Ucapan

Teks Ucapan Dato’ Menteri Besar Selangor sempena Hari Ulangtahun ke-47 RELA peringkat negeri Selangor

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamuálaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.

YBhg Ketua Pesuruhjaya RELA Zulkifli bin Abidin Ketua Pengarah RELA Malaysia

Yberusaha Tuan Nor Zahidi Bin Abdul Rahman Pengarah RELA Negeri Selangor

Ketua-Ketua Jabatan

Pegawai-pegawai kanan Jabatan

Barisan pengurusan tertinggi RELA

Dato’-Dato’, Datin-Datin, Pegawai-pegawai RELA Malaysia, Ahli-ahli Kehormat dan Bersekutu RELA, Anggota-anggota RELA, Tuan-tuan dan Puan-puan yang saya hormati sekalian.

1. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan segala puji dan syukur ke hadrat Allah SWT kerana dengan limpah kurnia dan izin-Nya jua kita dapat bersama-sama berhimpun pada hari ini untuk meraikan Sambutan Hari Ulang Tahun Ke-47 Jabatan Sukarelawan Malaysia Peringkat Negeri Selangor. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan Selamat Hari Ulang Tahun kepada seluruh warga RELA Malaysia di serata pelosok tanah Selangor yang tercinta ini.

2. Sejak penubuhannya pada 11 Januari 1972, RELA Malaysia telah menempuh pelbagai cabaran, dan sehingga ke hari ini masih lagi utuh berdiri dan berkembang dengan majunya. Bermula dengan Pasukan Home Guard, yang mengembleng tenaga sukarelawan di seluruh negara bagi membantu kerajaan menangani masalah pengganas komunis, pasukan ini telah berkembang menjadi sebuah Jabatan yang menguruskan tenaga sukarelawan seramai 3.1 juta anggota. Syabas dan tahniah saya ucapkan kepada seluruh warga RELA Selangor!

3. Tema sambutan Hari Ulang Tahun pada tahun ini iaitu “Dari Rakyat, Bersama Rakyat, Untuk Rakyat” adalah sangat bertepatan dengan peranan dan fungsi RELA Selangor. Kewujudan pasukan ini adalah untuk memberi ruang kepada seluruh warga Malaysia untuk bersama-sama menyumbang bakti kepada masyarakat dan negara dalam mempertahankan tanah air tercinta dan juga menjaga kesejahteraan serta keamanan setempat. Untuk itu, saya ucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada seluruh warga RELA Selangor yang sanggup menyahut seruan dan cabaran ini.

RELA SELANGOR.: PANDANGAN KE HADAPAN

Saudara dan saudari yang saya hormati sekalian,

4. Kita semakin menghampiri sasaran wawasan negara kita untuk menjadi sebuah negara maju. Namun, walau bagaimana pesat sekalipun kemajuan negara, jika ia tidak diisi dengan masyarakat yang bertanggungjawab dan berpekerti mulia, kemajuan yang kita capai adalah ibarat pokok besar yang lebat daunnya di luar tetapi berlohong di dalam. RELA Selangor mempunyai peranan yang besar dalam mengisi makna sebuah negara maju yang telah lama kita nantikan.

5. Melalui wadah RELA Selangor, jaringan aktiviti kesukarelawanan yang dianjurkan oleh jabatan ini boleh menyemarakkan sifat kebertanggungjawaban dan keprihatinan masyarakat Selangor. Semangat bergotong-royong boleh disemarakkan melalui programprogram Khidmat Bakti RELA. Pelaksanaan pelbagai program yang bertujuan untuk mengekal dan menjamin kesejahteraan penduduk setempat seperti membaik pulih dan membersihkan rumah-rumah ibadat, pusat-pusat tahfiz dan rumah-rumah orang kurang berkemampuan yang daif dan uzur serta bergotong-royong membersihkan sarang-sarang penagihan dadah, pembiakan nyamuk serta kawasan terbiar di kampungkampung dan perumahan awam wajar dirancakkan lagi dengan penglibatan komuniti setempat. Saya percaya sifat kebertanggungjawaban terhadap kesejahteraan masyarakat setempat boleh diterapkan melalui program-program yang dianjurkan oleh RELA.

6. Selain itu, RELA Selangor juga mampu menjadi pemangkin kepada aktiviti-aktiviti pencegahan jenayah bersama komuniti dalam usaha mengurangkan kejadian jenayah. Alhamdulilah, pada tahun lalu, Jenayah Indeks Per 100,000 Penduduk Selangor mencatatkan penurunan sebanyak 11.9 peratus atau 11,949 kes kepada 88,662 kes berbanding nilai ambang yang ditetapkan iaitu 100,611 kes. Saya juga difahamkan bahawa pada tahun lepas anggota-anggota RELA telah berjaya melaksanakan 17,397 rondaan keselamatan secara sukarela di seluruh Selangor dalam usaha mencegah jenayah di kawasan setempat. Ini adalah satu usaha murni yang patut diteruskan dengan penglibatan komuniti setempat untuk bersama-sama menggalas peranan dan tanggungjawab memastikan insiden-insiden jenayah di Selangor ini terus berkurangan.

7. Dalam memelihara kesejahteraan dan keselamatan masyarakat setempat, peranan para pegawai dan anggota RELA Selangor perlu dikembang luaskan lagi dengan penglibatan bersama agensi-agensi lain dalam menguruskan insiden-insiden bencana dan kecemasan. Anggotaanggota RELA berupaya menjadi pasukan yang paling awal tiba di tempat kejadian sebelum ketibaan pasukan Polis, Bomba atau ambulans kerana anggota RELA berada di mana-mana sahaja. Meskipun, telah termaktub dalam Arahan Majlis Keselamatan Negara No. 20 peranan RELA Malaysia dalam pengurusan bencana negara, tanggungjawab tersebut perlu diperluaskan skopnya dalam usaha melicinkan pengurusan mangsa bencana. Justeru, usaha pemerkasaan dan pembangunan keupayaan pegawai serta anggota RELA hendaklah sentiasa ditingkatkan supaya mereka mampu menggalas tanggungjawab dan peranan penting ini.

8. Selain itu, anggota RELA Selangor yang datang daripada pelbagai latar belakang kaum, agama dan budaya adalah rencah utama kekuatan jabatan ini. RELA Selangor merupakan natural melting pot dalam menyatu padukan rakyat Selangor. Saya berharap semangat kekitaan dan amalan perkongsian antara kaum yang telah lama diamalkan oleh jabatan ini akan terus subur supaya perpaduan dan keharmonian negara dapat dikekalkan.

9. Tidak lupa juga penglibatan orang muda dalam aktiviti kesukarelawanan juga perlu ditingkatkan. Mereka ini adalah pewaris negara. Semangat kesukarelawanan haruslah disematkan di sanubari anak-anak muda kita untuk memastikan semangat ini tidak hilang ditelan arus peredaran zaman. Mereka inilah yang akan mengisi dan mencorakkan masa depan negara.

10. Sehubungan ini, saya mengucapkan syabas kepada RELA Selangor yang telah bertapak di institusi pengajian tinggi awam dan swasta di seluruh Selangor menerusi penubuhan Briged RELA Siswa Siswi atau RELASIS. Ini merupakan satu inisiatif yang amat baik dalam usaha untuk melebarkan jaringan aktiviti kesukarelawanan berteraskan keselamatan kepada anak-anak muda kita. Saya berharap Briged RELASIS dapat dikembangkan lagi ke semua institusi pengajian tinggi awam di seluruh negeri Selangor.

PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI DAN ANGGOTA RELA MALAYSIA

11. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan setinggitinggi penghargaan kepada warga RELA di seluruh Selangor kerana bersedia memikul tugas dan peranan kesukarelawanan yang berpaksikan keselamatan ini. Pakaian seragam yang tuan-tuan dan puan-puan sarung itu adalah bukti komitmen anda semua untuk berjuang bersama-sama pasukan keselamatan negara dalam mempertahankan tanah air yang tercinta ini dan berbakti kepada masyarakat. Jika pasukan keselamatan itu tulang belakang keamanan negara, andalah sendinya.

PENUTUP

12. Sekali lagi saya mengucapkan Selamat Menyambut Hari Ulang Tahun RELA yang ke-47 kepada seluruh warga RELA Selangor. Akhir kata, dengan lafaz yang mulia, Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan penuh rasa syukur dan sukacitanya merasmikan Majlis Sambutan Hari Ulang Tahun RELA ke-47 Peringkat Negeri Selangor.

Wabillahi al-taufik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

 

Ucapan Dato’ Menteri Besar Selangor sempena Konvensyen Melestari Pengurusan Masjid dan Surau Negeri Selangor

Yang Amat Dihormati Sahibus Samahah Dato’ Setia Hj. Mohd Tamyes Bin Abdul Wahid Dato’ Seri Utama Diraja Mufti Selangor

Yg. Berusaha, Puan Salwana Binti Ahmad Dahalan, Timbalan Pengarah (Operasi) Jabatan Agama Islam Selangor

Yang Berhormat Tuan Mohd Zawawi Bin Hj Ahmad Mughni Pembantu EXCO Hal Ehwal Agama Islam dan Pendidikan Negeri Selangor

Yang Dihormatkan Orang-Orang Besar Daerah

Yang Berusaha Ketua-Ketua Penolong Pengarah Jabatan Agama Islam Selangor

Sahibul Fadhilah Ustaz Mohd Farhan Bin wijaya Imam Besar Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah

Ashabul Fadhilah, Pegawai-Pegawai Tadbir Agama Islam Daerah

Seterusnya Dato’-Dato’ dan tuan-tuan para peserta konvensyen yang dirahmati Allah S.W.T sekalian.

3

1. Saya mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran ke hadrat Allah S.W.T serta selawat kepada baginda Rasul S.A.W kerana dengan limpah inayah serta keizinannya saya diberi kesempatan untuk hadir bertemu Dato’-Dato’, tuan-tuan dalam Program Konvensyen Melestari Pengurusan Masjid Dan Surau Negeri Selangor.

2. Pada kesempatan ini saya ingin merakam ucapan tahniah dan penghargaan kepada sekalian nazir dan pegawai-pegawai masjid yang telah dilantik untuk sesi 2019-2021. Insya-Allah mulai Julai 2019, pihak MAIS dan JAIS akan mengendalikan pula Mesyuarat Agung Khas Pemilihan Pengerusi dan Ahli Jawatankuasa Surau Negeri Selangor untuk sesi tahun 2020-2022.

Dato’-Dato’ / Tuan-Tuan yang dirahmati Allah sekalian

3. Konvensyen pada hari ini menepati hasrat dan aspirasi Kerajaan Negeri Selangor yang beriltizam dan terus komited dalam menjunjung prinsip tadbir urus yang cekap, telus dan berintegriti. Kerana itu saya turut terpanggil untuk hadir dalam program yang sangat besar ertinya pada hari ini untuk berkongsi hasrat dan hala tuju Kerajaan Negeri ke arah membudayakan pengurusan masjid dan surau yang berintegriti, lestari dan efisyen.

4

4. Saya bersyukur ke hadrat Allah SWT kerana cita-cita Kerajaan Negeri untuk memastikan pembangunan negeri sejajar dengan prinsip Maju Bersama dan terkehadapan sebagai suatu Smart State yang lestari telah mula dibincangkan oleh kepemimpinan masyarakat serta organisasi di peringkat akar umbi.

5. Ini termasuklah agenda untuk mentransformasikan pengurusan masjid dan surau di Negeri Selangor agar lebih dinamik, efektif dan kondusif dalam memberi perkhidmatan kepada ahli kariah. Era globalisasi dan era digital yang sedang dilalui menuntut semua kepemimpinan masjid dan surau untuk melihat cabaran pengurusan masjid dan surau dalam konteks yang lebih luas, terbuka dan dengan fikiran yang positif.

6. Oleh kerana itu, saya ingin menegaskan bahawa pengurusan masjid dan surau perlu ditadbir dengan penuh komitmen dan fokus oleh seluruh ahli jawatankuasa untuk mengangkat institusi masjid dan surau sebagai medium pembangunan ummah.

7. Ke arah ini, jawatankuasa hendaklah memastikan masjid dan surau sentiasa peka dengan tanggungjawab sosial kepada ahli kariah, berdamping dengan semua lapisan masyarakat termasuklah menyantuni golongan kelainan upaya serta merancang program pengimarahan yang bersepadu, konsisten, berjadual dan yang berteraskan “result oriented”. Ini adalah mustahak agar kita merancang program-program yang mempunyai hala tuju dan berdampak tinggi.
5

8. Sebagai sebuah negeri pintar, masjid dan surau merupakan bahagian penting pelaksanaan internet of things sekaligus menjadikan penggunaan kemudahan teknologi “updated” merupakan suatu yang aula. Kemudahan ini boleh digunakan untuk mengemaskini daftar ahli kariah, kemudahan bersedekah, berwakaf dan berinfak, berkongsi program-program ilmu, pengurusan kewangan dan penyampaian maklumat.

9. Sementara itu, penggunaan medium komunikasi yang canggih akan dapat digunakan untuk menyebarkan dakwah Islam kepada segenap lapisan masyarakat. Oleh itu jadikanlah ayat 25 Surah Yunus sebagai panduan. Ayat tersebut yang berbunyi:

ٍ يم ِقَتْسُّ م ٍ اط َر ِ ص ٰىَلِ إ ُ اء َشَ ن ي َ ي م ِدْهَيَ و ِم َ السهلَ ِ ارَ د ٰىَلِ و إ ُعْدَ ي ُ اللَّه َ – و

(Dan Allah menyeru manusia ke tempat kediaman yang selamat/aman/salam, dan memberi hidayah-Nya kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya ke jalan yang lurus.)

10. Janganlah sesekali kita alpa bahawa Allah menyeru kita kepada Darul Salam, negeri aman tenteram, Islam dan Salam itu berasal dari suatu kata akar yang sama. Pada masa yang sama ingatlah bahawa Ehsan yang terikat kemas dengan Negeri Selangor dan istilah perkataan Hasan atau Keindahan juga dari kata akar yang sama. Kerana itu kesungguhan kita berdakwah mestilah didasari semangat keamanan dan keindahan bukannya kebencian dan perpecahan.
6

Hadirin yang dikasihi sekalian,

11. Kemudahan dan prasarana fizikal masjid perlu dipertingkat agar mampu menggalas fungsi sebagai pusat komuniti setempat dan pusat riadah. Persekitarannya juga menitikberatkan aspek kebersihan dan keindahan yang akan menggamit serta memukau hati jemaah untuk hadir mengimarahkan masjid sebagai rumah kedua para jemaah.

12. Suasana inilah yang ditunggu-tunggu dan dinanti-nantikan oleh pihak Kerajaan Negeri, MAIS dan JAIS untuk berlaku ledakan serta anjakan transformasi pengurusan masjid dan surau di era baru alaf 21 yang amat mencabar, kompleks dan rencam.

13. Penganjuran konvensyen seperti ini, begitu juga dengan wujudnya Peraturan-Peraturan Masjid dan Surau (Negeri Selangor) Tahun 2017, disamping Garis Panduan dan pekeliling yang dikeluarkan oleh MAIS dan JAIS adalah untuk memastikan pengurusan masjid dan surau dapat dipimpin untuk mencapai tahap pengurusan masjid lestari yang diharapkan.

Yg. Berbahagia Dato’-Dato’/Tuan-Tuan yang dirahmati Allah sekalian

14. Pada saat dan ketika yang sungguh mencabar ini dimana setengahtengah tempat masyarakat terus berpolimik dan berkonflik disebabkan perbezaan pandangan politik, perbezaan pandangan hukum dan isu-isu khilafiyah, doktrin kumpulan-kumpulan
7

yang difatwakan menyeleweng oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor dan isu-isu keruntuhan etika serta akhlak Muslim. Semua ini menuntut kesabaran serta komitmen tinggi dalam kalangan pegawai-pegawai masjid dan surau untuk melipat gandakan usaha disamping mendukung tanggungjawab besar yang diamanahkan oleh Allah SWT.

15. Untuk memastikan pengurusan masjid dan surau lestari, penghayatan tadbir urus berintegriti dalam institusi masjid dan surau menjadi lebih penting. Pertama; kerana institusi masjid surau merupakan rumah Allah yang dijamin kemuliaannya disisi Allah. Kedua; Pengurusan Masjid dan surau merupakan cerminan pola kehidupan sesebuah komuniti masyarakat. Ketiga; aura kekuatan, kesungguhan serta keikhlasan para anggota jawatankuasa dalam mengurus masjid akan dirasai oleh denyut nadi masyarakat yang akan mendorong mereka untuk bersama dalam aktiviti masjid. Jika para pentadbir masjid dan suraunya baik maka akan terpancar kehidupan masyarakat yang saling bersatu padu dan saling hormat menghormati. Ketiga, Penegasan serta perintah Allah S.W.T dalam Surah At Taubah Ayat 18 :

َ اة َ ى الزهك َ آت َ و َة َ الصهلَ َ امَقَأَ و ِرِخ ْ الْ ِمْوَيْال َ و ِ اللَّه ِ ب َنَ آم ْنَ م ِ اللَّه َدِ اج َسَ م ُرُمْعَ ا ي َ نهم ِ إ َ ين ِدَتْهُمْ ال َنِ وا م ُ ون ُكَ ن ي َ أ َكِئَٰول ُ أ ٰىَسَعَ ف ۖ َ لَّه اللَّه ِ إ َشْخَ ي ْمَلَ و

8

Maksudnya ; “Hanyasanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian,serta tetap mendirikan solat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada sesiapapun kecuali kepada Allah. Maka merekalah orang yang diharapkan dan termasuk golongan yang akan mendapat petunjuk”

16. Saya amat mengharapkan agar institusi masjid dan surau terus mampu membingkai muafakat dalam kalangan ummah selain melahirkan masyarakat yang berpegang teguh kepada dasar akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.

17. Saya juga menggesa agar institusi masjid dan surau mampu melahirkan “ummatan Wasata” iaitu umat yang cemerlang tetapi mengamalkan prinsip kesederhanaan dalam kehidupan mereka. Tidak ekstrim dalam tindak tanduk dan tidak angkuh atau sombong.

18. Sebaliknya menjadi golongan yang ikhlas dalam melaksanakan segala amal maaruf dan kebajikan demi menjunjung prinsip yang ditegaskan oleh Allah SWT iaitu “hayaatun toyyibatun” suatu kehidupan yang baik sebagaimana yang termaktub dalam Surah An Nahlu ayat 97

9

19. Bagi tujuan tersebut, Jawatankuasa Kariah hendaklah bertanggungjawab dengan kelakuan ahli kariah berhubung dengan agama Islam seperti membendung aktiviti tidak bermoral dan memastikan tiada pelanggaran undang-undang syariah dalam kariah masing-masing.

Yg. Berbahagia Dato’-Dato’/Tuan-Tuan yang dirahmati Allah sekalian

20. Sehingga bulan Februari 2019, sebanyak 424 buah masjid, 280 surau solat jumaat dan 1800 buah surau di Negeri Selangor. Dengan jumlah yang saya fikir amat tinggi ini, pastinya khidmat serta kesungguhan serta keikhlasan tuan-tuan amat ditagih bagi memacu pentadbiran masjid dan surau di Negeri Selangor agar lebih lestari , holistik dan cemerlang.

21. Kerajaan Negeri akan terus memberi komitmen kepada MAIS dan JAIS dalam usaha memartabatkan pengurusan masjid di negeri ini. Pada tahun 2015, kerajaan telah meluluskan elaun tambahan sebanyak RM150.00 kepada imam-imam masjid kariah. Kemudian pada tahun 2017 kadar elaun imam dinaikkan sebanyak RM300.00. Ini menjadikan jumlah bayaran elaun imam masjid-masjid kariah yang dibayar oleh Kerajaan negeri berjumlah RM 4,003,200.00.

22. Pada tahun 2017 juga kerajaan negeri telah meluluskan bayaran insentif khas kepada nazir masjid berjumlah RM500.00 dan RM300.00 kepada pengerusi surau. Seterusnya insentif khas kepada siak masjid dan surau sebanyak RM300 pada tahun 2018.
10

23. Semasa pembentangan bajet 2019, Kerajaan Negeri telah meluluskan peruntukkan sebanyak RM1 juta untuk menaik taraf 10 buah masjid kariah kepada masjid pengurusan yang akan ditadbir sepenuhnya oleh Pengurus, Penolong Pengurus dan Pembantu Pengurus mulai 1 Julai 2019.

Dato-Dato / Tuan-tuan yang dirahmati Allah S.W.T. Sebelum mengakhiri ucapan, saya ingin berpesan pada diri saya sendiri dan tuan-tuan :

24. Pertama; marilah kita mengikhlaskan niat dalam melaksanakan kerja yang dipertanggungjawabkan bagi mendapatkan keredhaan Allah SWT dalam mengurus Rumah Allah.

25. Kedua; menjadikan integriti dan amalan tadbir urus sebagai nilai utama dalam pekerjaan dan elemen penting dalam pengurusan institusi masjid dan surau bagi memastikan kedua-dua institusi ini terus dihormati oleh masyarakat.

26. Ketiga; meningkatkan iltizam untuk bekerja bersungguh-sungguh untuk melestari pengurusan Masjid di Negeri Selangor agar hasrat untuk menjadikan masjid dan surau sebagai benteng akidah, perpaduan dan penyatuan ummah akan tercapai.

27. Keempat; menghormati apa jua keputusan , dasar dan hala tuju yang telah ditetapkan oleh MAIS dan JAIS tertutama saranan dan nasihat Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor selaku Ketua Agama Islam yang sering menitahkan agar masjid hendaklah menjadi zon
11

aman, zon kondusif beribadah, bebas daripada sebarang elemen politik kepartian dan menjadi platform penting penyatuan ummah.

28. Terima kasih, sekali lagi saya ucapkan kepada pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam menjayakan konvensyen pada hari ini. Semoga usaha murni ini akan diberi ganjaran yang sebaik-sebaiknya oleh Allah SWT.

29. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim saya dengan ini merasmikan Konvensyen Melestari Pengurusan Masjid dan Surau Negeri Selangor Tahun 2019.

Sekian. Wabillahitaufiq Wal Hidayah , Wassalamualaikum Warahmatullhi Wabarokatuh

Ucapan Dato’ MB sempena Konvensyen Melestari Pengurusan Masjid dan Surau Negeri Selangor

Ucapan YAB Dato’ Menteri Besar Selangor sempena Selangor Investors Appreciation Awards 2018

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera And Very Good Evening.

Yang Berhormat Dato’ Mohd Amin bin Ahmad Ahya

Selangor State Secretary

Yang Berhormat, Dato’ Nor Azmie Bin Diron

Selangor State Financial Officer

Yang Berhormat Dato’ Teng Chang Khim

Selangor State Executive Councillor (EXCO) for Investment, Industry and Commerce and SMEs;

Yang Berhormat, Selangor State Executive Councillors

Yang Berbahagia, Dato’ Hasan Azhari Bin Hj. Idris

Chief Executive Officer, Invest Selangor Berhad

Your excellencies, high commissioners, ambassadors and representatives from foreign high commissions and embassies

Government Head of Departments

Presidents and Representatives from Local and Foreign Business Chambers

Captains of Industries

Tan Sri-Tan Sri, Dato’-Dato’, distinguished guests, ladies and gentlemen

Media representatives

Ladies and Gentlemen,

 

First and foremost, I would like to congratulate Invest Selangor Berhadfor organising this wonderful ceremony tonight.

May I take this opportunity to thank:

 • All our investors both local and foreign for their great support towards Selangor.
 • Government departments and agencies both at the state and federal levels for their immense role in in bringing extensive investments to Selangor.
 • Malaysian Investment Development Authority (MIDA) for their full support and cooperation to Selangor State in promoting our investment programs.
 • Also appreciation to Y.B. Dato’ Teng Chang Khim, Selangor State Executive Councillor (EXCO) for Investment, Industry and Commerce and SMEs; for managing this investment portfolio and ensuring Selangor remains a golden destination for investment serving both the domestic and global market.

 

Ladies and Gentlemen,

With almost 20 years operations of Invest Selangor as the state investment promotion agency, Selangor managed to successfully attracted more than 7,600 manufacturing projects, creating more than 380,000 job opportunities in the state and country. The projects have accumulated RM191.67 billion worth of investments. In 2017 alone Selangor had contributed RM270 billion worth of Gross Domestic Product, which accounted for 23% of the entire nation’s GDP.

This proves that the Selangor State Government has a stable financial capability through the strengthening of governance aspects that produce efficient services and effective policies.

In 2018, our target was RM7 billion, and we managed to attract RM8.25 billion as at September 2018 as issued by Malaysian Investment Development Authority (MIDA)for the manufacturing sector in Selangor. Thus, this significant track record shows Selangor remained the most preferred investment destination in Malaysiawith 143 approved projects.

 

In 2019, we are targeting RM7.5 billion, a conservative forecast due to various global economic uncertainties.

The investment and industrial sectors play a major role in the growth and stability of the Selangor State economy. The implementation of investor-friendly policies and the stability of the State Government policy makes the State of Selangor a major investment destination in Malaysia.

This factor is reinforced with complete infrastructure and utilities, as well as the existence of a conducive eco-system to encourage investors to choose Selangor as their investment destination.In order to continue the growth of the investment and industrial sector in the State of Selangor, the State Government through Invest Selangor has devised a comprehensive strategy and initiatives for this purpose to be realized. These include a few industries that we emphasize:

Firstly, the Halal Industry.

On 18 December 2018, Invest Selangor organized the Town Hall program for the study and preparation for the Selangor Halal Action Plan 2018 – 2028. This is also an initiative by the Selangor State Government in developing the strategy and methods to enhance and improve the Halal industry ecosystem in the Selangor State. This Halal Industry Roadmap is the first in Malaysia and this will have a huge impact on the Halal industry in Malaysia.We are proud to be the first state in Malaysia to develop a Halal park, which we called the Selangor Halal Hub and it is located in Pulau Indah. It was set up in 2003 and has attracted asignificant number of investors in the food industry and we welcome other investors from various industries as well.

 

Secondly, the Aerospace Industry. A series of meetings and discussions with federal and state technical departments as well as industry engagement have been held to gain input in developing an Action Plan for the Selangor State Aerospace Industry. The Road Map of Malaysia’s Aerospace Industry Action Plan is the first in Malaysia; proof of Selangor’s role as the main aerospace hub in Malaysia. This Roadmap Action Plan serves as a comprehensive planning plan and is a guideline in determining the direction of development to bring the State of Selangor as the world’s number one choice for aerospace.

The state government is also involved in the aerospace meetings with the EU-Malaysia Chamber of Commerce and Industry (EUMCCI) and the Asian Business Aviation Association (AsBAA Malaysia Chapter) as well as the Selangor Aerospace Council Meeting. The Aerospace industry has now strategically formed the ‘3S’ aerospace belt in the state – Subang, Serendah and Sepang. In line with that, we have a MoU with partners including MAHB and UMW to further promote and market the 3S belt as an ASEAN regional aerospace hub as well as in attracting foreign direct investment (FDI)

 

Ladies and Gentleman,

In the November edition of The Economist, it is stated that E Commerce accounted for 2.3 trillion dollars in sale and expected to soar up to 4.5 trillion dollars by 2021. Data collected from the Statistics Department showed that e-commerce contribution to Malaysia’s gross domestic product (GDP) had increased to 6.1 per cent or 74.6 billion in 2016 compared to 5.9 per cent or 68.3 billion in 2015. Huge potential and massive impact on the economy has made E Commerce an industry that needs to be maximise by Selangor.

In 2015, we inaugurated the Selangor Information Technology and E-Commerce Council (SITEC), focusing on IT and e-commerce development. SITEC is an initiative implemented by the Selangor State Government through Invest Selangor to improve ecosystems in the e-Commerce industry. Key focus areas and efforts undertaken by SITEC include implementing an e-commerce education program, supporting and training traditional brick and mortar merchants and SMEs to take up e-Commerce as part of their business strategies through the Online 100 and Apps 100 programmes.

Online 100 aims to onboard 100 merchants to the e-commerce ecosystem, and Apps 100 aims to provide 100 mobile app stores for said merchants. SITEC also manages the Selangor Digital Creative Center (SDCC), and 11,000 sqft incubator and co-working space for startups.

As of December 2018, a total of 73 e-commerce classes were conducted since its inception in 2015, and approximately 200,000 individuals were reached out to, mainly startups, SMEs, and players in e-commerce, Smart City and technology. Over 850 apps were created for ‘Online 100’ merchants and as many as 425 Selangor retailers have been trained to be e-commerce ready under the Online 100 initiative.

 

Ladies and Gentlemen,

In terms of our globalisation and trade initiatives, the Selangor International Business Summit 2019 (SIBS 2019) is in line with our strategy to position Selangor as the Gateway to ASEAN and aspiring Global Trading Hub.

In 2018, SIBS has attracted 23,737 visitors. The annual event organized by Invest Selangor managed to record transactions worth RM 194.6 million.On the success of this event, the State Government through Invest Selangor will continue its SIBS in 2019 featuring the Selangor International Expo in its 5th year, Selangor ASEAN Business Conference 2019 and much awaited Selangor Digital Economy Convention 2019. This year, Invest Selangor will also be introducing an inaugural Selangor Innovation Expo 2019 in SIBS 2019. This new expo will focus on innovation, research papers and ideation from universities in Selangor and commercial research centres in the region. SIBS 2019 will be held from 10-13 October 2019, at the Malaysia International Trade and Exhibition Centre (MITEC), Kuala Lumpur. This program also provides opportunities for local entrepreneurs to explore overseas markets and create trade communities between Selangor and other countries and make Selangor the investment destination and trading hub for the ASEAN region.

 

Ladies and Gentlemen,

The Selangor State Government welcome all investors to invest here in Selangor. We will continue our goal to provide a business-friendly environment and ecosystem which will help investors to grow their business.

Few weeks ago, I have officiated the first vehicle line off from Toyota state of the art plant in Bukit Raja. I am delighted that the plant is equipped with the latest technology and innovation in the automotive industry. This morning, I have also witnessed another milestone for Selangor with the ground-breaking ceremony of IKEA Distribution Centre in Pulau Indah. These and more investments are testament to the success story in Selangor.

On behalf of the state Government of Selangor, I would like to once again, express my highest gratitude and appreciation to all investors for the confident and commitment to have your operation in Selangor.

I wish to congratulate all the recipients for tonight’s awards. May this award will motivate all of us to strive for greater achievements and continuously improve and move forward in a challenging global business environment.

Thank you, have a pleasant evening and achieve great success in your future.

Ucapan YAB Dato’ Menteri Besar Selangor – Selangor Investors Appreciation Awards 2018

UCAPAN YAB DATO’ MENTERI BESAR SELANGOR DI MAJLIS MENANDATANGANI PERJANJIAN TAMBAHAN KETIGA KEPADA PERJANJIAN UTAMA PENSTRUKTURAN INDUSTRI PERKHIDMATAN AIR NEGERI SELANGOR, WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR DAN PUTRAJAYA

Bismillahirrahmanirrahim

Salutation kepada :

 • YB Tuan Dr. Xavier Jayakumar, Menteri Air, Tanah dan Sumber Asli
 • YBM Tengku Zulpuri bin Raja Puji, Timbalan Menteri Air, Tanah dan Sumber Asli.
 • YB Dato’ Mohd Amin bin Ahmad Ahya, Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor.
 • YBhg Dato’ Dr. Tan Yew Chong, Ketua Setiausaha Kementerian Air, Tanah dan Sumber Asli.
 • YB Dato’ Nor Azmie Bin Diron, Pegawai Kewangan Negeri Selangor.
 • YB Exco Kerajaan Negeri Selangor.
 • YB Ahli Dewan Undangan Negeri Selangor.
 • YBhg Datuk Seri Dr. Nik Norzrul Thani Bin Nik Hassan Thani, Pengerusi Pengurusan Aset Air Berhad.
 • Suhaimi Bin Kamaralzaman, Ketua Pegawai Eksekutif, Pengurusan Air Selangor Sdn Bhd.
 • Abdul Hadi Bin Ali, Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif, Pengurusan Aset Air Berhad.
 • Ahli-ahli Lembaga Pengarah Air Selangor, PAAB, Ketua-ketua Jabatan, tetamu-tetamu jemputan, rakan-rakan media, tuan-tuan dan puan-puan sekalian.

 

Assalammualaikum & Salam Sejahtera,

Hari ini merupakan hari yang amat bermakna dalam industri perkhidmatan bekalan air di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya di mana akan termeterainya majlis menandatangani Perjanjian Tambahan Ketiga Kepada Perjanjian Utama Penstrukturan Industri Perkhidmatan Air.

Dengan termeterainya majlis menandatangani perjanjian pada hari ini, maka tercapailah hasrat untuk pengurusan industri perkhidmatan air yang holistik di bawah satu operator yang dimiliki sepenuhnya oleh Kerajaan Negeri Selangor bagi merealisasikan mutu dan kualiti perkhidmatan air yang efisien, efektif, berdaya saing dan mampan demi memelihara kepentingan negeri dan rakyat secara umum.

Sebelum ini, pengambilalihan syarikat-syarikat konsesi air yang lain termasuk, Puncak Niaga (M) Sdn Bhd, Syarikat Bekalan Air Selangor Sdn Bhd (SYABAS) dan Konsortium ABASS Sdn Bhd (ABASS) telah pun dilaksanakan semenjak penghujung 2015.

Selepas penstrukturan ini dimuktamadkan sepenuhnya termasuk dengan pengambilalihan SPLASH, Air Selangor akan menjadi operator tunggal yang akan melaksanakan aktiviti rawatan dan agihan air secara holistik dan akan dapat menumpukan perhatian sepenuhnya kepada peningkatan tahap keberkesanan dan kecekapan perkhidmatan.

Untuk makluman, kos pengambilalihan SPLASH adalah ditanggung sepenuhnya oleh Air Selangor, dengan jumlah pembiayaan sebanyak RM1.9 bilion melalui dana yang disalurkan oleh Pengurusan Aset Air Berhad (PAAB) dan baki RM650 juta akan dibayar secara ansuran selama sembilan (9) tahun.

Bagi pembiayaan yang diperolehi daripada PAAB, kaedah pembayaran semula ke atas pembiayaan tersebut akan dibuat melalui bayaran sewa pajakan tempoh jangka panjang selama 45 tahun oleh Air Selangor kepada PAAB.

Selain itu, bon dan pinjaman yang terhutang oleh syarikat-syarikat konsesi yang berjumlah lebih daripada RM8 bilion juga akan diambilalih oleh PAAB dan disusun semula ke dalam sewa pajakan jangka Panjang. Malahan, pinjaman berkaitan air yang diperolehi oleh Kerajaan Negeri daripada Kerajaan Persekutuan yang berjumlah kira-kira RM1.1 bilion juga akan disusun semula ke dalam sewa pajakan jangka panjang. Sudah tentu ini akan memberi impak yang positif di dalam menambahbaik kedudukan kewangan Kerajaan Negeri.

Kejayaan penstrukturan juga bererti bahawa semua konsesi air akan ditamatkan dan pelbagai lapisan keuntungan akan berakhir. Air Selangor akan dapat mengurangkan kos air terawat kepada kadar yang lebih munasabah dan pengurangan kos operasi ini akan memberi kesan positif terhadap kecekapan operasi Air Selangor.

Dengan muktamadnya penstrukturan ini, Air Selangor juga telah merancang perbelanjaan bagi kerja-kerja modal (CAPEX) sebanyak RM30 billion untuk tempoh 30 tahun bermula pada tahun 2019, bagi meningkatkan sistem perkhidmatan air kepada penduduk Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya.

Program bagi pelaburan CAPEX ini adalah berlandaskan pelan strategik operasi (operational strategic plans) yang telah dirangka bagi memenuhi keperluan semasa akan datang.

Perancangan bagi memuktamadkan penstrukturan perkhidmatan air di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya bukanlah sesuatu yang mudah dan telah bermula sejak tahun 2007.

Dengan itu, pihak Kerajaan Negeri Selangor melalui Pengurusan Air Selangor akan terus memberikan komitmen bagi memberikan perkhidmatan pembekalan air yang efisien, efektif, berdaya saing dan mampan demi memelihara kepentingan kepada pengguna.

Alhamdullillah dengan usaha, kerjasama dan komitmen semua pihak terutamanya dipihak Kementerian Air, Tenaga dan Sumber Asli, Kerajaan Negeri Selangor, Pengurusan Air Selangor, Pengurusan Aset Air Berhad dan semua yang terlibat secara langsung atau tidak langsung, hasrat kita untuk memuktamadkan penstrukturan perkhidmatan air di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya telah dapat dicapai. Mewakili kerajaan Negeri Selangor, saya mengambil kesempatan ini merakamkan penghargaan dan sekalung tahniah kepada semua yang terlibat.

Sekian, wassalammualikum wbt.

/ In Ucapan / By admin / Comments Off on UCAPAN YAB DATO’ MENTERI BESAR SELANGOR DI MAJLIS MENANDATANGANI PERJANJIAN TAMBAHAN KETIGA KEPADA PERJANJIAN UTAMA PENSTRUKTURAN INDUSTRI PERKHIDMATAN AIR NEGERI SELANGOR, WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR DAN PUTRAJAYA

Perutusan Ramadhan 1438H

Segala puji bagi Allah SWT dengan segala rahmat dan kasih sayangNya yang menghadirkan kepada kita kesempatan kali ini untuk bertemu lagi dengan Ramadhan, bulan yang penuh dengan barakah dan maghfirah, bulan yang memberikan seribu makna untuk hambaNya.

Imam Al-Ghazali berpesan kepada kita di dalam Kitab Asrar Saum (rahsia-rahsia puasa) dalam Ihya’ Ulumuddin bahawa tujuan utama puasa tidak lain tidak bukan adalah untuk membersihkan hati dan memupuk kembali tujuan hidup hanya kepada Allah.

Al-Ghazali juga menghuraikan bagaimana puasa ini adalah ibadah yang berbeza daripada ibadah lain. Beliau memetik sebuah hadis qudsi yang menyebut “Tiap-tiap perbuatan baik, pahalanya sepuluh kali, sampai kepada tujuh ratus kali, kecuali puasa. Kerana puasa itu adalah untukKu dan Aku akan membalasnya.”

Marilah sama-sama kita mengambil kesempatan yang agung ini untuk meningkatkan kefahaman dan amalan kita dari segenap aspek. Semoga Ramadhan kali ini dapat menjadi medan yang terbaik untuk memulihkan kerohanian kita dan menjadikan kita manusia yang berjiwa besar dan bersikap mulia.

Akhir kalam, saya mewakili keluarga besar Parti Keadilan Rakyat, Kerajaan Negeri, Pusat Khidmat Parlimen & DUN, Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK), Ahli-ahli Majlis, Pusat Wanita Berdaya (PWB) dan Penggerak Belia Tempatan (PeBT) mengalu alukan semua untuk hadir bersama memeriahkan program-program ihya ramadhan yang diaturkan sepanjang bulan barakah ini. Semoga kita peroleh kerahmatan, keampunan dan pembebasan dari neraka.

Ramadhan Kareem!

YB Amirudin Bin Shari
EXCO Kerajaan Negeri Selangor / ADN Batu Caves

Ucapan Perasmian Seminar Pendeta Za’ba: Pemikir Umat Rentas Zaman

20151006093607
Dua tokoh yang turut menyampaikan ucap tama ialah Tan Sri Muhammad Muhammad Taib dan Sasterawan Negara Datuk A Samad Said.

Nama Za’aba atau Zainal Abidin bin Ahmad telah terpahat dalam sejarah persuratan dan kebudayaan Melayu sebagai tokoh bahasa dan reformasi pemikiran di negara ini. Walaupun lebih dikenali sebagai bapa permodenan bahasa Melayu, tetapi Za’aba juga telah memberikan sumbangan yang amat besar di dalam bidang politik, ekonomi dan agama.

Melihat kembali pemikiran seorang tokoh agung tidak seharusnya menjadi kenang-kenangan nostalgia semata-mata tanpa ada wacana yang menyeluruh tentang idea-idea pokok tokoh tersebut.

Diskusi dan perbincangan pemikiran Za’aba ini juga hendaklah berlaku dengan kesedaran bahawa beliau adalah seorang tokoh yang meletakkan nilai ilmu sebagai paksi perjuangannya.

Jika tidak pemikiran Za’aba yang lahir pada 150 tahun yang lalu akan dilihat di dalam kaca mata perkauman dan cenderung dikotakkan dalam perjuangan nasionalisme yang sempit. Sedangkan pembentukan pemikiran Za’aba adalah merupakan hasil sintesis pemikiran tokoh-tokoh besar seperti Jamaluddin Al-Afghani, Syeikh Muhammad Abduh dan Syeikh Rashid Redha.

Za’aba juga menguasai bahasa Arab dan juga bahasa Inggeris. Bahkan diceritakan bahawa beliau dimarahi bapanya kerana masuk belajar ke St John Institution dengan niat untuk mempelajari bahasa Inggeris. Walaupun kemudian bapanya gembira beliau tidak bertukar menjadi Kristian bahkan menjadi pelajar terbaik di sekolah itu.

Tidak salah untuk kita mengatakan bahawa Za’aba adalah seorang tokoh melayu kosmopolitan yang membuka dirinya luas-luas kepada ilmu dari Barat atau Timur.

Beliau melanggan majalah-majalah reformis Islam yang berpengaruh ketika itu seperti al-Manar, Islamic Review, The Light dan al-Hilal dari negara-negara seperti England, Mesir dan India. Bahkan Za’aba juga telah menterjemahkan beberapa artikel daripada majalah al-Manar.

Za’aba mula mengkritik penjajah British terutamanya dalam aspek pendidikan apabila pendidikan untuk orang Melayu dirangka hanyalah untuk membolehkan pelajar menulis dan mengira sahaja bukannya pendidikan dalam maksud untuk memberikan pencerahan minda yang dapat membawa kepada perubahan sosial. Ini bagi Za’aba sengaja dilakukan oleh British untuk mengelakkan apa yang berlaku di India tatkala golongan yang berpendidikan tinggi mula membangkang mereka.

Perjuangan untuk mengangkat Bahasa Melayu merupakan aspek penting kepada nasionalisme Melayu serta perjuangan menuntut kemerdekaan. Dalam konteks Malaysia menobatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan memberi pengisian dan makna kepada kemerdekaan.

Bahasa Melayu telah memberikan negara kita identiti atau makna diri. Ini yang diyakini oleh Za’aba di saat belum Merdeka lagi. Meskipun bahasa Inggeris memainkan peranan amat besar dalam perkembangan ilmu, pendidikan, ekonomi dan diplomasi negara tetapi identiti sebuah negara baru perlu bertapak pada sejarah dan hati nurani rakyat.

Namun, Bahasa Melayu sendiri perlu melalui transformasi untuk dijadikan sebagai bahasa tinggi dan; bahasa ilmu dan kebudayaan moden yang diajarkan di universiti-universiti. Zaaba sendiri menunjukkan jalan bagaimana hasrat ini boleh dicapai. Antara karya Zaaba adalah terjemahan karya Mark Twain yang bertajuk “The Prince and the Pauper” yang menjadi buku pertama diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 1958. Za’aba juga pernah menterjemahkan sebuah kitab arab dengan tajuk “Pendapatan Perbahasan Ulama pada Kejadian Perbuatan dan Perusahaan Hamba” sebuah kita perbahasan falsafah tentang takdir dan ikhtiar manusia. Terjemahan itu dibuat untuk memenuhi permintaan gurunya Syeikh Tahir Jalaludin.

Keseriusan Za’aba untuk menghasilkan khazanah ilmu untuk orang Melayu dapat dilihat pada Kongres Bahasa Melayu yang pertama pada tahun 1952. Beliau menyeru kepada semua peserta kongres itu sama ada individu dan organisasi untuk menulis apa sahaja ilmu yang belum ada lagi dalam bahasa Melayu.

Za’aba meyakini bahawa ilmu matematik, fizik, undang-undang, falsafah, kimia, astronomi dan banyak lagi bidang ilmu, akan menjadi sebahagian daripada korpus Melayu jika bidang-bidang ini diajar dalam bahasa Melayu. Za’aba meyakini bahawa sifat bahasa Melayu yang anjal dan mudah menerima serapan itu yang akan menjadikannya sebagai bahasa ilmu-ilmu moden juga.

Apa yang dilakukan oleh Zaaba adalah mengikut jejak langkah kebudayaan yang dilalui oleh tamadun Islam. Melalui kegiatan penterjemahan yang dilakukan oleh institusi di zaman Abbasiyah yang bernama Baitul Hikmah, tamadun Islam telah memindahkan khazanah ilmu tamadun Yunani seperti sains dan falsafah ke dalam tamadun Islam. Kegiatan penterjemahan ini meletakkan asas kepada revolusi keilmuan yang menjadikan tamadun Islam tamadun yang paling gemilang di dunia pada suatu masa dahulu.

Sehingga hari ini dunia, khususnya Barat, masih menghargai dan terhutang budi dengan Islam kerana memberikan talian hayat kepada tamadun Yunani dan mengembangkan ilmu-ilmu tamadun tersebut tatkala dunia ketika ini masih di dalam kegelapan. Karya-karya filasuf Islam seperti al-Farabi, Ibn Sina, al-Ghazali dan lain-lain merupakan sumbangan Islam terhadap tamadun kemanusiaan.

Justeru itu apabila dalam pembentangan belanjawan negeri Selangor yang lalu YAB Dato’ Menteri Besar telah mengumumkan akan menyokong kegiatan penterjemahan karya ilmiah dan kebudayaan. Ini sebenarnya adalah terilham dengan kegiatan penterjemahan yang dimulakan oleh Pendita Zaaba.

Kesenjangan ilmu antara umat Islam dengan dunia industri di Barat dan di Timur memang amat lebar. Malaysia merupakan antara negara-negara Islam yang termaju. Tetapi kita berada jauh di belakang dengan Jepun dan Korea Selatan.

Akhir kalam, membaca dan berwacana tentang Pendita Za’aba ini seharusnya memberikan keinsafan kepada kita untuk melihat bagaimana mereka inilah yang merintis jalan kepada pembentukan bangsa dan negara ini. Batu-batu asas yang diletak inilah yang melahirkan generasi kita pada hari ini.

Terima kasih.

6 Oktober 2015, Selasa
di Auditorium Dewan Jubli Perak, Bangunan Sultan Abdul Aziz,

UCAPAN PERASMIAN DI SELANGOR CYBER GAMES 2014

Tuan-tuan, puan-puan dan para peserta.

1. Saya ingin mengambil kesempatan dalam ucapan saya yang pendek ini untuk mengucapkan tahniah kepada semua yang terlibat untuk menjayakan Selangor Cyber Games buat pertama kalinya. Daripada tim urusetia, pihak penaja, Mineski,, Encorp The Strands, pihak MBPJ dan juga sudah tentu para peserta yang hadir pada hari ini.

2. Kita merasa bangga kerana pada hari ini juga bersama-sama dengan kita adalah pasukan-pasukan yang telah mengharumkan nama negara di kejohanan e-sukan di peringkat antarabangsa seperti Invasion, Team Malaysia dan juga G-Guard.

3. Ada pihak yang mempersoalkan kenapa kerajaan negeri perlu menyokong aktiviti e-sukan ini. Saya tidak menafikan adanya unsur yang tidak sihat dikaitkan dengan online games ataupun sebarang e-sukan yang lain. Tetapi pada saya ada banyak aspek positif lain yang perlu ditonjol di dalam bidang ini.

4. Online Games telah menjadi sebuah industri yang begitu besar di serata dunia. Menurut satu laporan majalah Forbes, menjelang tahun 2017 industri game dunia dijangka akan bernilai keseluruhannya sebanyak RM286 bilion.

5. Justeru itu, ini menunjukkan bahawa banyak peluang dan potensi dapat dikembangkan di dalam bidang ini. Bukan sahaja hanya bermain permainan online ini untuk mendapat hadiah tetapi juga banyak yang boleh dipelajari dari aspek pengurusan dan perniagaan. Selain itu juga kita juga perlu menggalakkan kreativiti sehingga kita mampu menghasilkan permainan-permainan digital online mahupun apps yang berkualiti.

6. Kerajaan Negeri Selangor di bawah pimpinan YAB Mohamed Azmin Ali mengangkat konsep Negeri Pembangunan atau development state yakni sebuah konsep kemajuan secara holistic. Kerajaan Negeri juga akan sentiasa melaksanakan program-program dan dasar yang dapat mengembangkan potensi generasi muda dan belia dalam pelbagai bidang kreatif sesuai dengan perkembangan teknologi dan peredaran zaman.

7. Sebelum saya mengakhiri ucapan saya mewakili Kerajaan Negeri Selangor mengucapkan tahniah dan selamat bersaing di dalam kejohanan Selangor Cyber Games 2014 ini. Terima kasih.