Ucapan Dato’ Menteri Besar Selangor sempena Konvensyen Melestari Pengurusan Masjid dan Surau Negeri Selangor

Yang Amat Dihormati Sahibus Samahah Dato’ Setia Hj. Mohd Tamyes Bin Abdul Wahid Dato’ Seri Utama Diraja Mufti Selangor

Yg. Berusaha, Puan Salwana Binti Ahmad Dahalan, Timbalan Pengarah (Operasi) Jabatan Agama Islam Selangor

Yang Berhormat Tuan Mohd Zawawi Bin Hj Ahmad Mughni Pembantu EXCO Hal Ehwal Agama Islam dan Pendidikan Negeri Selangor

Yang Dihormatkan Orang-Orang Besar Daerah

Yang Berusaha Ketua-Ketua Penolong Pengarah Jabatan Agama Islam Selangor

Sahibul Fadhilah Ustaz Mohd Farhan Bin wijaya Imam Besar Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah

Ashabul Fadhilah, Pegawai-Pegawai Tadbir Agama Islam Daerah

Seterusnya Dato’-Dato’ dan tuan-tuan para peserta konvensyen yang dirahmati Allah S.W.T sekalian.

3

1. Saya mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran ke hadrat Allah S.W.T serta selawat kepada baginda Rasul S.A.W kerana dengan limpah inayah serta keizinannya saya diberi kesempatan untuk hadir bertemu Dato’-Dato’, tuan-tuan dalam Program Konvensyen Melestari Pengurusan Masjid Dan Surau Negeri Selangor.

2. Pada kesempatan ini saya ingin merakam ucapan tahniah dan penghargaan kepada sekalian nazir dan pegawai-pegawai masjid yang telah dilantik untuk sesi 2019-2021. Insya-Allah mulai Julai 2019, pihak MAIS dan JAIS akan mengendalikan pula Mesyuarat Agung Khas Pemilihan Pengerusi dan Ahli Jawatankuasa Surau Negeri Selangor untuk sesi tahun 2020-2022.

Dato’-Dato’ / Tuan-Tuan yang dirahmati Allah sekalian

3. Konvensyen pada hari ini menepati hasrat dan aspirasi Kerajaan Negeri Selangor yang beriltizam dan terus komited dalam menjunjung prinsip tadbir urus yang cekap, telus dan berintegriti. Kerana itu saya turut terpanggil untuk hadir dalam program yang sangat besar ertinya pada hari ini untuk berkongsi hasrat dan hala tuju Kerajaan Negeri ke arah membudayakan pengurusan masjid dan surau yang berintegriti, lestari dan efisyen.

4

4. Saya bersyukur ke hadrat Allah SWT kerana cita-cita Kerajaan Negeri untuk memastikan pembangunan negeri sejajar dengan prinsip Maju Bersama dan terkehadapan sebagai suatu Smart State yang lestari telah mula dibincangkan oleh kepemimpinan masyarakat serta organisasi di peringkat akar umbi.

5. Ini termasuklah agenda untuk mentransformasikan pengurusan masjid dan surau di Negeri Selangor agar lebih dinamik, efektif dan kondusif dalam memberi perkhidmatan kepada ahli kariah. Era globalisasi dan era digital yang sedang dilalui menuntut semua kepemimpinan masjid dan surau untuk melihat cabaran pengurusan masjid dan surau dalam konteks yang lebih luas, terbuka dan dengan fikiran yang positif.

6. Oleh kerana itu, saya ingin menegaskan bahawa pengurusan masjid dan surau perlu ditadbir dengan penuh komitmen dan fokus oleh seluruh ahli jawatankuasa untuk mengangkat institusi masjid dan surau sebagai medium pembangunan ummah.

7. Ke arah ini, jawatankuasa hendaklah memastikan masjid dan surau sentiasa peka dengan tanggungjawab sosial kepada ahli kariah, berdamping dengan semua lapisan masyarakat termasuklah menyantuni golongan kelainan upaya serta merancang program pengimarahan yang bersepadu, konsisten, berjadual dan yang berteraskan “result oriented”. Ini adalah mustahak agar kita merancang program-program yang mempunyai hala tuju dan berdampak tinggi.
5

8. Sebagai sebuah negeri pintar, masjid dan surau merupakan bahagian penting pelaksanaan internet of things sekaligus menjadikan penggunaan kemudahan teknologi “updated” merupakan suatu yang aula. Kemudahan ini boleh digunakan untuk mengemaskini daftar ahli kariah, kemudahan bersedekah, berwakaf dan berinfak, berkongsi program-program ilmu, pengurusan kewangan dan penyampaian maklumat.

9. Sementara itu, penggunaan medium komunikasi yang canggih akan dapat digunakan untuk menyebarkan dakwah Islam kepada segenap lapisan masyarakat. Oleh itu jadikanlah ayat 25 Surah Yunus sebagai panduan. Ayat tersebut yang berbunyi:

ٍ يم ِقَتْسُّ م ٍ اط َر ِ ص ٰىَلِ إ ُ اء َشَ ن ي َ ي م ِدْهَيَ و ِم َ السهلَ ِ ارَ د ٰىَلِ و إ ُعْدَ ي ُ اللَّه َ – و

(Dan Allah menyeru manusia ke tempat kediaman yang selamat/aman/salam, dan memberi hidayah-Nya kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya ke jalan yang lurus.)

10. Janganlah sesekali kita alpa bahawa Allah menyeru kita kepada Darul Salam, negeri aman tenteram, Islam dan Salam itu berasal dari suatu kata akar yang sama. Pada masa yang sama ingatlah bahawa Ehsan yang terikat kemas dengan Negeri Selangor dan istilah perkataan Hasan atau Keindahan juga dari kata akar yang sama. Kerana itu kesungguhan kita berdakwah mestilah didasari semangat keamanan dan keindahan bukannya kebencian dan perpecahan.
6

Hadirin yang dikasihi sekalian,

11. Kemudahan dan prasarana fizikal masjid perlu dipertingkat agar mampu menggalas fungsi sebagai pusat komuniti setempat dan pusat riadah. Persekitarannya juga menitikberatkan aspek kebersihan dan keindahan yang akan menggamit serta memukau hati jemaah untuk hadir mengimarahkan masjid sebagai rumah kedua para jemaah.

12. Suasana inilah yang ditunggu-tunggu dan dinanti-nantikan oleh pihak Kerajaan Negeri, MAIS dan JAIS untuk berlaku ledakan serta anjakan transformasi pengurusan masjid dan surau di era baru alaf 21 yang amat mencabar, kompleks dan rencam.

13. Penganjuran konvensyen seperti ini, begitu juga dengan wujudnya Peraturan-Peraturan Masjid dan Surau (Negeri Selangor) Tahun 2017, disamping Garis Panduan dan pekeliling yang dikeluarkan oleh MAIS dan JAIS adalah untuk memastikan pengurusan masjid dan surau dapat dipimpin untuk mencapai tahap pengurusan masjid lestari yang diharapkan.

Yg. Berbahagia Dato’-Dato’/Tuan-Tuan yang dirahmati Allah sekalian

14. Pada saat dan ketika yang sungguh mencabar ini dimana setengahtengah tempat masyarakat terus berpolimik dan berkonflik disebabkan perbezaan pandangan politik, perbezaan pandangan hukum dan isu-isu khilafiyah, doktrin kumpulan-kumpulan
7

yang difatwakan menyeleweng oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor dan isu-isu keruntuhan etika serta akhlak Muslim. Semua ini menuntut kesabaran serta komitmen tinggi dalam kalangan pegawai-pegawai masjid dan surau untuk melipat gandakan usaha disamping mendukung tanggungjawab besar yang diamanahkan oleh Allah SWT.

15. Untuk memastikan pengurusan masjid dan surau lestari, penghayatan tadbir urus berintegriti dalam institusi masjid dan surau menjadi lebih penting. Pertama; kerana institusi masjid surau merupakan rumah Allah yang dijamin kemuliaannya disisi Allah. Kedua; Pengurusan Masjid dan surau merupakan cerminan pola kehidupan sesebuah komuniti masyarakat. Ketiga; aura kekuatan, kesungguhan serta keikhlasan para anggota jawatankuasa dalam mengurus masjid akan dirasai oleh denyut nadi masyarakat yang akan mendorong mereka untuk bersama dalam aktiviti masjid. Jika para pentadbir masjid dan suraunya baik maka akan terpancar kehidupan masyarakat yang saling bersatu padu dan saling hormat menghormati. Ketiga, Penegasan serta perintah Allah S.W.T dalam Surah At Taubah Ayat 18 :

َ اة َ ى الزهك َ آت َ و َة َ الصهلَ َ امَقَأَ و ِرِخ ْ الْ ِمْوَيْال َ و ِ اللَّه ِ ب َنَ آم ْنَ م ِ اللَّه َدِ اج َسَ م ُرُمْعَ ا ي َ نهم ِ إ َ ين ِدَتْهُمْ ال َنِ وا م ُ ون ُكَ ن ي َ أ َكِئَٰول ُ أ ٰىَسَعَ ف ۖ َ لَّه اللَّه ِ إ َشْخَ ي ْمَلَ و

8

Maksudnya ; “Hanyasanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian,serta tetap mendirikan solat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada sesiapapun kecuali kepada Allah. Maka merekalah orang yang diharapkan dan termasuk golongan yang akan mendapat petunjuk”

16. Saya amat mengharapkan agar institusi masjid dan surau terus mampu membingkai muafakat dalam kalangan ummah selain melahirkan masyarakat yang berpegang teguh kepada dasar akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.

17. Saya juga menggesa agar institusi masjid dan surau mampu melahirkan “ummatan Wasata” iaitu umat yang cemerlang tetapi mengamalkan prinsip kesederhanaan dalam kehidupan mereka. Tidak ekstrim dalam tindak tanduk dan tidak angkuh atau sombong.

18. Sebaliknya menjadi golongan yang ikhlas dalam melaksanakan segala amal maaruf dan kebajikan demi menjunjung prinsip yang ditegaskan oleh Allah SWT iaitu “hayaatun toyyibatun” suatu kehidupan yang baik sebagaimana yang termaktub dalam Surah An Nahlu ayat 97

9

19. Bagi tujuan tersebut, Jawatankuasa Kariah hendaklah bertanggungjawab dengan kelakuan ahli kariah berhubung dengan agama Islam seperti membendung aktiviti tidak bermoral dan memastikan tiada pelanggaran undang-undang syariah dalam kariah masing-masing.

Yg. Berbahagia Dato’-Dato’/Tuan-Tuan yang dirahmati Allah sekalian

20. Sehingga bulan Februari 2019, sebanyak 424 buah masjid, 280 surau solat jumaat dan 1800 buah surau di Negeri Selangor. Dengan jumlah yang saya fikir amat tinggi ini, pastinya khidmat serta kesungguhan serta keikhlasan tuan-tuan amat ditagih bagi memacu pentadbiran masjid dan surau di Negeri Selangor agar lebih lestari , holistik dan cemerlang.

21. Kerajaan Negeri akan terus memberi komitmen kepada MAIS dan JAIS dalam usaha memartabatkan pengurusan masjid di negeri ini. Pada tahun 2015, kerajaan telah meluluskan elaun tambahan sebanyak RM150.00 kepada imam-imam masjid kariah. Kemudian pada tahun 2017 kadar elaun imam dinaikkan sebanyak RM300.00. Ini menjadikan jumlah bayaran elaun imam masjid-masjid kariah yang dibayar oleh Kerajaan negeri berjumlah RM 4,003,200.00.

22. Pada tahun 2017 juga kerajaan negeri telah meluluskan bayaran insentif khas kepada nazir masjid berjumlah RM500.00 dan RM300.00 kepada pengerusi surau. Seterusnya insentif khas kepada siak masjid dan surau sebanyak RM300 pada tahun 2018.
10

23. Semasa pembentangan bajet 2019, Kerajaan Negeri telah meluluskan peruntukkan sebanyak RM1 juta untuk menaik taraf 10 buah masjid kariah kepada masjid pengurusan yang akan ditadbir sepenuhnya oleh Pengurus, Penolong Pengurus dan Pembantu Pengurus mulai 1 Julai 2019.

Dato-Dato / Tuan-tuan yang dirahmati Allah S.W.T. Sebelum mengakhiri ucapan, saya ingin berpesan pada diri saya sendiri dan tuan-tuan :

24. Pertama; marilah kita mengikhlaskan niat dalam melaksanakan kerja yang dipertanggungjawabkan bagi mendapatkan keredhaan Allah SWT dalam mengurus Rumah Allah.

25. Kedua; menjadikan integriti dan amalan tadbir urus sebagai nilai utama dalam pekerjaan dan elemen penting dalam pengurusan institusi masjid dan surau bagi memastikan kedua-dua institusi ini terus dihormati oleh masyarakat.

26. Ketiga; meningkatkan iltizam untuk bekerja bersungguh-sungguh untuk melestari pengurusan Masjid di Negeri Selangor agar hasrat untuk menjadikan masjid dan surau sebagai benteng akidah, perpaduan dan penyatuan ummah akan tercapai.

27. Keempat; menghormati apa jua keputusan , dasar dan hala tuju yang telah ditetapkan oleh MAIS dan JAIS tertutama saranan dan nasihat Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor selaku Ketua Agama Islam yang sering menitahkan agar masjid hendaklah menjadi zon
11

aman, zon kondusif beribadah, bebas daripada sebarang elemen politik kepartian dan menjadi platform penting penyatuan ummah.

28. Terima kasih, sekali lagi saya ucapkan kepada pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam menjayakan konvensyen pada hari ini. Semoga usaha murni ini akan diberi ganjaran yang sebaik-sebaiknya oleh Allah SWT.

29. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim saya dengan ini merasmikan Konvensyen Melestari Pengurusan Masjid dan Surau Negeri Selangor Tahun 2019.

Sekian. Wabillahitaufiq Wal Hidayah , Wassalamualaikum Warahmatullhi Wabarokatuh

Ucapan Dato’ MB sempena Konvensyen Melestari Pengurusan Masjid dan Surau Negeri Selangor