55.       Bertanya kepada Y.A.B. Dato’ Menteri Besar:

a)          Adakah pihak kerajaan negeri berhasrat menjadikan pemohon-pemohon tawas yang didaftarkan sejak tahun 2008/09, secara automatik layak mendapat faedah dari skim/program tunas & si kembar sebagai satu lagi bentuk bonus selain bonus jom shoppingbernilai RM100.00?

 JAWAPAN:

 a)            Setakat ini tiada perancangan sedemikian kerana syarat dan kelayakan program-program tersebut juga agak berbeza. Ini disebabkan terdapat syarat-syarat tertentu seperti pendapatan isi rumah, Taska dan Tadika yang disyaratkan juga untuk berdaftar dengan skim serta beberapa syarat lain yang memerlukan pengesahan dan semakan.  Namun kerajaan negeri tidak menolak kemungkinan ia dilaksanakan secara automatik sekiranya beberapa perkara berkaitan dapat diselaraskan pada masa-masa akan datang.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*