UCAPAN YAB DATO’ MENTERI BESAR SELANGOR DI MAJLIS MENANDATANGANI PERJANJIAN TAMBAHAN KETIGA KEPADA PERJANJIAN UTAMA PENSTRUKTURAN INDUSTRI PERKHIDMATAN AIR NEGERI SELANGOR, WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR DAN PUTRAJAYA

Bismillahirrahmanirrahim

Salutation kepada :

 • YB Tuan Dr. Xavier Jayakumar, Menteri Air, Tanah dan Sumber Asli
 • YBM Tengku Zulpuri bin Raja Puji, Timbalan Menteri Air, Tanah dan Sumber Asli.
 • YB Dato’ Mohd Amin bin Ahmad Ahya, Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor.
 • YBhg Dato’ Dr. Tan Yew Chong, Ketua Setiausaha Kementerian Air, Tanah dan Sumber Asli.
 • YB Dato’ Nor Azmie Bin Diron, Pegawai Kewangan Negeri Selangor.
 • YB Exco Kerajaan Negeri Selangor.
 • YB Ahli Dewan Undangan Negeri Selangor.
 • YBhg Datuk Seri Dr. Nik Norzrul Thani Bin Nik Hassan Thani, Pengerusi Pengurusan Aset Air Berhad.
 • Suhaimi Bin Kamaralzaman, Ketua Pegawai Eksekutif, Pengurusan Air Selangor Sdn Bhd.
 • Abdul Hadi Bin Ali, Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif, Pengurusan Aset Air Berhad.
 • Ahli-ahli Lembaga Pengarah Air Selangor, PAAB, Ketua-ketua Jabatan, tetamu-tetamu jemputan, rakan-rakan media, tuan-tuan dan puan-puan sekalian.

 

Assalammualaikum & Salam Sejahtera,

Hari ini merupakan hari yang amat bermakna dalam industri perkhidmatan bekalan air di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya di mana akan termeterainya majlis menandatangani Perjanjian Tambahan Ketiga Kepada Perjanjian Utama Penstrukturan Industri Perkhidmatan Air.

Dengan termeterainya majlis menandatangani perjanjian pada hari ini, maka tercapailah hasrat untuk pengurusan industri perkhidmatan air yang holistik di bawah satu operator yang dimiliki sepenuhnya oleh Kerajaan Negeri Selangor bagi merealisasikan mutu dan kualiti perkhidmatan air yang efisien, efektif, berdaya saing dan mampan demi memelihara kepentingan negeri dan rakyat secara umum.

Sebelum ini, pengambilalihan syarikat-syarikat konsesi air yang lain termasuk, Puncak Niaga (M) Sdn Bhd, Syarikat Bekalan Air Selangor Sdn Bhd (SYABAS) dan Konsortium ABASS Sdn Bhd (ABASS) telah pun dilaksanakan semenjak penghujung 2015.

Selepas penstrukturan ini dimuktamadkan sepenuhnya termasuk dengan pengambilalihan SPLASH, Air Selangor akan menjadi operator tunggal yang akan melaksanakan aktiviti rawatan dan agihan air secara holistik dan akan dapat menumpukan perhatian sepenuhnya kepada peningkatan tahap keberkesanan dan kecekapan perkhidmatan.

Untuk makluman, kos pengambilalihan SPLASH adalah ditanggung sepenuhnya oleh Air Selangor, dengan jumlah pembiayaan sebanyak RM1.9 bilion melalui dana yang disalurkan oleh Pengurusan Aset Air Berhad (PAAB) dan baki RM650 juta akan dibayar secara ansuran selama sembilan (9) tahun.

Bagi pembiayaan yang diperolehi daripada PAAB, kaedah pembayaran semula ke atas pembiayaan tersebut akan dibuat melalui bayaran sewa pajakan tempoh jangka panjang selama 45 tahun oleh Air Selangor kepada PAAB.

Selain itu, bon dan pinjaman yang terhutang oleh syarikat-syarikat konsesi yang berjumlah lebih daripada RM8 bilion juga akan diambilalih oleh PAAB dan disusun semula ke dalam sewa pajakan jangka Panjang. Malahan, pinjaman berkaitan air yang diperolehi oleh Kerajaan Negeri daripada Kerajaan Persekutuan yang berjumlah kira-kira RM1.1 bilion juga akan disusun semula ke dalam sewa pajakan jangka panjang. Sudah tentu ini akan memberi impak yang positif di dalam menambahbaik kedudukan kewangan Kerajaan Negeri.

Kejayaan penstrukturan juga bererti bahawa semua konsesi air akan ditamatkan dan pelbagai lapisan keuntungan akan berakhir. Air Selangor akan dapat mengurangkan kos air terawat kepada kadar yang lebih munasabah dan pengurangan kos operasi ini akan memberi kesan positif terhadap kecekapan operasi Air Selangor.

Dengan muktamadnya penstrukturan ini, Air Selangor juga telah merancang perbelanjaan bagi kerja-kerja modal (CAPEX) sebanyak RM30 billion untuk tempoh 30 tahun bermula pada tahun 2019, bagi meningkatkan sistem perkhidmatan air kepada penduduk Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya.

Program bagi pelaburan CAPEX ini adalah berlandaskan pelan strategik operasi (operational strategic plans) yang telah dirangka bagi memenuhi keperluan semasa akan datang.

Perancangan bagi memuktamadkan penstrukturan perkhidmatan air di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya bukanlah sesuatu yang mudah dan telah bermula sejak tahun 2007.

Dengan itu, pihak Kerajaan Negeri Selangor melalui Pengurusan Air Selangor akan terus memberikan komitmen bagi memberikan perkhidmatan pembekalan air yang efisien, efektif, berdaya saing dan mampan demi memelihara kepentingan kepada pengguna.

Alhamdullillah dengan usaha, kerjasama dan komitmen semua pihak terutamanya dipihak Kementerian Air, Tenaga dan Sumber Asli, Kerajaan Negeri Selangor, Pengurusan Air Selangor, Pengurusan Aset Air Berhad dan semua yang terlibat secara langsung atau tidak langsung, hasrat kita untuk memuktamadkan penstrukturan perkhidmatan air di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya telah dapat dicapai. Mewakili kerajaan Negeri Selangor, saya mengambil kesempatan ini merakamkan penghargaan dan sekalung tahniah kepada semua yang terlibat.

Sekian, wassalammualikum wbt.

/ In Ucapan / By admin / Comments Off on UCAPAN YAB DATO’ MENTERI BESAR SELANGOR DI MAJLIS MENANDATANGANI PERJANJIAN TAMBAHAN KETIGA KEPADA PERJANJIAN UTAMA PENSTRUKTURAN INDUSTRI PERKHIDMATAN AIR NEGERI SELANGOR, WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR DAN PUTRAJAYA

MAJLIS MENANDATANGANI PERJANJIAN PENSTRUKTURAN SEMULA INDUSTRI PERKHIDMATAN BEKALAN AIR NEGERI SELANGOR SERTA WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR DAN PUTRAJAYA

Jumaat, 4hb Januari 2019

YAB Tuan Haji Amirudin bin Shari, Dato’ Menteri Besar Selangor dan YB. Dr.  Xavier Jayakumar, Menteri Air, Tanah dan Sumber Asli telah menyaksikan Majlis Menandatangani Perjanjian Penstrukturan Semula Industri Perkhidmatan Bekalan Air Negeri Selangor serta Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada hari ini.

Majlis Menandatangani Perjanjian Tambahan Ke-3 kepada Perjanjian Utama di antara Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri Selangor, Pengurusan Aset Air Berhad (PAAB) dan Pengurusan Air Selangor Sdn. Bhd. (Air Selangor) itu telah disempurnakan oleh YBhg. Dato’ Dr. Tan Yew Chong, Ketua Setiausaha Kementerian Air, Tanah dan Sumber Asli mewakili Kerajaan Persekutuan manakala Kerajaan Negeri Selangor diwakili oleh YB Dato’ Mohd Amin Bin Ahmad Ahya, Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor. Turut hadir menyaksikan majlis perjanjian tersebut ialah YB. Mulia Tengku Zulpuri Shah bin Raja Puji,
Timbalan Menteri Air, Tanah dan Sumber Asli dan YBhg. Datuk Seri Dr. Nik Norzul Thani bin Nik Hassan, Pengerusi Ahli Lembaga Pengarah PAAB.

Di bawah perjanjian tambahan yang ditandatangani ini, Kerajaan Persekutuan melalui PAAB telah bersetuju untuk menyediakan kemudahan pembiayaan berjumlah RM1.9 bilion bagi membantu Air Selangor mengambil alih Syarikat Pengeluar Air Sungai Selangor Sdn. Bhd. (SPLASH). Melalui persefahaman dan kerjasama erat di antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri, Air Selangor telah berjaya melaksanakan obligasinya di bawah Perjanjian Utama yang ditandatangani pada 2014 untuk mengambil alih keempat-empat syarikat konsesi iaitu Puncak Niaga Sdn. Bhd. (PNSB), Konsortium ABASS Sdn. Bhd. (ABASS), Syarikat Bekalan Air Selangor Sdn. Bhd.
(SYABAS) dan SPLASH. Pengambilalihan PNSB, ABASS dan SYABAS telah selesai dilaksanakan sebelum ini dengan nilai pengambilalihan berjumlah RM1.68 bilion.

Kejayaan pengambilalihan ini akan membolehkan Air Selangor beroperasi sebagai operator tunggal perkhidmatan bekalan air di negeri Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, yang mana di kawal selia melalui Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN) di bawah Akta Industri Perkhidmatan Air (Akta 655).

 

LATAR BELAKANG PERJANJIAN PENSTRUKTURAN SEMULA INDUSTRI PERKHIDMATAN BEKALAN AIR NEGERI SELANGOR SERTA WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR DAN PUTRAJAYA

1. Skim Penstrukturan Semula Industri Perkhidmatan Bekalan Air Negeri Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya adalah merupakan inisiatif Kerajaan Persekutuan bagi mewujudkan industri perkhidmatan bekalan air yang lebih mampan, terjamin dan berkualiti kepada pengguna.

2. Melalui penstrukturan ini, pihak Air Selangor akan memberi tumpuan kepada aspek operasi dan penyelenggaraan sistem bekalan air agar lebih efisien, efektif bagi menjamin bekalan air yang mencukupi, berkualiti dan berterusan kepada rakyat Selangor.

3. Penstrukturan semula industri perkhidmatan bekalan air Negeri Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya telah dimulakan sejak tahun 2010. Langkah tersebut telah diperkemaskan dengan termeterainya Memorandum Persefahaman (MoU) di antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Selangor pada 26 Februari 2014 dan disusuli dengan Head of Agreements (HoA) pada 1 Ogos 2014.

4. Perjanjian Utama Penstrukturan Semula Industri Perkhidmatan Bekalan Air Negeri Selangor serta Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya telah ditandatangani pada 12 September 2014 antara Kerajaan Persekutuan yang diwakili oleh Kementerian Kewangan Malaysia, Kerajaan Negeri Selangor, Pengurusan Air Selangor Sdn Bhd dan PAAB.

5. Perjanjian-perjanjian Penstrukturan Semula Industri Perkhidmatan Bekalan Air Negeri Selangor serta Wilayah Persekutan Kuala Lumpur dan Putrajaya adalah seperti berikut:

(a) Perjanjian Utama di antara Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri Selangor, Pengurusan Air Selangor Sdn Bhd dan Pengurusan Aset Air Berhad (PAAB);

(b) Perjanjian Kemudahan di antara PAAB dan Pengurusan Air Selangor Sdn Bhd;

(c) Perjanjian Pajakan di antara PAAB dan Pengurusan Air Selangor Sdn Bhd;

(d) Perjanjian Penyelesaian di antara PAAB dan Pengurusan Air Selangor Sdn Bhd ; dan

(e) Perjanjian Izin Guna di antara PAAB dan Pengurusan Air Selangor Sdn Bhd.

6. Menerusi perjanjian-perjanjian ini, PAAB akan mengambilalih pinjaman pinjaman Kerajaan Negeri Selangor berkaitan bekalan air serta memberi pembiayaan modal kepada Pengurusan Air Selangor Sdn Bhd bagi menaiktaraf dan memperbaharui aset-aset berkaitan bekalan air sedia ada serta membina infrastruktur air baharu. Pembiayaan oleh PAAB ini adalah jauh lebih rendah berbanding pembiayaan oleh bank komersial dan ia melibatkan tempoh
pembayaran sewa pajakan yang lebih panjang iaitu sehingga 45 tahun.

7. Air Selangor akan beroperasi sebagai operator tunggal perkhidmatan bekalan air di negeri Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, yang mana akan dilesenkan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN) di bawah Akta Industri Perkhidmatan Air (Akta 655).

8. Melalui sistem ini prestasi syarikat dalam melaksanakan perkhidmatan serta kualiti perkhidmatan bekalan air akan dikawal selia melalui petunjuk prestasi utama serta lain-lain syarat perlesenan yang ditetapkan oleh SPAN. Oleh yang demikian, kepentingan semua pihak yang berkepentingan khususnya
pengguna akan sentiasa terjaga serta terjamin dari semasa ke semasa.

Dikeluarkan bersama oleh:
Pejabat Dato’ Menteri Besar Selangor
Pejabat Menteri Air, Tanah dan Sumber Asli

/ In Kenyataan Media / By admin / Comments Off on MAJLIS MENANDATANGANI PERJANJIAN PENSTRUKTURAN SEMULA INDUSTRI PERKHIDMATAN BEKALAN AIR NEGERI SELANGOR SERTA WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR DAN PUTRAJAYA

UCAPAN SEMBAH TAAT SETIA DATO’ MENTERI BESAR SELANGOR SEMPENA ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN SULTAN SELANGOR

Ampun Tuanku

Menghadap
Duli Yang Maha Mulia Sultan Sharafuddin Idris Shah Alhaj Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alhaj, Sultan dan Yang DiPertuan Negeri Selangor Darul Ehsan serta segala daerah takluknya dan Duli Yang Maha Mulia Tengku Permaisuri Selangor, Tengku Permaisuri Norashikin.

Ampun Tuanku beribu – ribu ampun, Sembah patik mohon diampun.

Didahulukan segalanya, seraya mengangkat puji-pujian dan rasa syukur ke hadrat Allah Subhanahu wa Taa’la, yang telah memberi izin dan limpahan kurnia-Nya kepada kita semua di pagi yang sejahtera dan diberkati ini.

TEKS UCAPAN SEMBAH TAAT

/ In Uncategorized / By admin / Comments Off on UCAPAN SEMBAH TAAT SETIA DATO’ MENTERI BESAR SELANGOR SEMPENA ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN SULTAN SELANGOR

PEMBENTANGAN BELANJAWAN NEGERI SELANGOR 2019 OLEH YAB TUAN AMIRUDIN SHARI

Saksikan Pembentangan Belanjawan Negeri Selangor 2019 oleh YAB Dato Menteri Besar Selangor bermula jam 3 petang, Jumaat 23 November 2018.

Ikuti pembentangan secara langsung di laman berikut :

FB Amirudin Shari
https://www.facebook.com/amirudinbinshari/

Youtube TV Selangor

Radio Selangor FM
100.9FM
#Selangor19

PERLANTIKAN DYTM RAJA MUDA SELANGOR SEBAGAI PRESIDEN FAS YANG BARU

4 JULAI 2018 / 20 Syawal 1439H

Kerajaan Negeri Selangor ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi tahniah kepada Duli Yang Teramat Mulia Tengku Amir Shah ibni Sultan Sharafuddin Idris Shah al Haj, Raja Muda Selangor yang sah dilantik sebagai Presiden Persatuan Bolasepak Selangor (FAS) yang baru semalam. Sesungguhnya pelantikan DYTM Tuanku adalah tepat pada ketika FAS memerlukan kepimpinan yang lebih kuat dan mampu melonjak kembali imej pasukan “The Red Giants” sebagai antara pasukan terkuat rantau ini.

Sehubungan dengan itu, Kerajaan Negeri Selangor turut akan memberi sokongan padu terhadap apa juga urusan yang melibatkan pengurusan pasukan Selangor FA termasuk membenarkan penggunaan Stadium Shah Alam sebagai gelanggang tuan rumah untuk pasukan Selangor FA bagi perlawanan-perlawanan akan datang.

Di atas perkara tersebut, pengurusan FAS bolehlah mula berbincang dengan Football Malaysia Limited Liability Partnership (FMLPP) dan Persatuan Bolasepak Malaysia (FAM) berkenaan urusan jadual perlawanan. Pasukan Selangor FA juga telah mula berlatih di Padang SUK sebagai persediaan Final Shopee Piala FA 2018 dan akan terus menggunakan padang tersebut sebagai lokasi latihan pasukan.

Pastinya lebih banyak bantuan dan sokongan yang boleh dibincangkan untuk kecemerlangan Selangor pada masa hadapan. Justeru, Kerajaan Negeri Selangor dan seluruh rakyatnya mendoakan agar Allah SWT memberikan kekuatan kepada DYTM Raja Muda Selangor bagi mengemudi FAS ke satu dimensi yang baru. Ayuh bersatulah, berikan sokongan padu pada Final Shopee Piala FA 2018 Selangor menentang Pahang. Kekalkan mentaliti juara dan semoga Piala FA berjaya dibawa pulang ke Negeri Selangor.

YAB Tuan Amirudin Shari
Dato’ Menteri Besar Selangor

UCAPAN TAKZIAH BUAT AHLI KELUARGA YB EDDIEN NG TIEN CHEE ADUN BALAKONG

20 Julai 2018 / 7 Zulkaedah 1439H.

Saya menyatakan rasa dukacita atas pemergian Ahli Dewan Negeri Selangor Kawasan Balakong, Yang Berhormat Eddie Ng Tien Chee. Beliau dikhabarkan terlibat dengan kemalangan maut pada awal pagi semalam. Ng Tien Chee, atau lebih dikenali sebagai Eddie Ng merupakan Ahli Dewan Negeri (ADN) yang berkhidmat dengan penuh dedikasi untuk penduduk Balakong serta komited mewakili suara mereka dalam Dewan Undangan Negeri Selangor sepanjang tempoh beliau berkhidmat sebagai ADN bermula tahun 2013.

Dari awal saya mengenali mendiang, Sdr Eddie tidak lekang dengan senyuman dan sentiasa sedia membantu sesiapa sahaja yang memerlukan pertolongan.

Beliau juga giat aktif dalam Pakatan Harapan Selangor menerusi Unit Tindak Parti Tindakan Demokratik (DAP). Pemergian Saudara Eddie sudah pasti kehilangan yang amat besar buat Pakatan Harapan dan kekosongan yang ditinggalkan beliau sudah pasti turut dirasai oleh penduduk di kawasan Balakong dan rakyat Negeri Selangor Darul Ehsan.

Kehilangan ini merupakan yang kedua dalam tempoh tidak sampai sebulan selepas pemergian ADUN Sungai Kandis, Allahyarham Hj Mat Shuhaimi Shafie pada 2 Julai lalu. Kedua-dua Ahli Dewan Negeri ini telah banyak memberi khidmat kepada rakyat dan negeri.

Saya mengucapkan takziah kepada isteri, anak-anak dan keluarga mendiang Saudara Eddie dan berharap mereka tabah menghadapi ujian ini.

YAB Tuan Amirudin Shari
Dato’ Menteri Besar Selangor

PERLANTIKAN YAB DATO’ MENTERI BESAR SELANGOR KE-16

19 JUN 2018

Bismillahirahmanirahim

Saya bersyukur kepada Allah SWT kerana dilantik untuk memegang amanah sebagai Dato’ Menteri Besar Selangor Darul Ehsan yang ke-16.

Saya menjunjung kasih di atas perkenan Duli Yang Maha Mulia Sultan Sharafuddin Idris Shah Alhaj ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alhaj, Sultan dan Yang Dipertuan Negeri Selangor Darul Ehsan. Kasih dan amanah Tuanku ini akan patik junjung di atas batu jemala patik dengan teguh dan kukuh sesuai dengan sumpah dan ikrar patik dalam menerima jawatan ini.

Saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Dato’ Seri Azmin Ali yang memberikan teladan terbaik sepanjang perkhidmatannya sebagai Dato Menteri Besar Selangor selama 3 tahun 4 bulan. Sesungguhnya asas tata kelola dan pentadbiran kreatif beliau akan membantu melonjakkan Negeri Selangor ke aras yang lebih tinggi.

Di sini juga saya mengucapkan terima kasih atas kepada YAB Datuk Seri Wan Azizah, Presiden KEADILAN dan Dato’ Seri Anwar Ibrahim, Ketua Umum KEADILAN serta seluruh Ahli Majlis Pimpinan Pusat (MPP) dan Ahli Dewan Negeri (ADN) Selangor atas dokongan dan kepercayaan untuk saya mengemudi pentadbiran Negeri Selangor. Tidak dilupakan juga, sokongan utuh rakan-rakan Pakatan Harapan.

Pentadbiran Negeri Selangor akan memastikan kesinambungan pentadbiran yang peduli rakyat, telus dan berintegriti. Saya berazam untuk meneruskan kecemerlangan Negeri Selangor sebagai Negeri Pintar Serantau atau Regional Smart State dengan kerjasama strategik Kerajaan Persekutuan di bawah kepimpinan YAB Tun Dr Mahathir Mohamad.
Dengan penuh rasa rendah diri dan tangan yang terbuka saya ingin mengajak anggota perkhidmatan awam Negeri Selangor, pihak korporat dan swasta, parti-parti politik dan terutama sekali rakyat Negeri Selangor untuk menggembleng tenaga memajukan Negeri Selangor yang tercinta ini.

Amirudin bin Shari
YAB Dato’ Menteri Besar
Negeri Selangor Darul Ehsan

Selamat Hari Pahlawan

Keamanan dan kesejahteraan yang kita kecapi hari ini adalah hasil pengorbanan para perajurit dan pahlawan tanah air. Jasa dan pengorbanan mereka yang tiada galang ganti dalam mempertahankan kedaulatan pertiwi ini harus kita kenang dan sanjung.

Generasi kini seharusnya mengambil iktibar dan teladan dari kisah perjuangan para perajurit dan veteran Angkatan Tentera Malaysia yang sentiasa bermati-matian bagi mempertahankan maruah Malaysia. Kenikmatan yang kita rasai kini tidak seharusnya dipandang remeh kerana ia adalah bukti hasil perjuangan yang tidak kenal erti penat lelah.

Saya ingin mengucapkan Selamat Hari Pahlawan kepada semua perajurit tanah air dan para veteran yang telah banyak menabur jasa dan khidmat. Sesungguhnya khidmat bakti kalian semua dalam menjaga kedaulatan negara amatlah besar nilainya.

YAB Tuan Amirudin bin Shari
Dato’ Menteri Besar Selangor