Peluang Kolaborasi Pihak Swasta Dalam Program Smart Selangor 2019

Kenyataan Media

21hb Mac 2019

PELUANG KOLABORASI PIHAK SWASTA DALAM PROGRAM SMART SELANGOR 2019

Smart Selangor Delivery Unit (SSDU) adalah anak syarikat milikan penuh Kerajaan Negeri Selangor yang telah dimandatkan untuk menerajui pembangunan program Smart Selangor bagi pihak kerajaan negeri Selangor menjayakan visi untuk menjadikan Selangor sebagai the Premier Regional Smart State di rantau ASEAN menjelang tahun 2025. Program Smart Selangor bermatlamat menjadikan Selangor sebagai negeri serantau yang lebih produktif, lebih berdaya huni yang memastikan kemampanan dan pemuliharaan alam sekitar seiring dengan pembangunan yang dicapai.

Inisiatif-inisiatif Smart Selangor dapat dirangkumi menerusi 12 tunjang utama iaitu: Smart Governance, Smart Waste Management, Smart Traffic and Mobility, Smart Digital Infrastructure, Smart Healthcare, Smart Education, Smart Disaster Management, Smart Food & Agriculture, Smart Building & Energy, Smart Water Management, Smart Safety & Security dan Smart Social Support yang merangkumi program Inisiatif Peduli Rakyat Kerajaan Negeri.

Pada hari ini saya ingin memaklumkan bahawa pihak SSDU akan membuat pengumuman mengenai suatu proses Expression of Interest (EOI) yang akan dilaksanakan bagi mempelawa syarikat-syarikat pembekal teknoloji tempatan dan antarabangsa untuk turut serta berkolaborasi dalam pembangunan beberapa inisiatif asas Smart Selangor untuk tahun 2019. Ini adalah satu lagi contoh polisi dan pendekatan ‘business friendly’ oleh Kerajaan Negeri Selangor yang menjadi teras pentadbiran ini. Saya amat berharap agar agenda Smart Selangor ini akan dapat dilaksanakan dengan jayanya menerusi penglibatan lebih banyak syarikat-syarikat swasta di Malaysia.

YAB Tuan Amirudin Shari

Dato Menteri Besar Selangor

21 Mac 201

SSDU