Kenyataan Media: Hadiah Sastera SelangorKini 2015

IMG_0172

 

 

Jawatankuasa Tetap Kebudayaan Negeri Selangor dengan kerjasama pengurusan akhbar SelangorKini telah mengambil inisiatif untuk mewujudkan lembaran seni dan budaya di dalam akhbar tersebut sejak minggu pertama bulan Disember 2014. Inisiatif ini direncanakan bertujuan untuk menawarkan tulisan bernilai sastera dan mempunyai kandungan pemikiran bermutu kepada rakyat Selangor saban minggu.

Setelah hampir lapan bulan ruangan seni dan budaya tersebut diwujudkan, pelbagai respons positif diterima baik daripada pembaca mahupun kelompok penulis. Ruangan tersebut telah membuka peluang kepada penulis-penulis muda dan juga yang telah mapan untuk menghantar karya mereka di dalam bentuk cerpen, puisi dan juga esei.

Sehubungan dengan itu, selari dengan perancangan awal kewujudan ruangan seni dan budaya itu, saya mengumumkan bahawa Jawatankuasa Tetap Kebudayaan Negeri Selangor 2015 dengan kerjasama akhbar SelangorKini akan mengadakan Hadiah Sastera SelangorKini 2015.

Hadiah Sastera SelangorKini 2015 akan memberi penghargaan kepada 5 tulisan terbaik dalam tiga kategori iaitu cerpen, puisi dan esei yang telah terbit di dalam SelangorKini. Seorang pemenang untuk setiap kategori akan menerima hadiah berjumlah RM5000 manakala 4 karya yang lain akan menerima hadiah saguhati RM1000.

Karya-karya yang terbit dari bulan Disember 2014 hingga bulan Oktober 2015 layak untuk dinilai bagi Hadiah Sastera SelangorKini 2015. Pihak Jawatankuasa Tetap Kebudayaan Negeri Selangor akan memilih panel hakim yang bebas dan mempunyai kepakaran di dalam bidang masing-masing. Senarai panel hakim untuk setiap kategori akan diumumkan di dalam masa terdekat di dalam akhbar SelangorKini.

Y.B. Tuan Amirudin bin Shari
Pengerusi Jawatankuasa Tetap Pembangunan Generasi Muda, Sukan, Kebudayaan dan Pembangunan Usahawan Negeri Selangor Darul Ehsan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *