakan misi negara bebas dadah. Ibu bapa dan keluarga adalah entiti paling kecil dalam masyarakat yang perlu memainkan peranan paling serius dalam memastikan anak-anak mereka tidak terlibat dengan gejala dadah. Masalah dadah boleh menimpa sesiapa sahaja, ia merentas status dan latar belakang serta kepercayaan seseorang. Kejayaan membanteras masalah dadah juga memerlukan pendekatan yang seimbang dan menyeluruh dengan dasar yang relevan berdasarkan amalanamalan terbaik.

Akhir kata, marilah kita bersama-sama berganding bahu menjadikan komuniti kita selamat dari ancaman dadah dan anak-anak kita dapat membesar dan menjadi generasi yang berdaya saing serta berjaya.
Pasang pelita di malam raya, Cantik berhias di halaman rumah; Dadah durjana perosak bangsa, Wajib dibanteras selamatkan ummah.

Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan program ‘Sayangi Generasiku’ pada petang ini.
Sekian. Wabillahitaufiq wal hidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

YAB Tuan Amirudin Shari
Dato’ Menteri Besar Selangor

Sayangi Generasiku