Teks Ucapan Dato’ Menteri Besar Selangor sempena Hari Ulangtahun ke-47 RELA peringkat negeri Selangor

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamuálaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.

YBhg Ketua Pesuruhjaya RELA Zulkifli bin Abidin Ketua Pengarah RELA Malaysia

Yberusaha Tuan Nor Zahidi Bin Abdul Rahman Pengarah RELA Negeri Selangor

Ketua-Ketua Jabatan

Pegawai-pegawai kanan Jabatan

Barisan pengurusan tertinggi RELA

Dato’-Dato’, Datin-Datin, Pegawai-pegawai RELA Malaysia, Ahli-ahli Kehormat dan Bersekutu RELA, Anggota-anggota RELA, Tuan-tuan dan Puan-puan yang saya hormati sekalian.

1. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan segala puji dan syukur ke hadrat Allah SWT kerana dengan limpah kurnia dan izin-Nya jua kita dapat bersama-sama berhimpun pada hari ini untuk meraikan Sambutan Hari Ulang Tahun Ke-47 Jabatan Sukarelawan Malaysia Peringkat Negeri Selangor. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan Selamat Hari Ulang Tahun kepada seluruh warga RELA Malaysia di serata pelosok tanah Selangor yang tercinta ini.

2. Sejak penubuhannya pada 11 Januari 1972, RELA Malaysia telah menempuh pelbagai cabaran, dan sehingga ke hari ini masih lagi utuh berdiri dan berkembang dengan majunya. Bermula dengan Pasukan Home Guard, yang mengembleng tenaga sukarelawan di seluruh negara bagi membantu kerajaan menangani masalah pengganas komunis, pasukan ini telah berkembang menjadi sebuah Jabatan yang menguruskan tenaga sukarelawan seramai 3.1 juta anggota. Syabas dan tahniah saya ucapkan kepada seluruh warga RELA Selangor!

3. Tema sambutan Hari Ulang Tahun pada tahun ini iaitu “Dari Rakyat, Bersama Rakyat, Untuk Rakyat” adalah sangat bertepatan dengan peranan dan fungsi RELA Selangor. Kewujudan pasukan ini adalah untuk memberi ruang kepada seluruh warga Malaysia untuk bersama-sama menyumbang bakti kepada masyarakat dan negara dalam mempertahankan tanah air tercinta dan juga menjaga kesejahteraan serta keamanan setempat. Untuk itu, saya ucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada seluruh warga RELA Selangor yang sanggup menyahut seruan dan cabaran ini.

RELA SELANGOR.: PANDANGAN KE HADAPAN

Saudara dan saudari yang saya hormati sekalian,

4. Kita semakin menghampiri sasaran wawasan negara kita untuk menjadi sebuah negara maju. Namun, walau bagaimana pesat sekalipun kemajuan negara, jika ia tidak diisi dengan masyarakat yang bertanggungjawab dan berpekerti mulia, kemajuan yang kita capai adalah ibarat pokok besar yang lebat daunnya di luar tetapi berlohong di dalam. RELA Selangor mempunyai peranan yang besar dalam mengisi makna sebuah negara maju yang telah lama kita nantikan.

5. Melalui wadah RELA Selangor, jaringan aktiviti kesukarelawanan yang dianjurkan oleh jabatan ini boleh menyemarakkan sifat kebertanggungjawaban dan keprihatinan masyarakat Selangor. Semangat bergotong-royong boleh disemarakkan melalui programprogram Khidmat Bakti RELA. Pelaksanaan pelbagai program yang bertujuan untuk mengekal dan menjamin kesejahteraan penduduk setempat seperti membaik pulih dan membersihkan rumah-rumah ibadat, pusat-pusat tahfiz dan rumah-rumah orang kurang berkemampuan yang daif dan uzur serta bergotong-royong membersihkan sarang-sarang penagihan dadah, pembiakan nyamuk serta kawasan terbiar di kampungkampung dan perumahan awam wajar dirancakkan lagi dengan penglibatan komuniti setempat. Saya percaya sifat kebertanggungjawaban terhadap kesejahteraan masyarakat setempat boleh diterapkan melalui program-program yang dianjurkan oleh RELA.

6. Selain itu, RELA Selangor juga mampu menjadi pemangkin kepada aktiviti-aktiviti pencegahan jenayah bersama komuniti dalam usaha mengurangkan kejadian jenayah. Alhamdulilah, pada tahun lalu, Jenayah Indeks Per 100,000 Penduduk Selangor mencatatkan penurunan sebanyak 11.9 peratus atau 11,949 kes kepada 88,662 kes berbanding nilai ambang yang ditetapkan iaitu 100,611 kes. Saya juga difahamkan bahawa pada tahun lepas anggota-anggota RELA telah berjaya melaksanakan 17,397 rondaan keselamatan secara sukarela di seluruh Selangor dalam usaha mencegah jenayah di kawasan setempat. Ini adalah satu usaha murni yang patut diteruskan dengan penglibatan komuniti setempat untuk bersama-sama menggalas peranan dan tanggungjawab memastikan insiden-insiden jenayah di Selangor ini terus berkurangan.

7. Dalam memelihara kesejahteraan dan keselamatan masyarakat setempat, peranan para pegawai dan anggota RELA Selangor perlu dikembang luaskan lagi dengan penglibatan bersama agensi-agensi lain dalam menguruskan insiden-insiden bencana dan kecemasan. Anggotaanggota RELA berupaya menjadi pasukan yang paling awal tiba di tempat kejadian sebelum ketibaan pasukan Polis, Bomba atau ambulans kerana anggota RELA berada di mana-mana sahaja. Meskipun, telah termaktub dalam Arahan Majlis Keselamatan Negara No. 20 peranan RELA Malaysia dalam pengurusan bencana negara, tanggungjawab tersebut perlu diperluaskan skopnya dalam usaha melicinkan pengurusan mangsa bencana. Justeru, usaha pemerkasaan dan pembangunan keupayaan pegawai serta anggota RELA hendaklah sentiasa ditingkatkan supaya mereka mampu menggalas tanggungjawab dan peranan penting ini.

8. Selain itu, anggota RELA Selangor yang datang daripada pelbagai latar belakang kaum, agama dan budaya adalah rencah utama kekuatan jabatan ini. RELA Selangor merupakan natural melting pot dalam menyatu padukan rakyat Selangor. Saya berharap semangat kekitaan dan amalan perkongsian antara kaum yang telah lama diamalkan oleh jabatan ini akan terus subur supaya perpaduan dan keharmonian negara dapat dikekalkan.

9. Tidak lupa juga penglibatan orang muda dalam aktiviti kesukarelawanan juga perlu ditingkatkan. Mereka ini adalah pewaris negara. Semangat kesukarelawanan haruslah disematkan di sanubari anak-anak muda kita untuk memastikan semangat ini tidak hilang ditelan arus peredaran zaman. Mereka inilah yang akan mengisi dan mencorakkan masa depan negara.

10. Sehubungan ini, saya mengucapkan syabas kepada RELA Selangor yang telah bertapak di institusi pengajian tinggi awam dan swasta di seluruh Selangor menerusi penubuhan Briged RELA Siswa Siswi atau RELASIS. Ini merupakan satu inisiatif yang amat baik dalam usaha untuk melebarkan jaringan aktiviti kesukarelawanan berteraskan keselamatan kepada anak-anak muda kita. Saya berharap Briged RELASIS dapat dikembangkan lagi ke semua institusi pengajian tinggi awam di seluruh negeri Selangor.

PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI DAN ANGGOTA RELA MALAYSIA

11. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan setinggitinggi penghargaan kepada warga RELA di seluruh Selangor kerana bersedia memikul tugas dan peranan kesukarelawanan yang berpaksikan keselamatan ini. Pakaian seragam yang tuan-tuan dan puan-puan sarung itu adalah bukti komitmen anda semua untuk berjuang bersama-sama pasukan keselamatan negara dalam mempertahankan tanah air yang tercinta ini dan berbakti kepada masyarakat. Jika pasukan keselamatan itu tulang belakang keamanan negara, andalah sendinya.

PENUTUP

12. Sekali lagi saya mengucapkan Selamat Menyambut Hari Ulang Tahun RELA yang ke-47 kepada seluruh warga RELA Selangor. Akhir kata, dengan lafaz yang mulia, Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan penuh rasa syukur dan sukacitanya merasmikan Majlis Sambutan Hari Ulang Tahun RELA ke-47 Peringkat Negeri Selangor.

Wabillahi al-taufik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

 

Ucapan Dato’ Menteri Besar Selangor sempena Konvensyen Melestari Pengurusan Masjid dan Surau Negeri Selangor

Yang Amat Dihormati Sahibus Samahah Dato’ Setia Hj. Mohd Tamyes Bin Abdul Wahid Dato’ Seri Utama Diraja Mufti Selangor

Yg. Berusaha, Puan Salwana Binti Ahmad Dahalan, Timbalan Pengarah (Operasi) Jabatan Agama Islam Selangor

Yang Berhormat Tuan Mohd Zawawi Bin Hj Ahmad Mughni Pembantu EXCO Hal Ehwal Agama Islam dan Pendidikan Negeri Selangor

Yang Dihormatkan Orang-Orang Besar Daerah

Yang Berusaha Ketua-Ketua Penolong Pengarah Jabatan Agama Islam Selangor

Sahibul Fadhilah Ustaz Mohd Farhan Bin wijaya Imam Besar Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah

Ashabul Fadhilah, Pegawai-Pegawai Tadbir Agama Islam Daerah

Seterusnya Dato’-Dato’ dan tuan-tuan para peserta konvensyen yang dirahmati Allah S.W.T sekalian.

3

1. Saya mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran ke hadrat Allah S.W.T serta selawat kepada baginda Rasul S.A.W kerana dengan limpah inayah serta keizinannya saya diberi kesempatan untuk hadir bertemu Dato’-Dato’, tuan-tuan dalam Program Konvensyen Melestari Pengurusan Masjid Dan Surau Negeri Selangor.

2. Pada kesempatan ini saya ingin merakam ucapan tahniah dan penghargaan kepada sekalian nazir dan pegawai-pegawai masjid yang telah dilantik untuk sesi 2019-2021. Insya-Allah mulai Julai 2019, pihak MAIS dan JAIS akan mengendalikan pula Mesyuarat Agung Khas Pemilihan Pengerusi dan Ahli Jawatankuasa Surau Negeri Selangor untuk sesi tahun 2020-2022.

Dato’-Dato’ / Tuan-Tuan yang dirahmati Allah sekalian

3. Konvensyen pada hari ini menepati hasrat dan aspirasi Kerajaan Negeri Selangor yang beriltizam dan terus komited dalam menjunjung prinsip tadbir urus yang cekap, telus dan berintegriti. Kerana itu saya turut terpanggil untuk hadir dalam program yang sangat besar ertinya pada hari ini untuk berkongsi hasrat dan hala tuju Kerajaan Negeri ke arah membudayakan pengurusan masjid dan surau yang berintegriti, lestari dan efisyen.

4

4. Saya bersyukur ke hadrat Allah SWT kerana cita-cita Kerajaan Negeri untuk memastikan pembangunan negeri sejajar dengan prinsip Maju Bersama dan terkehadapan sebagai suatu Smart State yang lestari telah mula dibincangkan oleh kepemimpinan masyarakat serta organisasi di peringkat akar umbi.

5. Ini termasuklah agenda untuk mentransformasikan pengurusan masjid dan surau di Negeri Selangor agar lebih dinamik, efektif dan kondusif dalam memberi perkhidmatan kepada ahli kariah. Era globalisasi dan era digital yang sedang dilalui menuntut semua kepemimpinan masjid dan surau untuk melihat cabaran pengurusan masjid dan surau dalam konteks yang lebih luas, terbuka dan dengan fikiran yang positif.

6. Oleh kerana itu, saya ingin menegaskan bahawa pengurusan masjid dan surau perlu ditadbir dengan penuh komitmen dan fokus oleh seluruh ahli jawatankuasa untuk mengangkat institusi masjid dan surau sebagai medium pembangunan ummah.

7. Ke arah ini, jawatankuasa hendaklah memastikan masjid dan surau sentiasa peka dengan tanggungjawab sosial kepada ahli kariah, berdamping dengan semua lapisan masyarakat termasuklah menyantuni golongan kelainan upaya serta merancang program pengimarahan yang bersepadu, konsisten, berjadual dan yang berteraskan “result oriented”. Ini adalah mustahak agar kita merancang program-program yang mempunyai hala tuju dan berdampak tinggi.
5

8. Sebagai sebuah negeri pintar, masjid dan surau merupakan bahagian penting pelaksanaan internet of things sekaligus menjadikan penggunaan kemudahan teknologi “updated” merupakan suatu yang aula. Kemudahan ini boleh digunakan untuk mengemaskini daftar ahli kariah, kemudahan bersedekah, berwakaf dan berinfak, berkongsi program-program ilmu, pengurusan kewangan dan penyampaian maklumat.

9. Sementara itu, penggunaan medium komunikasi yang canggih akan dapat digunakan untuk menyebarkan dakwah Islam kepada segenap lapisan masyarakat. Oleh itu jadikanlah ayat 25 Surah Yunus sebagai panduan. Ayat tersebut yang berbunyi:

ٍ يم ِقَتْسُّ م ٍ اط َر ِ ص ٰىَلِ إ ُ اء َشَ ن ي َ ي م ِدْهَيَ و ِم َ السهلَ ِ ارَ د ٰىَلِ و إ ُعْدَ ي ُ اللَّه َ – و

(Dan Allah menyeru manusia ke tempat kediaman yang selamat/aman/salam, dan memberi hidayah-Nya kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya ke jalan yang lurus.)

10. Janganlah sesekali kita alpa bahawa Allah menyeru kita kepada Darul Salam, negeri aman tenteram, Islam dan Salam itu berasal dari suatu kata akar yang sama. Pada masa yang sama ingatlah bahawa Ehsan yang terikat kemas dengan Negeri Selangor dan istilah perkataan Hasan atau Keindahan juga dari kata akar yang sama. Kerana itu kesungguhan kita berdakwah mestilah didasari semangat keamanan dan keindahan bukannya kebencian dan perpecahan.
6

Hadirin yang dikasihi sekalian,

11. Kemudahan dan prasarana fizikal masjid perlu dipertingkat agar mampu menggalas fungsi sebagai pusat komuniti setempat dan pusat riadah. Persekitarannya juga menitikberatkan aspek kebersihan dan keindahan yang akan menggamit serta memukau hati jemaah untuk hadir mengimarahkan masjid sebagai rumah kedua para jemaah.

12. Suasana inilah yang ditunggu-tunggu dan dinanti-nantikan oleh pihak Kerajaan Negeri, MAIS dan JAIS untuk berlaku ledakan serta anjakan transformasi pengurusan masjid dan surau di era baru alaf 21 yang amat mencabar, kompleks dan rencam.

13. Penganjuran konvensyen seperti ini, begitu juga dengan wujudnya Peraturan-Peraturan Masjid dan Surau (Negeri Selangor) Tahun 2017, disamping Garis Panduan dan pekeliling yang dikeluarkan oleh MAIS dan JAIS adalah untuk memastikan pengurusan masjid dan surau dapat dipimpin untuk mencapai tahap pengurusan masjid lestari yang diharapkan.

Yg. Berbahagia Dato’-Dato’/Tuan-Tuan yang dirahmati Allah sekalian

14. Pada saat dan ketika yang sungguh mencabar ini dimana setengahtengah tempat masyarakat terus berpolimik dan berkonflik disebabkan perbezaan pandangan politik, perbezaan pandangan hukum dan isu-isu khilafiyah, doktrin kumpulan-kumpulan
7

yang difatwakan menyeleweng oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor dan isu-isu keruntuhan etika serta akhlak Muslim. Semua ini menuntut kesabaran serta komitmen tinggi dalam kalangan pegawai-pegawai masjid dan surau untuk melipat gandakan usaha disamping mendukung tanggungjawab besar yang diamanahkan oleh Allah SWT.

15. Untuk memastikan pengurusan masjid dan surau lestari, penghayatan tadbir urus berintegriti dalam institusi masjid dan surau menjadi lebih penting. Pertama; kerana institusi masjid surau merupakan rumah Allah yang dijamin kemuliaannya disisi Allah. Kedua; Pengurusan Masjid dan surau merupakan cerminan pola kehidupan sesebuah komuniti masyarakat. Ketiga; aura kekuatan, kesungguhan serta keikhlasan para anggota jawatankuasa dalam mengurus masjid akan dirasai oleh denyut nadi masyarakat yang akan mendorong mereka untuk bersama dalam aktiviti masjid. Jika para pentadbir masjid dan suraunya baik maka akan terpancar kehidupan masyarakat yang saling bersatu padu dan saling hormat menghormati. Ketiga, Penegasan serta perintah Allah S.W.T dalam Surah At Taubah Ayat 18 :

َ اة َ ى الزهك َ آت َ و َة َ الصهلَ َ امَقَأَ و ِرِخ ْ الْ ِمْوَيْال َ و ِ اللَّه ِ ب َنَ آم ْنَ م ِ اللَّه َدِ اج َسَ م ُرُمْعَ ا ي َ نهم ِ إ َ ين ِدَتْهُمْ ال َنِ وا م ُ ون ُكَ ن ي َ أ َكِئَٰول ُ أ ٰىَسَعَ ف ۖ َ لَّه اللَّه ِ إ َشْخَ ي ْمَلَ و

8

Maksudnya ; “Hanyasanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian,serta tetap mendirikan solat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada sesiapapun kecuali kepada Allah. Maka merekalah orang yang diharapkan dan termasuk golongan yang akan mendapat petunjuk”

16. Saya amat mengharapkan agar institusi masjid dan surau terus mampu membingkai muafakat dalam kalangan ummah selain melahirkan masyarakat yang berpegang teguh kepada dasar akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.

17. Saya juga menggesa agar institusi masjid dan surau mampu melahirkan “ummatan Wasata” iaitu umat yang cemerlang tetapi mengamalkan prinsip kesederhanaan dalam kehidupan mereka. Tidak ekstrim dalam tindak tanduk dan tidak angkuh atau sombong.

18. Sebaliknya menjadi golongan yang ikhlas dalam melaksanakan segala amal maaruf dan kebajikan demi menjunjung prinsip yang ditegaskan oleh Allah SWT iaitu “hayaatun toyyibatun” suatu kehidupan yang baik sebagaimana yang termaktub dalam Surah An Nahlu ayat 97

9

19. Bagi tujuan tersebut, Jawatankuasa Kariah hendaklah bertanggungjawab dengan kelakuan ahli kariah berhubung dengan agama Islam seperti membendung aktiviti tidak bermoral dan memastikan tiada pelanggaran undang-undang syariah dalam kariah masing-masing.

Yg. Berbahagia Dato’-Dato’/Tuan-Tuan yang dirahmati Allah sekalian

20. Sehingga bulan Februari 2019, sebanyak 424 buah masjid, 280 surau solat jumaat dan 1800 buah surau di Negeri Selangor. Dengan jumlah yang saya fikir amat tinggi ini, pastinya khidmat serta kesungguhan serta keikhlasan tuan-tuan amat ditagih bagi memacu pentadbiran masjid dan surau di Negeri Selangor agar lebih lestari , holistik dan cemerlang.

21. Kerajaan Negeri akan terus memberi komitmen kepada MAIS dan JAIS dalam usaha memartabatkan pengurusan masjid di negeri ini. Pada tahun 2015, kerajaan telah meluluskan elaun tambahan sebanyak RM150.00 kepada imam-imam masjid kariah. Kemudian pada tahun 2017 kadar elaun imam dinaikkan sebanyak RM300.00. Ini menjadikan jumlah bayaran elaun imam masjid-masjid kariah yang dibayar oleh Kerajaan negeri berjumlah RM 4,003,200.00.

22. Pada tahun 2017 juga kerajaan negeri telah meluluskan bayaran insentif khas kepada nazir masjid berjumlah RM500.00 dan RM300.00 kepada pengerusi surau. Seterusnya insentif khas kepada siak masjid dan surau sebanyak RM300 pada tahun 2018.
10

23. Semasa pembentangan bajet 2019, Kerajaan Negeri telah meluluskan peruntukkan sebanyak RM1 juta untuk menaik taraf 10 buah masjid kariah kepada masjid pengurusan yang akan ditadbir sepenuhnya oleh Pengurus, Penolong Pengurus dan Pembantu Pengurus mulai 1 Julai 2019.

Dato-Dato / Tuan-tuan yang dirahmati Allah S.W.T. Sebelum mengakhiri ucapan, saya ingin berpesan pada diri saya sendiri dan tuan-tuan :

24. Pertama; marilah kita mengikhlaskan niat dalam melaksanakan kerja yang dipertanggungjawabkan bagi mendapatkan keredhaan Allah SWT dalam mengurus Rumah Allah.

25. Kedua; menjadikan integriti dan amalan tadbir urus sebagai nilai utama dalam pekerjaan dan elemen penting dalam pengurusan institusi masjid dan surau bagi memastikan kedua-dua institusi ini terus dihormati oleh masyarakat.

26. Ketiga; meningkatkan iltizam untuk bekerja bersungguh-sungguh untuk melestari pengurusan Masjid di Negeri Selangor agar hasrat untuk menjadikan masjid dan surau sebagai benteng akidah, perpaduan dan penyatuan ummah akan tercapai.

27. Keempat; menghormati apa jua keputusan , dasar dan hala tuju yang telah ditetapkan oleh MAIS dan JAIS tertutama saranan dan nasihat Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor selaku Ketua Agama Islam yang sering menitahkan agar masjid hendaklah menjadi zon
11

aman, zon kondusif beribadah, bebas daripada sebarang elemen politik kepartian dan menjadi platform penting penyatuan ummah.

28. Terima kasih, sekali lagi saya ucapkan kepada pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam menjayakan konvensyen pada hari ini. Semoga usaha murni ini akan diberi ganjaran yang sebaik-sebaiknya oleh Allah SWT.

29. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim saya dengan ini merasmikan Konvensyen Melestari Pengurusan Masjid dan Surau Negeri Selangor Tahun 2019.

Sekian. Wabillahitaufiq Wal Hidayah , Wassalamualaikum Warahmatullhi Wabarokatuh

Ucapan Dato’ MB sempena Konvensyen Melestari Pengurusan Masjid dan Surau Negeri Selangor

Kenyataan Media berkenaan Tragedi Christchurch

PRESS RELEASE

15th March 2019

I am deeply saddened and shocked by the mosque shooting in Christchurch, New Zealand.

This despicable, cowardly attack must be condemned as it is an assault on humanity and seeks to create division amongst people of different faiths.

In such times, voices of moderation need to stand together to denounce violence fueled by militancy. Extremism has no place in our society.

I stand in solidarity with all New Zealanders, especially the victims and families of this vicious attack.

I encourage all Malaysians in Christchurch to remain calm and seek assistance from the local embassy if required until the current situation betters.

Amirudin Shari

Chief Minister of Selangor

Christchurch Shooting

Perutusan Hari Wanita Sedunia

PERUTUSAN HARI WANITA SEDUNIA

8hb Mac 2019

Saya mengucapkan Selamat Hari Wanita kepada seluruh kaum wanita khususnya di Negeri Selangor Darul Ehsan, sempena Hari Wanita Sedunia 2019.

Sambutan tahun ini merupakan panggilan kepada seluruh masyarakat untuk mengingati perjuangan dan pengorbanan selama berpuluh tahun untuk menegakkan keadilan bagi semua wanita.

Pada Hari Wanita Sedunia tahun 1917, kira-kira 150,000 wanita telah berkumpul di Znamenskaya Square, Rusia, bagi menuntut hak mengundi mereka untuk turut bersama dalam proses demokrasi. Tujuh hari selepas demonstrasi tersebut, suara mereka berjaya didengar dan wanita berhak mengundi di sana.

Selepas Hari Wanita Sedunia pertama pada tahun 1911, proses menuntut hak wanita menunjukkan bahawa masa depan bagi kaum wanita amat cerah.

Di Malaysia juga, kita telah melihat bahawa proses perkembangan ini dari tahun 1985, dengan adanya Dasar Kebangsaan untuk Wanita. Pencapaian wanita di Malaysia amat membanggakan merentasi pelbagai aspek dari sukan, politik dan pentadbiran, perniagaan dan pendidikan. Wanita terus menjadi peneraju ibarat obor yang menyuluh kepada kejayaan.

Di Selangor, Kerajaan Negeri mengangkat agenda memartabat wanita sebagai keutamaan. Selangor terus berbangga menjadi satu-satunya negeri yang mempunyai 30 peratus penglibatan wanita dalam badan eksekutif iaitu Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, selaras dengan tema Hari Wanita Sedunia tahun ini iaitu #BalanceforBetter. Kerajaan Negeri juga terus menterjemah agenda mengangkat martabat wanita menerusi pelbagai program seperti Kasih Ibu Smart Selangor (KISS), penubuhan Institut Wanita Berdaya (IWB) dan Pusat Wanita Berdaya (PWB) di setiap 56 DUN di Selangor.

Saya percaya bahawa peranan wanita tidak harus terbatas kepada aspek kekeluargaan sahaja tetapi terus membugar menjadi pembuat keputusan dan pelaksana polisi dalam politik dan ekonomi.

Justeru, pada tahun ini kita telah menunjukkan komitmen melalui dasar Kerja Dari Rumah ataupun ‘Work From Home’, di mana penerima-penerima program Kasih Ibu Smart Selangor boleh terlibat secara aktif dalam membina syarikat mikro sendiri untuk menjana pendapatan, bukan dikekang dari penglibatan ekonomi hanya kerana tanggungjawab menjaga anak.

Dasar inovatif sebegini akan dikembangkan dalam semua aspek kerajaan kerana tema #BalanceforBetter menyeru kita bahawa wanita adalah pemimpin hari ini juga penentu masa hadapan yang lebih cerah.

Melalui pusat-pusat Institut Wanita Berdaya, saya melihat ruang untuk memartabatkan wanita dari segenap aspek bagi mencapai tahap kesaksamaan antara gender dan menolak diskriminasi dari semua aspek.

Pembangunan wanita perlu menjadi asas kepada semua dasar pembangunan negara dari segi politik, ekonomi mahupun sosial untuk memartabatkan peranan wanita di Malaysia.

Selamat Hari Wanita 2019!

YAB Tuan Amirudin Shari Dato’ Menteri Besar Selangor

Perutusan Hari Wanita Sedunia

Menjunjung Kasih Titah DYMM Sultan Selangor

KENYATAAN MEDIA

5hb Mac 2019

Saya menjunjung kasih titah Duli Yang Maha Mulia Sultan Sharafuddin Idris Shah Alhaj ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alhaj berhubung isu penghinaan terhadap junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Titah DYMM Sultan Selangor tersebut dizahirkan seusai perbincangan Mesyuarat Dewan di-Raja Selangor pada 4 Mac 2019.

Sehubungan itu saya menzahirkan segenap sokongan dan menjunjung kasih titah DYMM Sultan Selangor dan menggesa semua pihak agar menginsafi serta akur akan titah Tuanku Sultan Selangor.

Perbuatan menghina keperibadian Rasulullah SAW adalah satu tindakan jelik yang akan menjejaskan keharmonian serta perpaduan di negara ini.

Justeru saya mengulangi pendirian saya baru-baru ini yang mengecam sekeras-kerasnya segala bentuk penghinaan kepada Nabi Muhammad SAW. Perbuatan ini harus dihentikan serta-merta agar tidak mendatangkan kejadian yang tidak diingini sehingga mengugat kesentosaan negeri.

Manakala itu DYMM Tuanku turut mengingatkan umat Islam agar tidak mencemuh agama dan kepercayaan orang bukan Islam.

Saya menggesa pihak berkuasa termasuklah Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Peguam Negara untuk mengambil tindakan sewajarnya terhadap pihak yang tidak bertanggungjawab dalam isu ini.

YAB Tuan Amirudin Shari Dato’ Menteri Besar Selangor

Menjunjung Kasih Titah DYMM Sultan Selangor v.2

Kenyataan Media Dato’ Menteri Besar Selangor berkenaan Kuil Seafield

KENYATAAN MEDIA
14 Februari 2019

Merujuk kepada keputusan Mahkamah Tinggi Shah Alam bertarikh 13 Februari 2019 oleh YA Datuk Wong Kian Kheong berkenaan isu Kuil Sri Maha Mariamman, Seafield USJ 25 Selangor. Kerajaan Negeri Selangor mengambil maklum penghakiman tersebut yang membatalkan saman untuk menghalang pemindahan kuil dari tapaknya.

Justeru Kerajaan Negeri Selangor menggesa semua pihak yang terlibat untuk menghormati dan mematuhi keputusan penghakiman bagi menjamin ketenteraman awam dan keluhuran undang-undang.

Kerajaan Negeri Selangor bersedia bekerjasama dengan semua pihak bagi mematuhi dan melaksanakan keputusan penghakiman dan akan mengambil segala langkah yang perlu bagi menjamin kesentosaan Negeri Selangor Darul Ehsan.

YAB Tuan Amirudin bin Shari

Dato’ Menteri Besar Selangor.

Kenyataan Media Dato’ Menteri Besar Selangor – Kuil

Press Release by Dato’ Menteri Besar Selangor on Seafield Temple Issue

PRESS RELEASE

14th February 2019

With regards to a Shah Alam High Court decision dated 13 February 2019 by judge YA Datuk Wong Kian Kheong on the issue of Sri Maha Mariamman Temple, Seafield USJ 25 Selangor, the Selangor State Government takes note of the ruling that dismissed the bid to stop the relocation of the said temple.

Therefore the Selangor State Government urges all parties involved to respect and abide by the court’s decision to ensure public order and uphold the rule of law.

The State Government is ready to work with all parties involved to comply and implement the decision of the court and will take all necessary measures to guarantee peacefulness of Selangor Darul Ehsan.

YAB Tuan Amirudin bin Shari Chief Minister of Selangor

Press Release by Dato’ Menteri Besar Selangor – Seafield Temple

Perutusan Tahun Baru Cina 2019

Saya mengucapkan Selamat Tahun Baru Cina kepada seluruh masyarakat Tionghua khususnya di Negeri Selangor Darul Ehsan. Sambutan Tahun Baru kali ini amat bersejarah kerana ia merupakan kali pertama perayaan ini diraikan di era Malaysia Baharu selepas Pilihanraya 9hb Mei tahun lalu.

Sudah pasti rakyat Malaysia meletakkan harapan besar kepada Pakatan Harapan termasuklah Kerajaan Selangor untuk melaksanakan segala pembaharuan dan perubahan yang dijanjikan. Kini adalah waktu untuk bekerja. Bekerja lebih kuat untuk rakyat Malaysia.

Rakyat Malaysia mengerti bahawa proses transisi dari sebuah kerajaan kleptokrat kepada suatu Kerajaan Reformasi bukanlah mudah. Namun, ini bukanlah alasan kepada pimpinan HARAPAN termasuklah diri saya sendiri untuk bersikap sambil lewa serta masih gugup mentadbir. Masa mencemburui kita. Mandat yang diamanahkan rakyat harus dipikul dengan penuh tanggungjawab.

Kita di Negeri Selangor boleh dikira bertuah kerana telah memulakan proses pembaharuan ini semenjak tahun 2008 lagi. Segala tohmahan yang dilemparkan sejak 10 tahun lalu telah dijawab dengan pelaksanaan dasar-dasar yang mensejahterakan negeri dan rakyat Negeri Selangor Darul Ehsan. Justeru pada pilihanraya yang lalu, rakyat negeri ini telah memberikan suatu kemenangan yang besar kepada HARAPAN.

Oleh kerana itu demi memaknai kemenangan tersebut, Belanjawan 2019 turut menumpukan kepada dasar memacu ekonomi negeri dengan membangunkan sepuluh kluster yang dinamakan Gugusan Ekonomi Negeri Selangor. Inisiatif ini berhasrat untuk merungkai dan melancarkan segenap potensi yang ada pada setiap lokaliti agar ekonomi tempatan dapat dilonjakkan sekaligus mencipta lebih banyak peluang pekerjaan dan perniagaan. Di antara gugusan tersebut adalah Gugusan Aeroangkasa di Subang dan KLIA, Gugusan Pendidikan di Gombak dan Bangi serta Gugusan Agro-Eko-Pelancongan di Sekinchan dan Sabak Bernam.

Walaubagaimanapun kesemua perancangan ini hanya dapat dilaksanakan jika seluruh rakyat Selangor bersatu-padu menjayakannya. Sempena Tahun Baru Cina ini saya mengajak seluruh rakyat untuk menghayati kemajmukan budaya yang wujud di Negeri Selangor demi kesejahteraan dan kemakmuran negeri kita.

Kepada Masyarakat Tionghua, saya berharap sambutan kali ini diraikan dengan penuh kebahagiaan dan kegembiraan.

Xin Nian Kuai Le, Kung Hey Fat Choi.

Xin Nian Jin Bu, Fu Shou Shuang Quan

YAB Tuan Amirudin Shari Dato’ Menteri Besar Selangor

Perutusan Tahun Baru Cina 2019

Transkrip Ucapan YAB Dato’ Menteri Besar Selangor sempena Perhimpunan Bulanan Penjawat Awam Selangor Januari 2019

Assalamualaikum warahmatullahiwabarakatuh

 

Alhamdulillahi mahmaduhu wa nasta’inuhu wanastaghfiruh min sururi anfusina wa saiyiatil a’malina

 

Terima kasih saudara pengerusi majlis

 

Yang Berhormat Dato’ Mohd Amin bin Ahmad Ahya

Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor

 

Yang Berhormat Tuan Ng Suee Lim

Speaker Dewan Negeri Selangor

 

Yang Berhormat, Dato’ Nor Azmie Bin Diron

Pegawai Kewangan Negeri Selangor

 

Yang Berhormat Ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri

 

Sahibus Samahah Dato’ Seri Mufti Diraja Selangor

Dato’ Setia Haji Muhammad Tamyes bin Abd Wahid

 

Yang Berhormat Ahli-ahli Dewan Negeri

 

Yang Amat Arif, Ketua Hakim Syar’i

Dato’ Muhammad Adi bin Husin

 

Yang berbahagia Dato’ Ahmad Suwaidi

Timbalan Setiausaha Negeri Selangor

 

Yang berbahagia Ketua-ketua Jabatan Peringkat Negeri, Pegawai-pegawai Daerah, Datuk-datuk Bandar, dan Yang Dipertua-Yang Dipertua Pihak Berkuasa Tempatan, Pegawai-pegawai Kanan Pentadbiran Negeri, Anak-anak Syarikat Kerajaan Negeri, Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian,

 

 

Alhamdulillah, marilah kita merakamkan rasa syukur kehadrat Allah Taala, kerana dengan izin-Nya, dengan limpah kudrat-Nya, kita dapat berkumpul pada pagi ini bersama-sama untuk kita mendengar dan menyatakan kembali tekad dan usaha kita pada tahun 2019 ini setelah kita berjaya melalui 2018 yang penuh dengan liku-liku, cerita-cerita dan kenangan yang pahit mahupun kenangan yang manis.

 

Dan sudah pasti pagi ini saya mahu merakamkan ucapan terima kasih dan tahniah khusus kepada Setiausaha Kerajaan Negeri serta Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor yang bukan sahaja sebagai hos atau tuan rumah pada himpunan kali pertama 2019 ini tetapi dalam masa yang sama, telah berjaya menjadi salah satu sekretariat terbaik di Malaysia dengan telah mencapai dan mencatatkan pencapaian-pencapaian yang membanggakan. Yang bukan hanya boleh dicatatkan pencapaian itu di peringkat negeri, ataupun peringkat nasional, tetapi pegawai-pegawai kita, program-program kita, inovasi dan pencapaian yang kita terjemahkan dalam perkhidmatan selama ini telah diiktiraf di peringkat dunia.

 

Terima kasih Dato’ SS; Dato’ Setiausaha Kerajaan Negeri, Sekretariat SUK dan seluruh penjawat-penjawat awam di dalam negeri Selangor.

 

Saudara-saudari tuan-puan yang saya kasihi sekalian,

 

 

Setiap kali tiba tahun baharu, ramai antara kita akan memperbaharui tekad dan keazaman demi untuk menjadi lebih baik.

 

Kita berazam untuk menjadi lebih baik bukan sekadar untuk diri kita semata-mata, akan tetapi juga demi keluarga, masyarakat, negeri khususnya Negeri Selangor Darul Ehsan dan pastinya, negara yang kita cintai.

 

Memasuki tahun baharu seringkali mengejutkan kesedaran kita bahawa kita semua merupakan “servant to the people”, yang berbakti kepada rakyat agar kehidupan mereka bertambah baik setiap tahun. Kesedaran ini mengingatkan kita agar tidak sambil lewa dengan tugasan seharian. Kesedaran ini membolehkan kita menghimbau samada kita sudah melakukan yang terbaik pada tahun sebelumnya. Justeru ia akan membakar semangat kita untuk berkhidmat dengan lebih baik pada tahun ini, tahun 2019.

 

Walaupun tempoh sambutan tahun baharu sudah agak lama berlalu dan kita sekarang berada di penghujung bulan Januari, saya mahu mengambil kesempatan pada hari ini untuk mengucapkan selamat tahun baharu kepada seluruh penjawat awam Negeri Selangor; dan saya berdoa semoga pada tahun 2019 ini kita semua diampuni, diberkati dan diberi kekuatan oleh Allah SWT untuk menjalankan amanah yang ditaklifkan kepada kita.

 

Sayugia pada hari ini kita semua bertafakur dan menghayati makna amanah tersebut. Al-Quran al-Karim dalam Surah al-Mukminun ayat ke-8 menyebut:

 

رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ

 

Ayat tersebut bermaksud: “Dan mereka yang menjaga amanah dan janjinya”. Allah SWT memuji mereka yang menjaga dan melaksanakan amanah sebagai mereka yang berhak mewarisi bumi ini. Dalam tafsir yang terkenal, iaitu Tafsir Ibnu Katsir menggambarkan orang yang menjaga amanah ini sebagai “mereka diberi kepercayaan, maka mereka tidak akan mengkhianatinya tetapi mereka menunaikannya kepada mereka yang berhak. Dan jika mereka berjanji atau melakukan akan perjanjian itu, maka mereka menepatinya, tidak seperti sifat-sifat orang munafik.”

 

Oleh itu, saya menyeru kepada diri saya pertamanya sudah pasti, kepada seluruh staf di pejabat saya dan buat seluruh penjawat awam Negeri Selangor agar kita jangan sesekali memandang remeh amanah yang diberikan dan pertanggungjawaban untuk kita semua melaksanakan semua tugas demi kemaslahatan rakyat di dalam negeri kita.

 

Sebutlah apa pun parameter, ISO, SOP, KPI dan sebagainya. Sebenarnya itu hanyalah alat-alat yang mengukur secara lahiriah tugasan atau tanggungjawab atau kerja tuan-tuan dan puan-puan. Namun saya percaya, ajaran agama terutamanya agama Islam dan didikan yang telah diberikan termasuk ikrar yang kita telah bacakan tiap-tiap bulan tentang etika kerja; bertegas mengubah pemikiran rakyat, menjalankan amanah dalam ikrar yang kita bacakan tiap-tiap bulan itu sebenarnya kalau kita mempunyai penilaian kendiri; kita mampu untuk muhasabah diri; kita mampu untuk meletakkan sesuatu yang lebih baik di hadapan daripada sebelum ini. Insya-Allah saya percaya, tanpa SOP, tanpa KPI, tanpa apa sekali pun, saya percaya kita akan mampu untuk memenuhi tanggungjawab dan keperluan dengan syarat, dengan hasrat kita akan sentiasa mengambil sifat amanah sebagai salah satu daripada teras perjalanan dan juga nilai dalam kehidupan kita.

Justeru, bukan main-main sikap dan juga arahan kerajaan pusat baru-baru ini. Bila menukar, ia bukan setakat slogan yang dilaungkan, daripada “yang menjalankan tugas” yang kadang-kadang boleh dimaknakan dan konotasinya membabi buta melaksanakan tugas tanpa berfikir dan sebagainya… itu pandangan negatif sesetengah orang sebelum ini kepada mereka “yang menjalankan amanah” kerana kita percaya, kiranya kita mampu melahirkan manusia-manusia yang beramanah di mana sahaja ia diletakkan, apa juga tugas yang dipertanggungjawabkan; selaku pemimpin, selaku ketua masyarakat, ia akan menjadi khalifah yang akan membawa kebaikan dan bukan mereka-mereka yang melakukan kehancuran dan kerosakan dengan tangan-tangan dan sikap mereka.

 

Justeru, sudah pasti, inilah ciri dan nilai yang saya harapkan tertanam tegar dalam jiwa kita penjawat-penjawat awam di negeri Selangor dan sudah pasti kepada pentadbiran kita kepada pemimpin-pemimpin kita, supaya ia akan dapat dilaksanakan kerana sifat ini akan menjamin integriti, sikap ini akan menjamin ‘delivery’ ataupun penyampaian yang akan dilakukan; sifat ini insya-Allah akan menjadi motivasi dan tonik terbaik dalam diri kita dalam melaksanakan amanah dan tanggungjawab yang akan dilakukan.

Namun begitu, sesuai dengan cara dan kaedah pemantauan tatakelola dan ‘good governance’ sudah pasti kerajaan negeri melalui setiausaha kerajaan negeri masih lagi menetapkan apa yang dikatakan KPI ‘key performance index’ ataupun kita akan letakkan beberapa SOP-SOP / pendekatan-pendekatan kerana dalam masa yang sama, kita juga harus melakukan dan melaksanakan apa yang dikatakan penghargaan, pemberian dan sebagainya yang akan juga secara langsung dan tidak langsung memberikan nilai tambah kepada motivasi dan tonik kepada perjalanan kehidupan kita.

 

Saudara-saudara dan tuan-tuan puan-puan sekalian,

 

 

Sebab itu, sewaktu saya umumkan bahawa dalam tahun 2019 kita tidak lagi memberikan pemberian khas atau seringkali yang dipanggil sebagai ‘bonus’ kepada penjawat awam secara sama rata dan sama adil, sebaliknya meletakkan beberapa KPI-KPI dan juga syarat-syarat untuk dipenuhi ada mereka-mereka dan sebahagian di luar sana yang menganggap bahawa kerajaan negeri seolah-olah tidak lagi menghargai dan memberikan kepercayaan kepada penjawat-penjawat awam.

 

Namun saya sebutkan di sini, saya letakkan perkara tersebut sebagai penghargaan sebenarnya. Kepada majoriti yang saya percaya ada di depan saya ini, yang kalau tidak seratus peratus pun saya pasti 99% rakyat dan juga penjawat awam dalam negeri Selangor ini yang ada di depan saya mampu untuk mencapai Key Performance Index; syarat-syarat yang ditetapkan dan sekaligus menerima bonus dan pemberian khas yang jauh lebih baik.

 

Dan saya letakkan di sini, bahawa tahun ini, kalau semua berjaya mencatatkan pencapaian terbaik, kita akan berikan pemberian khas lebih dari dua bulan yang kita berikan pada 2018; tapi kena capai! Tapi kita tidaklah kejam; saya pasti himpunan bulan Ramadan nanti, dewan ini tidak akan cukup sebagaimana tahun-tahun sebelum ini .

 

Tetapi kena laksanakan tugas. Kita pun sedang lakukan, dan kita pun sudah pasti ini ‘spirit’ atau semangat apa yang disebut Dato’ Setiausaha K’rajaan sebagai perubahan yang berlaku.

 

Sudah pasti 9 haribulan Mei yang sentiasa diingati itu mendesak dan berlakunya gambaran kepada perubahan di kalangan rakyat, dan kita juga melangkah dan melaksanakan perubahan. Perubahan di Putrajaya, alhamdulillah, di negeri Selangor kita bukan mengikut apa yang di sana sahaja, tetapi kita juga mengetuai dalam beberapa tindakan-tindakan ‘reform’, proses dan sebagainya ketika pemerintahan dan pentadbiran.

 

Sudah pasti perubahan-perubahan ini sedikit-sebanyak akan menggigit; sedikit-sebanyak akan mencalarkan; sedikit-sebanyak akan mengguriskan tetapi percayalah jika kita tidak berubah, kita tidak akan mampu untuk berdepan dengan zaman dan berdepan dengan perubahan yang berlaku.

 

Sebab itu pada dua-tiga tahun yang lalu, kerajaan negeri terkehadapan dalam meletakkan ‘smart state’ atau ‘Smart Selangor’ sebagai salah satu gagasan kita. Waktu itu tidak ada negeri-negeri di Malaysia atau mana-mana pihak agensi atau jabatan awam di Malaysia yang meletakkan ‘smart solution’ atau pun ‘smart city’ atau pun ‘smart state’ sebagai sasaran mereka kerana kita percaya, daripada ‘literature review’ daripada kajian, pembacaan yang kita lakukan, inilah masa depan dan inilah yang akan kita tempuhi pada masa hadapan.

 

Saya sebutkan tentang ‘smart state’, tentang ‘IR4.0’, revolusi industri 4.0: ia merupakan perkara yang kita tidak dapat elakkan; perkara yang tak mungkin kita dapat tahan dan kita nafikan.

 

Saya bagi gambaran yang sangat mudah, menyebutkan bagaimana arus ini akan lanskap dan perjalanan hidup kita.

 

Bayangkan pada tahun 80-an malahan pada 90-an apabila kita disebutkan dan diberitahu akan berlakunya ledakan teknologi maklumat, akan berlaku perubahan daripada bagaimana informasi atau maklumat akan tersebar di masa depan. Pada waktu itu Tun Dr. Mahathir yang masih lagi Perdana Menteri ke-4 membuat Cyberjaya sebagai salah satu daripada impian beliau bagaimana ingin menjadikan sistem perkomputeran dan digitalisasi dalam kehidupan kita dan merubah dalam kehidupan kita.

 

Pada ketika itu kita tidak terbayangkan bahawa maklumat-maklumat ini boleh tersebar dengan begitu pantas, bagaimana kita akan berhubungan dengan mereka seluruh dunia tanpa ada kekangan dan bil yang besar sebagaimana yang kita hadapi pada tahun-tahun 80-an.

 

Kalau kita tidak berubah dan bersedia pada masa tersebut, menerima aspek-aspek perubahan tersebut, pada hari ini saya percaya kita akan tertinggal dan tidak lagi mempunyai alat-alat yang sentiasa ada di tangan-tangan kita. Kalau hari ini kita masih memakai akaun Hotmail sebagai contoh… orang dah tak pakai dah! Ada lagi yang pakai akaun Hotmail? Sangat unik kalau ada lagi barangkali.

 

Kalau hari ini orang masih ber-SMS, ada orang yang tidak mempunyai akaun Whatsapp pada hari ini? Semua sudah ada. Jadi kalau kita masih kekal lama pada era dan cara fikir tahun 90-an, kita tidak dapat menerima dan kita gagal adapt apa yang berlaku. Itulah juga yang kita sedang buat sedang laksanakan; malahan apabila kerajaan negeri menggagaskan IR4.0 bila kita sebut tentang ‘smart state’, ‘smart solution’… inilah cabaran juga gagasan dan juga perubahan yang kita lakukan.

 

Dan penjawat-penjawat awam, agensi-agensi pentadbiran awam, anak-anak syarikat kerajaan negeri harus terkedepan dalam perkara ini, kerana ia telah dijadikan sebagai salah satu asas dan juga ‘pillars’ penting kepada pembentukan dan perjalanan kerajaan di masa hadapan dan masa-masa yang di depan kita.

 

Justeru saya berharap 2019 ini akan memacu semangat kita untuk meletakkan beberapa asas-asas penting, bersedia menerima perubahan, bersedia untuk mengadaptasi perubahan-perubahan yang dilakukan kerana insya-Allah, kalau kita sentiasa berubah dan berikhtiar kepada yang lebih baik, islah daripada yang sebelum ini daripada kurang baik kea rah yang lebih baik, insya-Allah. Itulah formula dan cara terbaik untuk kita berubah dan melaksanakan kehidupan kita.

 

Justeru pada tahun ini 2019, kita juga melaksanakan beberapa pensejajaran ataupun yang disebut ‘re-alignment’ atau pun pengubahsuaian kepada pendekatan pentadbiran dan perbelanjaan dan pelan fiskal kerajaan ini.

 

Pada 23 November 2019, setelah membentangkan belanjawan negeri Selangor, dengan usaha-usaha untuk merancakkan ekonomi, memberdayakan rakyat, dan mensejahterakan negeri Selangor. Ia bukan hanya kata-kata yang indah untuk diperkatakan, tetapi ada sesuatu yang patut kita laksanakan, dan sesuatu yang patut kita gerakkan dengan bersungguh-sungguh.

 

Saudara-saudara dan tuan-tuan yang saya kasihi sekalian,

 

 

Sudah pastilah ini bukan belanjawan atau rancangan fiskal Amirudin Shari ataupun Pejabat Menteri Besar Negeri Selangor; ini adalah rancangan fiskal dan Belanjawan Negeri Selangor. Dan kita laksanakan belanjawan ini, dan kita draf dan rangka belanjawan ini, berdasarkan makluman-makluman dan juga informasi dan data-data yang diperolehi daripada yang ada di depan saya termasuk Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri dan Pejabat Kewangan Negeri.

 

Dan tahun lepas, tahun 2018, sewaktu perangkaan dan draf apa yang disebut Belanjawan Negeri Selangor, kita bukan hanya melaksanakan mesyuarat dan pertemuan dengan agensi-agensi awam dengan pentadbiran-pentadbiran awam ataupun lantikan-lantikan politik kita, tetapi tahun lepas kita telah memanjangkan sedikit dengan melalui beberapa diskusi-diskusi dan forum terus kepada ‘players’, terus kepada ‘stakeholders’ atau pemegang taruh, yang penting dalam pelaksanaan, sebagai contoh bila kita bincang tentang pertanian, kita panggil pemain-pemain industri utama pertanian, kita panggil petani daripada luar bandar, bila kita sebut tentang perumahan, kita panggil institusi perbankan, kita panggil akademia, kita panggil institusi pengajian tinggi, kerana kita percaya, kita mendapat sebanyak mungkin maklumat, dan daripada situ maklumat yang lebih dalam dan jitu, untuk merangka dan membawa hala tuju negeri Selangor.

 

Jadi besarlah harapan saya bahawa 2019 ini kita dapat sama-sama memikul hasrat dan cita-cita yang telah diterjemahkan dalam Belanjawan 2019 yang sekali lagi saya tegaskan, ia bukan belanjawan Amirudin Shari, ia bukan belanjawan Pejabat Menteri Besar, sebaliknya ia belanjawan kita negeri Selangor, negeri yang paling maju dan berdaya saing.

 

 

KLUSTERISASI

 

Saudara-saudari tuan-tuan yang saya kasihi sekalian,

 

 

Justeru, ada beberapa aspek yang kita harus menerima dan melaksanakan terutamanya dalam rangka dan pelan belanjawan 2019. Perkara yang penting adalah berkenaan klusterisasi, ataupun yang dipanggil sebagai gugusan-gugusan ekonomi. Ini adalah satu usaha yang mana kerajaan negeri dan pentadbiran kerajaan negeri melihat bahawa negeri Selangor ini boleh terus diberdayakan; negeri Selangor ini masih boleh dirancakkan dari segi ekonomi.

 

Kita tidak boleh ‘stagnant’ dan ‘static’ pada satu kedudukan dan tempat. Kita juga tidak boleh menunggu arus-arus datang dan melakukan perubahan berdasarkan arus-arus dan hanya mengikut arus-arus yang akan membawa kita. Justeru, klusterisasi ini adalah untuk memfokuskan dan meneliti secara rinci dan secara dalam aset-aset dan potensi yang ada dalam setiap lokaliti dan daerah dan kawasan-kawasan di dalam negeri Selangor supaya aset-aset dan potensi ini dibugarkan, dikembangkan, diperbesarkan dan diangkat menjadi ciri-ciri istimewa dalam negeri kita sebagai asas-asas ekonomi dalam negeri kita.

 

Kita mempunyai hab lokaliti pembangunan; kita mempunyai hab lokaliti perkhidmatan & logistik; kita mempunyai hab aeroangkasa; 62% daripada sector ‘aerospace aviation’ atau aeroangkasa di dalam negara kita ini terletak dalam negeri Selangor. Kita ada ‘base’ pertanian Sabak Bernam kawasan Speaker Dewan Undangan Negeri Selangor. Kita mempunyai beberapa hab-hab pelancongan yang terletak di utara Selangor; dari Kuala Selangor sampailah ke Sabak Bernam.

 

Kawasan-kawasan ini, atau lokaliti-lokaliti ini, walaupun mungkin kita kenali, walaupun mungkin kita tahu, mungkin ramai lagi tak tahu, mungkin banyak lagi kita boleh perhebatkan dan perkemaskan dan klusterisasi ini akan memastikan fokus lokaliti-lokaliti itu tidak teralih tanpa asal-usul periksa, tanpa justifikasi yang baik, dan ia juga akan menjamin apa yang dikatakan pembangunan yang seimbang, ini juga akan menjamin kelestarian pembangunan di mana pembangunan bukan sekadar membina bangunan, membawa kemajuan, merancakkan ekonomi, tetapi pembangunan ada soal dalaman dalam diri dan jiwa kita, persoalan hati, persoalan iman, persoalan pemikiran, dan persoalan bagaimana kita memastikan alam sekitar kehidupan kita ini dijamin untuk generasi yang akan datang.

 

Sebab pembangunan bukan bererti duit yang banyak, bukan bererti kehidupan yang besar dan selesa, sudah pasti pembangunan juga bererti kehidupan yang bahagia dan rakyat yang gembira dan masyarakatnya yang harmoni, dan indeks kegembiraannya baik dalam negeri kita.

 

Inilah yang dihasratkan dari klusterisasi dan semangat yang ada dalam klusterisasi yang saya harap boleh difahami, boleh menjadi dalam ‘fingertips’ kita, dengan izin, dan boleh difahami oleh seluruh penjawat awam terutama di daerah, di lokaliti-lokaliti, kerana saudara-saudaralah yang akan bergerak, saudara-saudaralah yang akan melaksanakan, dalam ikrar tadi “mengubah dan menggerakkan pemikiran rakyat” ke arah yang lebih baik dan kita akan gerakkan rakyat ke arah cara dan pemikiran yang lebih baik, kita akan pastikan melalui klusterisasi ini jurang, dikotomi, dan juga perbedaan antara kawasan luar bandar dan lokaliti-lokaliti, daerah-daerah dan kawasan-kawasan PBT Selangor tidak  lagi terlalu jauh, sama ada dari aspek ekonomi, kebudayaan mahupun aspek-aspek lain.

 

Saudara-saudara, tuan-tuan, puan-puan yang saya kasihi sekalian,

 

 

Kembali saya nyatakan apa yang ada dalam Belanjawan 2019 yang lepas iaitu bagaimana kita mahu mengadakan Gugusan Industri Teknologi Tinggi dan Science Park (Shah Alam – Subang Jaya – Puchong – Cyberjaya). Kita mempunyai Gugusan Industri Aeropolis dan Aeroangkasa (iaitu di sekitar Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA) dan Lapangan Terbang Sultan Abdul Aziz Shah (LTSAS) Subang)

 

Gugusan Industri Automotif dan Industri Sokongan (Serendah– Sg. Choh – Bukit Beruntung); Gugusan Industri Sokongan Pelabuhan dan Maritim (Pelabuhan Klang – Pulau Indah – Telok Gong – Sijangkang)

 

Gugusan Industri Terpilih dan Industri Perkhidmatan (Telok Panglima Garang, Rawang – Kuang dan Bernam Jaya – Lembah Beringin); Gugusan Eko-Pelancongan (Kuala Selangor, Taman Negeri dan Pesisiran Pantai Morib – Sg. Pelek)

 

Gugusan Perikanan dan Akuakultur (Kuala Selangor – Sabak); Gugusan Pertanian dan Industri Asas Tani (Tanjung Karang –Sg. Air Tawar)

 

Gugusan Ekonomi Bandar (merangkumi 13 Pusat pertumbuhan strategik); Gugusan Pendidikan (meliputi kawasan Gombak, Serdang dan kawasan meliputi daerah Hulu Langat).

 

Inilah gugusan-gugusan yang kita akan laksanakan, dan sudah pasti ia bukan hanya satu perancangan setahun, yang akan memerlukan sedikita fokus dan sedikit penelitian insya-Allah pentadbiran ini akan memberikan pengumuman-pengumuman yang penting dan memastikan kita berada dalam keadaan terbaik dan melaksanakan apa yang telah dirangka dan dirancang berdasarkan apa yang sudah ada, aset yang sudah ada, dan kemampuan yang ada dan potensi yang ada di setiap lokaliti-lokaliti yang saya sebutkan tadi.

 

Perkara kedua yang diperkatakan dan seringkali dianggap sebagai satu perkara yang merugikan secara ‘politik’ yang disebut tentang penjajaran semula Inisiatif Peduli Rakyat.

 

PENJAJARAN INISIATIF PEDULI RAKYAT

 

Saudara-saudari tuan-tuan  puan-puan sekalian,

 

 

Sudah pasti, kita sudah melalui 10 tahun yang lalu dengan imej yang begitu terkenal, imej yang begitu diperkatakan di seluruh Malaysia dan mungkin di sebut di beberapa tempat di dunia bahawa kita menjadi sebuah negeri yang ehsan, yang penyayang, yang menjaga dan menghargai setiap rakyatnya, dengan penghargaan yang diberikan kepada mereka yang baru lahir sampailah ke liang lahad atau mereka yang keluarga mereka mendapat berita kehilangan keluarga dan juga orang yang mereka sayangi.

 

Namun begitu, 2019 setelah kita melalui 10 tahun dengan pengalaman-pengalaman yang kita sebutkan tadi, ia bukan suatu yang buruk. Ia adalah suatu ‘benchmark’ yang baik, malahan rakyat negeri merasa secara terus apakah erti dan makna pembangunan yang telah dilaksanakan, yang kita telah jalankan.

 

Namun, kerajaan negeri beranggapan pemberian-pemberian itu boleh digubah, boleh dilaksanakan, boleh diarahkan, boleh disusun semula dan dikoordinasi, bukan hanya dalam erti pemberian, tetapi juga dalam erti pemerkasaan sesuai dengan hasrat untuk memberdayakan rakyat.

 

Sebab itu kita mensejajarkan semula IPR ini dengan harapan ia akan memberi nilai pemberdayaan dengan sokongan dalam bentuk pendirian itu kita teruskan, tapi lebih kita berikan pada yang terfokus; pada mereka yang sangat memerlukan; pada mereka yang memerlukan suntikan kewangan-kewangan tertentu dan juga bantuan-bantuan subsidi secara terus sepertimana dilaksanakan sebelum ini.

 

Jadi saya harap bersedia kita semua menerima dan menjelaskan kepada rakyat di bawah niat kita. Kadang-kadang cara kita berkomunikasi, berhubung dengan semua—itulah yang akan sedikit sebanyak memberikan impak dan kesan bagaimana kita menjelaskan.

 

Kalau kita beritahu “ya, KISS ni memang kita akan kurangkan”. Kita beritahu kurangkan sahaja. “Tahu kenapa?”, “Oh, itu boleh tanya exco”. Ada pula terus ‘bypass’: “tanya pejabat menteri besar”. Sebab itu saya berharap agar dasar-dasar ini difahami dengan terperinci kita jelaskan: “kita buat ini bukan kerana kita nak potong semua, kerana kita juga ada kos untuk pemberdayaan”.

 

Bila kita beri RM500 untuk mereka yang berkahwin, kita tukar kepada kursus dan latihan program perkahwinan yang lebih komprehensif, ia juga melibatkan kursus, ia juga melibatkan kos. Ia juga melibatkan sumber. Dan kita kena jelaskan begitu kepada rakyat dan kadangkala mereka juga ingin tahu tapi kalau cara kita beritahu dan cara kita jelaskan itu jelas, mereka akan mendapat lebih kefahaman kerana kita tidak mahu akhirnya pemberian-pemberian itu hanya menjadi kebergantungan atau ‘dependency’ rakyat kepada agensi dan kerajaan dan kesannya nanti adalah daripada jangka panjang ianya tidak baik.

 

Ia sedikit-sebanyak melunturkan sedikit kemandirian atau kebebasan seorang rakyat yang secara tidak langsung terganggu dengan proses demokrasi dan pemahaman mereka.

 

KITA SEMUA PEMEGANG TARUH

 

Saudara-saudari tuan-tuan puan-puan sekalian,

 

 

Semalam, saya menerima undangan ke Wilayah Jawa Barat dan berkesempatan bersama dengan Walikota Bandung dan Gabenor Wilayah Jawa Barat iaitu Sdr Ridwan Kamil. Pertemuan itu membolehkan saya bertukar-tukar fikiran dengan dua pemimpin tersebut di samping mengungkapkan dengan penuh yakin kehebatan Negeri Selangor sebagai negeri termaju dan negeri terbaik di Malaysia.

 

Kehebatan tersebut ternyata sekali lagi bukan milik Menteri Besar, bukan milik PH sahaja, tetapi saya percaya, kehebatan negeri kita adalah milik kita bersama, terutamanya penjawat awam yang bekerja keras memastikan kemajuan negeri.

 

Justeru sebagai ‘stakeholder’ atau pemegang taruh, jangan kita biarkan sikap sambil lewa dan kejayaan-kejayaan yang seringkali disebut-sebutkan; kita menyumbang terbesar kepada negara; kita mencatatkan pelaburan terbesar; kita mencatatkan aras pembangunan yang tinggi melampaui daripada kadar nasional; angka-angka ini baik sebagai motivasi, tetapi dalam masa yang sama, janganlah ia membuat kita leka dan terpesona dengan kegemilangan dan kejayaan-kejayaan sebelum ini. Kita mesti melipatgandakan usaha, menggiatkan ikhtiar dan membuat inovasi dan juga perubahan-perubahan yang penting dalam memastikan dan mengangkat Selangor kekal sebagai gedung ekonomi, sebagai kuasa ekonomi, dan juga sebagai “game changer” dengan izin, ataupun sebagai pengemudi kepada perubahan dan juga ‘reform’ dalam negara kita.

 

Sekiranya kita berjaya melaksanakan agenda klusterisasi tersebut, kita berjaya mencipta banyak peluang pekerjaan dan melebarkan akses khazanah ekonomi kepada khalayak, kita berjaya melaksanakan penjajaran semula IPR di mana rakyat kita akan lebih mandiri lebih bebas lebih perkasa lebih berdaya, lebih hak upaya dan sebagainya, saya percaya insya-Allah bukan sahaja kita menjadikan penjawat-penjawat awam sebagai penjawat awam terbaik, rakyat Selangor juga akan dinilai sebagai rakyat terbaik di Malaysia dan insya-Allah di peringkat dunia dan juga di mana sahaja kita berada selepas ini.

 

PEMBERDAYAAN PERKHIDMATAN AWAM

 

Sudah pasti, 2019 bukanlah suatu yang menjanjikan semua sempurna. 2019 pasti ada liku-liku dan cabaran yang menanti; 2019 pasti ada halangan dan kekangan yang akan menghalang kita daripada melaksanakan tugas dan melaksanakan tanggungjawab yang kita lakukan.

 

Namun, jika kita mempunyai keazaman dan keiltizaman, jika kita menerapkan sifat amanah yang saya sebutkan tadi, di samping kita menambah ilmu dan pengetahuan yang ada, kita mengukuhkan daya intelek dan focus kita, saya percaya tidak ada yang mustahil yang kita boleh capai, malahan kita boleh mencatatkan satu tanda aras baru, corak dan gaya pentadbiran dan pengurusan negeri kepada negeri-negeri lain dan menyediakan kita untuk bertarung di peringkat serantau pada tahun 2025.

 

Saudara-saudari sekalian,

 

 

Hari ini beberapa inisiatif pemberdayaan Penjawat Awam Negeri Selangor sepanjang tahun 2019, yang telah dimudahcara oleh Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri.

 

Antaranya hari ini ialah pelancaran ataupun pengumuman tentang Selangor Inteligent SIM (SIS), merupakan penawaran khusus buat penjawat awam Kerajaan Negeri Selangor yang ditawarkan oleh MAXIS Berhad.

 

Pakej mampu milik ini, bukan sekadar menjamin penjimatan kepada penjawat awam yang melanggan, tetapi juga dikembalikan sejumlah RM2 kepada Tabung Kebajikan SUK Selangor dan Program Khairat Kematian berjumlah RM200 diaktifkan bagi setiap penjawat awam yang melanggan pakej khas ini yang diuruskan dan dimudahcara oleh Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri dan juga MAXIS Berhad.

 

Selain itu, pelancaran Naskah SPICE2S yang mengangkat nilai-nilai penjawat awam berharga ke arah memperkemaskan perkhidmatan awam Negeri Selangor yang menjadi barisan hadapan dalam usaha merealisasikan Selangor selaku ‘Smart State 2025’ melalui Perkhidmatan Awam Pintar (Smart Civil Service).

 

 

 

 

 

 

PENUTUP

 

Mengakhiri ucapan hari ini, saya mahu menyampaikan satu lagi pesan, barangkali dianggap remeh, namun besar sekali maknanya terutamanya buat pembangunan bangsa.

 

Saya berharap kita semua dapat melibatkan diri dengan serius dalam usaha untuk memartabatkan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan. Bahasa Melayu itu hebat bukan sekadar kedudukannya dijamin Perlembagaan Persekutuan. Ianya hebat dan bermartabat kerana keindahannya, kehalusannya dan mampu menjadi wadah sebagai bahasa ilmu serta intelektual.

 

Bukanlah saya mereka-reka fakta ini. Sejarahwan asal Belanda Bernard Vlekke dalam sebuah karyanya telah mengakui kehebatan Bahasa Melayu sebagai ‘lingua franca’ atau bahasa pertuturan seluruh Nusantara. Kini Bahasa Melayu digunakan oleh 300 juta manusia. Betapa hebatnya potensi Bahasa Melayu ini.

 

Makanya Selangor haruslah menjadi pelantar utama melonjakkan serta memartabatkan Bahasa Melayu. Ketika kita membina jaringan ke luar, terutamanya di sekitar Asia Tenggara, pembangunan jati diri tidak boleh sama sekali kita abaikan. Saya yakin Bahasa Melayu cukup ampuh sebagai wahana pembangunan jati diri bangsa.

 

Jati diri yang kuat menjadikan kita bangsa yang berkeyakinan dan yakin dan tidak mudah diperlekeh. Bangsa yang yakin berbeza dengan bangsa yang disebut Immanuel Kant sebagai “Ketidakmatangan yang dipaksakan kepada dirinya sendiri”. Ketidakmatangan di sini bukanlah bermaksud keanak-anakan. Ianya adalah ketakutan diri sendiri untuk berfikir, merasakan kefahaman kita jauh lebih rendah atau merasakan kita ini kurang bijak berbanding dengan bangsa dan kelompok lain.

 

Bangsa yang berkeyakinan tidak akan menjerit tidak tentu arah. Kita berani melawan hujah dengan hujah. Kita tenang, menguasai dan memimpin. Itulah bangsa yang mempunyai keyakinan tinggi. Oleh itu, Selangor sebagai sebuah negeri termaju amatlah sesuai sebagai peneraju untuk membugar keyakinan diri dan jati diri bangsa. Ini semua hanya dapat direalisasikan jika penjawat awam di hadapan saya bersama-sama berkongsi cita-cita ini.

 

Saudara-saudari dan tuan-puan yang saya kasihi sekalian,

 

 

Dalam mesej pertama 2019 ini, sekali lagi saya simpulkan, yang penting kepada kita, bagaimana sikap dan pendirian dan nilai diri kita. Sifat amanah, keyakinan kita, kebolehan kita, kemampuan kita, itulah antara peratusan terbesar yang akan menjamin kejayaan serta kemampuan serta kekuatan kita bersama ke arah menjadi negeri yang paling maju dan meneruskan reputasi dan status kita sebagai ‘game changer’ atau pengemudi kepada perubahan dan kejayaan dalam negara kita.

 

Kita telah melakukan perubahan demi perubahan dan sudah pasti aspek-aspek perubahan ini harus kita terapkan, harus kita fahami, kerana pelan dan arus perubahan yang kita laksanakan ini tidak lain dan tidak bukan adalah pelan kita bersama yang kita rangka bersama sejak tahun 2018 yang lepas dan insya-Allah kalau semua kita fahami, kita akan berjaya menggerakkan perubahan ini kepada rakyat, sesuai dengan ikrar kita membawa perubahan dan membawa kemajuan kepada rakyat.

 

Dan ketiga: aspek yang paling penting adalah keyakinan kita bahawa kemampuan kita termasuklah aspek mempertahankan jati diri kita. Saya sentuh tadi soal bahasa -bahasa ini nampak kecil- tapi itulah nilai yang harus kita pertahankan. Kalau kita pintar, tak kira bahasa apa pun kita sampaikan, akhirnya ia akan dihargai oleh dunia. Kalau kita bijak, kalau kita betul, tak kira bagaimana kita sampaikan dan bahasa apa kita sampaikan, insya-Allah kita akan menjadi tetap dihargai dan dipelopori dan diiktiraf oleh dunia.

 

Insya-Allah inilah resepi kita, Selangor sebagai negeri yang maju bukan maju untuk sesetengah pihak tetapi sebagai Selangor yang maju bersama dengan rakyat dan negara Malaysia.

 

Selamat tahun baru 2019.

 

Sekian.

 

 

Transkrip Ucapan YAB Dato’ Menteri Besar Selangor – Perhimpunan Bulanan Penjawat Awam Selangor Januari 2019

Ucapan YAB Dato’ Menteri Besar Selangor sempena Selangor Investors Appreciation Awards 2018

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera And Very Good Evening.

Yang Berhormat Dato’ Mohd Amin bin Ahmad Ahya

Selangor State Secretary

Yang Berhormat, Dato’ Nor Azmie Bin Diron

Selangor State Financial Officer

Yang Berhormat Dato’ Teng Chang Khim

Selangor State Executive Councillor (EXCO) for Investment, Industry and Commerce and SMEs;

Yang Berhormat, Selangor State Executive Councillors

Yang Berbahagia, Dato’ Hasan Azhari Bin Hj. Idris

Chief Executive Officer, Invest Selangor Berhad

Your excellencies, high commissioners, ambassadors and representatives from foreign high commissions and embassies

Government Head of Departments

Presidents and Representatives from Local and Foreign Business Chambers

Captains of Industries

Tan Sri-Tan Sri, Dato’-Dato’, distinguished guests, ladies and gentlemen

Media representatives

Ladies and Gentlemen,

 

First and foremost, I would like to congratulate Invest Selangor Berhadfor organising this wonderful ceremony tonight.

May I take this opportunity to thank:

  • All our investors both local and foreign for their great support towards Selangor.
  • Government departments and agencies both at the state and federal levels for their immense role in in bringing extensive investments to Selangor.
  • Malaysian Investment Development Authority (MIDA) for their full support and cooperation to Selangor State in promoting our investment programs.
  • Also appreciation to Y.B. Dato’ Teng Chang Khim, Selangor State Executive Councillor (EXCO) for Investment, Industry and Commerce and SMEs; for managing this investment portfolio and ensuring Selangor remains a golden destination for investment serving both the domestic and global market.

 

Ladies and Gentlemen,

With almost 20 years operations of Invest Selangor as the state investment promotion agency, Selangor managed to successfully attracted more than 7,600 manufacturing projects, creating more than 380,000 job opportunities in the state and country. The projects have accumulated RM191.67 billion worth of investments. In 2017 alone Selangor had contributed RM270 billion worth of Gross Domestic Product, which accounted for 23% of the entire nation’s GDP.

This proves that the Selangor State Government has a stable financial capability through the strengthening of governance aspects that produce efficient services and effective policies.

In 2018, our target was RM7 billion, and we managed to attract RM8.25 billion as at September 2018 as issued by Malaysian Investment Development Authority (MIDA)for the manufacturing sector in Selangor. Thus, this significant track record shows Selangor remained the most preferred investment destination in Malaysiawith 143 approved projects.

 

In 2019, we are targeting RM7.5 billion, a conservative forecast due to various global economic uncertainties.

The investment and industrial sectors play a major role in the growth and stability of the Selangor State economy. The implementation of investor-friendly policies and the stability of the State Government policy makes the State of Selangor a major investment destination in Malaysia.

This factor is reinforced with complete infrastructure and utilities, as well as the existence of a conducive eco-system to encourage investors to choose Selangor as their investment destination.In order to continue the growth of the investment and industrial sector in the State of Selangor, the State Government through Invest Selangor has devised a comprehensive strategy and initiatives for this purpose to be realized. These include a few industries that we emphasize:

Firstly, the Halal Industry.

On 18 December 2018, Invest Selangor organized the Town Hall program for the study and preparation for the Selangor Halal Action Plan 2018 – 2028. This is also an initiative by the Selangor State Government in developing the strategy and methods to enhance and improve the Halal industry ecosystem in the Selangor State. This Halal Industry Roadmap is the first in Malaysia and this will have a huge impact on the Halal industry in Malaysia.We are proud to be the first state in Malaysia to develop a Halal park, which we called the Selangor Halal Hub and it is located in Pulau Indah. It was set up in 2003 and has attracted asignificant number of investors in the food industry and we welcome other investors from various industries as well.

 

Secondly, the Aerospace Industry. A series of meetings and discussions with federal and state technical departments as well as industry engagement have been held to gain input in developing an Action Plan for the Selangor State Aerospace Industry. The Road Map of Malaysia’s Aerospace Industry Action Plan is the first in Malaysia; proof of Selangor’s role as the main aerospace hub in Malaysia. This Roadmap Action Plan serves as a comprehensive planning plan and is a guideline in determining the direction of development to bring the State of Selangor as the world’s number one choice for aerospace.

The state government is also involved in the aerospace meetings with the EU-Malaysia Chamber of Commerce and Industry (EUMCCI) and the Asian Business Aviation Association (AsBAA Malaysia Chapter) as well as the Selangor Aerospace Council Meeting. The Aerospace industry has now strategically formed the ‘3S’ aerospace belt in the state – Subang, Serendah and Sepang. In line with that, we have a MoU with partners including MAHB and UMW to further promote and market the 3S belt as an ASEAN regional aerospace hub as well as in attracting foreign direct investment (FDI)

 

Ladies and Gentleman,

In the November edition of The Economist, it is stated that E Commerce accounted for 2.3 trillion dollars in sale and expected to soar up to 4.5 trillion dollars by 2021. Data collected from the Statistics Department showed that e-commerce contribution to Malaysia’s gross domestic product (GDP) had increased to 6.1 per cent or 74.6 billion in 2016 compared to 5.9 per cent or 68.3 billion in 2015. Huge potential and massive impact on the economy has made E Commerce an industry that needs to be maximise by Selangor.

In 2015, we inaugurated the Selangor Information Technology and E-Commerce Council (SITEC), focusing on IT and e-commerce development. SITEC is an initiative implemented by the Selangor State Government through Invest Selangor to improve ecosystems in the e-Commerce industry. Key focus areas and efforts undertaken by SITEC include implementing an e-commerce education program, supporting and training traditional brick and mortar merchants and SMEs to take up e-Commerce as part of their business strategies through the Online 100 and Apps 100 programmes.

Online 100 aims to onboard 100 merchants to the e-commerce ecosystem, and Apps 100 aims to provide 100 mobile app stores for said merchants. SITEC also manages the Selangor Digital Creative Center (SDCC), and 11,000 sqft incubator and co-working space for startups.

As of December 2018, a total of 73 e-commerce classes were conducted since its inception in 2015, and approximately 200,000 individuals were reached out to, mainly startups, SMEs, and players in e-commerce, Smart City and technology. Over 850 apps were created for ‘Online 100’ merchants and as many as 425 Selangor retailers have been trained to be e-commerce ready under the Online 100 initiative.

 

Ladies and Gentlemen,

In terms of our globalisation and trade initiatives, the Selangor International Business Summit 2019 (SIBS 2019) is in line with our strategy to position Selangor as the Gateway to ASEAN and aspiring Global Trading Hub.

In 2018, SIBS has attracted 23,737 visitors. The annual event organized by Invest Selangor managed to record transactions worth RM 194.6 million.On the success of this event, the State Government through Invest Selangor will continue its SIBS in 2019 featuring the Selangor International Expo in its 5th year, Selangor ASEAN Business Conference 2019 and much awaited Selangor Digital Economy Convention 2019. This year, Invest Selangor will also be introducing an inaugural Selangor Innovation Expo 2019 in SIBS 2019. This new expo will focus on innovation, research papers and ideation from universities in Selangor and commercial research centres in the region. SIBS 2019 will be held from 10-13 October 2019, at the Malaysia International Trade and Exhibition Centre (MITEC), Kuala Lumpur. This program also provides opportunities for local entrepreneurs to explore overseas markets and create trade communities between Selangor and other countries and make Selangor the investment destination and trading hub for the ASEAN region.

 

Ladies and Gentlemen,

The Selangor State Government welcome all investors to invest here in Selangor. We will continue our goal to provide a business-friendly environment and ecosystem which will help investors to grow their business.

Few weeks ago, I have officiated the first vehicle line off from Toyota state of the art plant in Bukit Raja. I am delighted that the plant is equipped with the latest technology and innovation in the automotive industry. This morning, I have also witnessed another milestone for Selangor with the ground-breaking ceremony of IKEA Distribution Centre in Pulau Indah. These and more investments are testament to the success story in Selangor.

On behalf of the state Government of Selangor, I would like to once again, express my highest gratitude and appreciation to all investors for the confident and commitment to have your operation in Selangor.

I wish to congratulate all the recipients for tonight’s awards. May this award will motivate all of us to strive for greater achievements and continuously improve and move forward in a challenging global business environment.

Thank you, have a pleasant evening and achieve great success in your future.

Ucapan YAB Dato’ Menteri Besar Selangor – Selangor Investors Appreciation Awards 2018